Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Am ridicat ochii și m-am uitat, și iată că era un om

2:1
Ezec. 40:3
care ţinea în mână o funie de măsurat. 2L-am întrebat: „Unde te duci?” Și el mi-a zis: „Mă duc să măsor
2:2
Apoc. 11:1
21:15,16
Ierusalimul, ca să văd ce lăţime și ce lungime are.” 3Și îngerul care vorbea cu mine a înaintat, și un alt înger i-a ieșit înainte. 4El i-a zis: „Aleargă de vorbește tânărului acestuia și spune-i: ‘Ierusalimul
2:4
Ier. 31:27Ezec. 36:10,11
va fi o cetate deschisă din pricina mulţimii oamenilor și vitelor care vor fi în mijlocul lui; 5Eu Însumi’, zice Domnul, ‘voi fi un zid
2:5
Is. 26:1
de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava
2:5
Is. 60:19Apoc. 21:23
lui în mijlocul lui!’” 6„Fugiţi
2:6
Is. 48:20
52:11Ier. 1:14
50:8
51:6,45
, fugiţi din ţara de la miazănoapte!”, zice Domnul. „Căci v-am împrăștiat
2:6
Deut. 28:64Ezec. 17:21
în cele patru vânturi ale cerurilor”, zice Domnul. 7„Scapă
2:7
Apoc. 18:4
, Sioane, tu care locuiești la fiica Babilonului!” 8Căci așa vorbește Domnul oștirilor: „După slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge
2:8
Deut. 32:10Ps. 17:82 Tes. 1:6
de voi se atinge de lumina ochilor Lui. 9Iată
2:9
Is. 11:15
19:16
, Îmi ridic mâna împotriva lor”, zice Domnul, „și ele vor fi prada celor ce le erau supuși, ca să știţi
2:9
Cap. 4:9.

că Domnul oștirilor m-a trimis. 10Strigă de veselie
2:10
Is. 12:6
54:1Ţef. 3:14
și bucură-te, fiica Sionului! Căci, iată, Eu vin și
2:10
Lev. 26:12Ezec. 37:27Ioan 1:142 Cor. 6:16
voi locui în mijlocul tău”, zice Domnul. 11„Multe neamuri
2:11
Is. 2:2,3
49:22
60:3
se vor alipi de Domnul în ziua aceea
2:11
Cap. 3:10.

și vor fi poporul
2:11
Exod 12:49
Meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști
2:11
Ezec. 33:33
că Domnul oștirilor m-a trimis la tine.” 12Domnul va lua
2:12
Deut. 32:9
în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui de moștenire în pământul sfânt, și va alege
2:12
Cap. 1:17.

iarăși Ierusalimul. 13Orice făptură să tacă
2:13
Hab. 2:20Ţef. 1:7
înaintea Domnului, căci El S-a și sculat din Locașul Lui
2:13
Ps. 68:5Is. 57:15
cel Sfânt!