Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

141Iată, vine ziua

14:1
Is. 13:9Ioel 2:31Fapte 2:20
Domnului, când toate prăzile tale vor fi împărţite în mijlocul tău. 2Atunci voi strânge
14:2
Ioel 3:2
toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele
14:2
Is. 13:16
vor fi jefuite și femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. 3Ci Domnul Se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei. 4Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele
14:4
Ezec. 11:23
Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte
14:4
Ioel 3:12,14
mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi. 5Veţi fugi atunci în valea munţilor Mei, căci valea dintre munţi se va întinde până la Aţel, și veţi fugi cum aţi fugit de cutremurul
14:5
Amos 1:1
de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Și atunci va veni
14:5
Mat. 16:27
24:30,31
25:31Iuda 14
Domnul Dumnezeul meu și toţi sfinţii
14:5
Ioel 3:11
împreună cu El! 6În ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor ascunde. 7Va fi o zi deosebită
14:7
Apoc. 22:5
, cunoscută
14:7
Mat. 24:36
de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte; dar spre seară
14:7
Is. 30:26
60:19,20Apoc. 21:23
se va arăta lumina. 8În ziua aceea, vor izvorî ape vii
14:8
Ezec. 47:1Ioel 3:18Apoc. 22:1
din Ierusalim și vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate spre marea de apus; așa va fi și vara, și iarna. 9Și Domnul va fi împărat
14:9
Dan. 2:44Apoc. 11:15
peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn
14:9
Efes. 4:5,6
și Numele Lui va fi singurul Nume. 10Toată ţara va ajunge ca șesul
14:10
Is. 40:4
Iordanului, de la Gheba până la Rimon, la miazăzi de Ierusalim, iar Ierusalimul va fi înălţat și va rămâne liniștit la
14:10
Cap. 12:6.

locul lui, de la Poarta lui Beniamin până la locul porţii dintâi, până la Poarta Unghiurilor, și de la turnul lui
14:10
Neem. 3:1
12:39Ier. 31:38
Hananeel până la teascurile împăratului. 11Ei vor locui în el și nu va mai fi niciun blestem
14:11
Ier. 31:40
în el; Ierusalimul va fi liniștit
14:11
Ier. 23:6
. 12Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. 13În ziua aceea, Domnul va trimite o mare învălmășeală
14:13
1 Sam. 14:15,20
în ei; unul va apuca mâna
14:13
Jud. 7:222 Cron. 20:23Ezec. 38:21
altuia și vor ridica mâna unii asupra altora. 14Iuda va lupta și el în Ierusalim și vor strânge
14:14
Ezec. 39:10,17
bogăţiile tuturor neamurilor de primprejur: aurul, argintul și haine foarte multe. 15Aceeași
14:15
Vers. 12.

urgie va lovi și caii, catârii, cămilele, măgarii și toate vitele care vor fi în taberele acelea. 16Toţi cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui
14:16
Is. 60:6,7,9
66:23
în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, Domnul oștirilor, și să prăznuiască Sărbătoarea
14:16
Lev. 23:34,43Neem. 8:14Osea 12:9Ioan 7:2
Corturilor. 17Dacă unele din familiile pământului
14:17
Is. 60:12
nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. 18Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici
14:18
Deut. 11:10
peste ea; va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor. 19Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor. 20În ziua aceea, va sta scris până și pe zurgălăii cailor: „Sfinţi
14:20
Is. 23:18
Domnului!” Și oalele din Casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. 21Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor; toţi cei ce vor aduce jertfe vor veni și se vor sluji de ele ca să-și fiarbă carnea și nu vor mai fi
14:21
Is. 35:8Ioel 3:17Apoc. 21:27
22:15
canaaniţi14:21 Sau: negustori. în Casa
14:21
Efes. 2:19-22
Domnului oștirilor în ziua aceea.