Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101Cereţi de la Domnul

10:1
Ier. 14:22
ploaie
10:1
Deut. 11:14
, ploaie de primăvară
10:1
Iov 29:23Ioel 2:23
! Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeaţa de pe câmp. 2Căci terafimii
10:2
Ier. 10:8Hab. 2:18
vorbesc nimicuri
10:2
Iov 13:4
, ghicitorii prorocesc minciuni, visele mint și mângâie cu deșertăciuni. De aceea, ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociţi pentru că n-au păstor. 3„Mânia Mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi
10:3
Ezec. 34:17
pe ţapi. Căci Domnul oștirilor Își cercetează
10:3
Luca 1:68
turma, casa lui Iuda, și o
10:3
Cânt. 1:9
va face ca pe calul Său de slavă în luptă. 4Din el va ieși Piatra din capul unghiului
10:4
Num. 24:171 Sam. 14:38Is. 19:13
, din el va ieși
10:4
Is. 22:23
ţărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toate căpeteniile laolaltă. 5Ei vor fi ca niște viteji care calcă
10:5
Ps. 18:42
în picioare noroiul de pe uliţe; în luptă, se vor lupta, pentru că Domnul va fi cu ei; iar călăreţii vor fi acoperiţi de rușine. 6Voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif; îi voi aduce
10:6
Ier. 3:18Ezec. 37:21
înapoi, căci Mi-este
10:6
Osea 1:7
milă de ei și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor și-i voi asculta
10:6
Cap. 13:9.

. 7Efraim va fi ca un viteaz; inima
10:7
Ps. 104:15
lor se va bucura ca de vin; fiii lor vor vedea lucrul acesta și se vor veseli, inima lor se va bucura în Domnul. 8Le voi fluiera
10:8
Is. 5:26
și-i voi aduna, căci i-am răscumpărat, și se
10:8
Is. 49:19Ezec. 36:37
vor înmulţi cum se înmulţeau odinioară. 9Îi voi risipi
10:9
Osea 2:23
printre popoare și își vor aduce aminte
10:9
Deut. 30:1
de Mine în ţări depărtate; vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce. 10Îi voi
10:10
Is. 11:11,16Osea 11:11
aduce înapoi din ţara Egiptului și-i voi aduna din Asiria; îi voi aduce în ţara Galaadului și în Liban și nu le va ajunge
10:10
Is. 49:20
locul. 11Israel
10:11
Is. 11:15,16
va trece prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării și toate adâncimile râului Nil se vor usca; mândria Asiriei
10:11
Is. 14:25
va fi frântă și toiagul de cârmuire
10:11
Ezec. 30:13
al Egiptului va pieri. 12Îi voi întări în Domnul și vor umbla în
10:12
Mica 4:5
Numele Lui”, zice Domnul.