Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

121Prorocia, cuvântul Domnului, despre Israel. Așa vorbește Domnul, care a întins

12:1
Is. 42:5
44:24
45:12,18
48:13
cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit duhul
12:1
Num. 16:22Ecl. 12:7Is. 57:16Evr. 12:9
omului din el: 2„Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir
12:2
Is. 51:17,22,23
de ameţire pentru toate popoarele de primprejur și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. 3În ziua aceea
12:3
Vers. 4,6,8,9,11. Cap. 13:1;
14:4,6,8,9,13
, voi face din Ierusalim o piatră grea
12:3
Mat. 21:44
pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica vor fi vătămaţi și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. 4În ziua aceea”, zice Domnul, „voi lovi
12:4
Ps. 76:6Ezec. 38:4
cu ameţeală pe toţi caii și cu turbare pe cei ce vor călări pe ei, dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi orbi toţi caii popoarelor. 5Căpeteniile lui Iuda vor zice în inima lor: ‘Locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră, prin Domnul oștirilor, Dumnezeul lor.’ 6În ziua aceea, voi face pe căpeteniile lui Iuda ca
12:6
Obad. 18
o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi; voi mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. 7Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalţe peste Iuda. 8În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab
12:8
Ioel 3:10
dintre ei va fi în ziua aceea ca David, și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor. 9În ziua aceea, voi căuta să nimicesc
12:9
Hag. 2:22
toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. 10Atunci voi turna peste casa
12:10
Ier. 31:9
50:4Ezec. 39:29Ioel 2:28
lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce
12:10
Ioan 19:34,37Apoc. 1:7
privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum
12:10
Ier. 6:26Amos 8:10
plânge cineva pe singurul lui fiu și-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. 11În ziua aceea, va fi jale mare
12:11
Fapte 2:37
în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon
12:11
2 Împ. 23:292 Cron. 35:24
în valea Meghidonului. 12Ţara se va jeli, fiecare familie deosebit
12:12
Mat. 24:30Apoc. 1:7
: familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit; familia casei lui Natan
12:12
2 Sam. 5:14Luca 3:31
deosebit și femeile ei deosebit; 13familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit; familia lui Șimei deosebit și femeile ei deosebit; 14toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit.