Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua

3:1
Hag. 1:1
stând în picioare înaintea Îngerului Domnului și pe Satana
3:1
Ps. 109:6Apoc. 12:10
stând la dreapta lui, ca să-l pârască. 2Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre
3:2
Iuda 9
, El, care a ales
3:2
Cap. 1:17.
Rom. 8:33Amos 4:11Rom. 11:5Iuda 23
Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?” 3Dar Iosua era
3:3
Is. 64:6
îmbrăcat cu haine murdare, și totuși stătea în picioare înaintea Îngerului. 4Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac
3:4
Is. 61:10Luca 15:22Apoc. 19:8
cu haine de sărbătoare!” 5Eu am zis: „Să i se pună pe cap o mitră
3:5
Exod 29:6
curată!” Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo. 6Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire: 7„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Dacă vei umbla pe căile Mele și dacă vei păzi
3:7
Lev. 8:351 Împ. 2:3Ezec. 44:16
poruncile Mele, vei judeca și Casa Mea
3:7
Deut. 17:9Mal. 2:7
și vei priveghea asupra curţilor Mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici
3:7
Cap. 4:14;
6:5
. 8Ascultă dar, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta – căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne
3:8
Ps. 71:7Is. 8:18
20:3
. Iată, voi aduce pe Robul Meu
3:8
Is. 42:1
49:3,5
52:13
53:11Ezec. 34:23,24
, Odrasla
3:8
Is. 4:2
11:1Ier. 23:5
33:15Luca 1:78
. 9Căci iată că numai spre piatra aceasta
3:9
Ps. 118:22Is. 28:16
pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptaţi șapte ochi
3:9
Cap. 4:10.
Apoc. 5:6
; iată, Eu Însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea’, zice Domnul oștirilor, ‘și într-o singură zi
3:9
Ier. 31:34
50:20Mica 7:18,19
voi înlătura nelegiuirea ţării acesteia. 10În ziua aceea
3:10
Cap. 2:11.

’, zice Domnul oștirilor, ‘vă veţi pofti unii pe alţii sub viţă
3:10
1 Împ. 4:25Is. 36:16Mica 4:4,6
și sub smochin.’”