Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

111Deschide-ţi porţile

11:1
Cap. 10:10.

, Libanule, ca să-ţi mănânce focul cedrii! 2Vaită-te, chiparosule, căci cedrul a căzut și cei falnici sunt nimiciţi! Văitaţi-vă, stejari din Basan, căci pădurea cea nepătrunsă a fost
11:2
Is. 32:19
dată jos! 3Păstorii scot strigăte de jale, pentru că li s-a nimicit fala; puii de lei mugesc, căci desișul Iordanului este nimicit. 4Așa vorbește Domnul Dumnezeul meu: „Paște oile
11:4
Vers. 7.

de tăiat! 5Căci cei ce le cumpără le taie și nu
11:5
Ier. 2:3
50:7
se simt vinovaţi. Și cel ce le vinde zice
11:5
Deut. 29:19Osea 12:8
: ‘Binecuvântat să fie Domnul, căci mă îmbogăţesc!’ Și păstorii lor nu le cruţă. 6Căci nu mai am milă de locuitorii ţării”, zice Domnul, „ci, iată, dau pe oameni pe unii în mâinile altora și în mâinile împăratului lor; ei vor pustii ţara și n-o vor izbăvi din mâinile lor.” 7Atunci M-am apucat să pasc
11:7
Vers. 4.

oile de tăiat, în adevăr cele mai ticăloase
11:7
Ţef. 3:13
din turmă. Am luat două toiege: pe unul l-am numit „Îndurare”, iar pe celălalt l-am numit „Legământ”. Și am păscut oile. 8Am nimicit cu desăvârșire pe cei trei păstori într-o
11:8
Osea 5:7
lună: sufletul Meu nu-i mai răbda și se scârbise și sufletul lor de Mine. 9Și am zis: „Nu vă mai pot paște! Cea care are să moară să moară
11:9
Ier. 15:2
43:11
, cea care are să piară să piară și cele ce mai rămân să se mănânce unele pe altele!” 10Mi-am luat toiagul Îndurare și l-am rupt, ca să rup legământul Meu pe care-l încheiasem cu toate popoarele. 11Și când s-a rupt, în ziua aceea, nenorocitele
11:11
Ţef. 3:12
acelea de oi care au luat seama la Mine au cunoscut astfel că acesta era cuvântul Domnului. 12Eu le-am zis: „Dacă găsiţi cu cale, daţi-Mi plata; dacă nu, nu Mi-o daţi!” Și Mi-au cântărit, ca plată
11:12
Mat. 26:15Exod 21:32
, treizeci de arginţi. 13Dar Domnul Mi-a zis: „Aruncă
11:13
Mat. 27:9,10
olarului preţul acesta scump cu care M-au preţuit!” Și am luat cei treizeci de arginţi și i-am aruncat în Casa Domnului, pentru olar. 14Apoi Mi-am rupt al doilea toiag, Legământ, ca să rup frăţia dintre Iuda și Israel. 15Domnul mi-a zis: „Ia
11:15
Ezec. 34:2-4
și uneltele unui păstor nebun! 16Căci iată că voi ridica în ţară un păstor căruia nu-i va păsa de oile care pier; nu se va duce să caute pe cele mai tinere, nu va vindeca pe cele rănite, nu va îngriji de cele sănătoase, ci va mânca din carnea celor mai grase și nu le va mai lăsa decât copitele! 17Vai
11:17
Ier. 23:1Ezec. 34:2Ioan 10:12,13
de păstorul de nimic care își părăsește oile! Să cadă sabia pe braţul lui și pe ochiul lui cel drept! Să i se usuce braţul de tot și să i se stingă ochiul drept!”