Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

131În ziua aceea

13:1
Cap. 12:3.

, se va deschide
13:1
Evr. 9:141 Pet. 1:19Apoc. 1:5
casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăţie. 2În ziua aceea”, zice Domnul oștirilor, „voi stârpi
13:2
Exod 23:13Ios. 23:7Ps. 16:4Ezec. 30:13Osea 2:17Mica 5:12,13
din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei; voi scoate, de asemenea, din ţară pe prorocii
13:2
2 Pet. 2:1
mincinoși și duhul necurat. 3Și, dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său și mama sa, înșiși părinţii lui, îi vor zice: ‘Tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în Numele Domnului’; și tatăl său și mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge
13:3
Deut. 13:6,8
18:20
când va proroci. 4În ziua aceea, prorocii se vor rușina
13:4
Mica 3:6,7
, fiecare, de vedeniile lor când vor proroci și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr
13:4
2 Împ. 1:8Is. 20:2Mat. 3:4
ca să mintă pe oameni. 5Ci fiecare
13:5
Amos 7:14
din ei va zice: ‘Eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinereţea mea!’ 6Și dacă-l va întreba cineva: ‘De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?’, el va răspunde: ‘În casa celor ce mă iubeau le-am primit.’ 7Scoală-te, sabie, asupra păstorului
13:7
Is. 40:11Ezec. 34:23
Meu și asupra omului care îmi este
13:7
Ioan 10:30
14:10,11Filip. 2:6
tovarăș!”, zice Domnul oștirilor. „Lovește
13:7
Mat. 26:31Marcu 14:27
pe păstor și se vor risipi oile! Și Îmi voi întoarce mâna spre cei
13:7
Mat. 18:10,14Luca 12:32
mici. 8În toată ţara”, zice Domnul, „două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă
13:8
Rom. 11:5
treime va rămâne. 9Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc
13:9
Is. 48:10
și o voi curăţi cum se curăţește argintul, o voi lămuri
13:9
1 Pet. 1:6,7
cum se lămurește aurul. Ei vor chema
13:9
Ps. 50:15
91:15
Numele Meu și îi voi asculta; Eu voi
13:9
Ps. 144:15Ier. 30:22Ezec. 11:20Osea 2:23
zice: ‘Acesta este poporul Meu!’ Și ei vor zice: ‘Domnul este Dumnezeul meu!’”