Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Am ridicat ochii și m-am uitat, și iată că era un om

2:1
Ezec. 40:3
care ţinea în mână o funie de măsurat. 2L-am întrebat: „Unde te duci?” Și el mi-a zis: „Mă duc să măsor
2:2
Apoc. 11:1
21:15,16
Ierusalimul, ca să văd ce lăţime și ce lungime are.” 3Și îngerul care vorbea cu mine a înaintat, și un alt înger i-a ieșit înainte. 4El i-a zis: „Aleargă de vorbește tânărului acestuia și spune-i: ‘Ierusalimul
2:4
Ier. 31:27Ezec. 36:10,11
va fi o cetate deschisă din pricina mulţimii oamenilor și vitelor care vor fi în mijlocul lui; 5Eu Însumi’, zice Domnul, ‘voi fi un zid
2:5
Is. 26:1
de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava
2:5
Is. 60:19Apoc. 21:23
lui în mijlocul lui!’” 6„Fugiţi
2:6
Is. 48:20
52:11Ier. 1:14
50:8
51:6,45
, fugiţi din ţara de la miazănoapte!”, zice Domnul. „Căci v-am împrăștiat
2:6
Deut. 28:64Ezec. 17:21
în cele patru vânturi ale cerurilor”, zice Domnul. 7„Scapă
2:7
Apoc. 18:4
, Sioane, tu care locuiești la fiica Babilonului!” 8Căci așa vorbește Domnul oștirilor: „După slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge
2:8
Deut. 32:10Ps. 17:82 Tes. 1:6
de voi se atinge de lumina ochilor Lui. 9Iată
2:9
Is. 11:15
19:16
, Îmi ridic mâna împotriva lor”, zice Domnul, „și ele vor fi prada celor ce le erau supuși, ca să știţi
2:9
Cap. 4:9.
că Domnul oștirilor m-a trimis. 10Strigă de veselie
2:10
Is. 12:6
54:1Ţef. 3:14
și bucură-te, fiica Sionului! Căci, iată, Eu vin și
2:10
Lev. 26:12Ezec. 37:27Ioan 1:142 Cor. 6:16
voi locui în mijlocul tău”, zice Domnul. 11„Multe neamuri
2:11
Is. 2:2,3
49:22
60:3
se vor alipi de Domnul în ziua aceea
2:11
Cap. 3:10.
și vor fi poporul
2:11
Exod 12:49
Meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști
2:11
Ezec. 33:33
că Domnul oștirilor m-a trimis la tine.” 12Domnul va lua
2:12
Deut. 32:9
în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui de moștenire în pământul sfânt, și va alege
2:12
Cap. 1:17.
iarăși Ierusalimul. 13Orice făptură să tacă
2:13
Hab. 2:20Ţef. 1:7
înaintea Domnului, căci El S-a și sculat din Locașul Lui
2:13
Ps. 68:5Is. 57:15
cel Sfânt!

3

31El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua

3:1
Hag. 1:1
stând în picioare înaintea Îngerului Domnului și pe Satana
3:1
Ps. 109:6Apoc. 12:10
stând la dreapta lui, ca să-l pârască. 2Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre
3:2
Iuda 9
, El, care a ales
3:2
Cap. 1:17.
Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?” 3Dar Iosua era
3:3
Is. 64:6
îmbrăcat cu haine murdare, și totuși stătea în picioare înaintea Îngerului. 4Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac
3:4
Is. 61:10Luca 15:22Apoc. 19:8
cu haine de sărbătoare!” 5Eu am zis: „Să i se pună pe cap o mitră
3:5
Exod 29:6
curată!” Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo. 6Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire: 7„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Dacă vei umbla pe căile Mele și dacă vei păzi
3:7
Lev. 8:351 Împ. 2:3Ezec. 44:16
poruncile Mele, vei judeca și Casa Mea
3:7
Deut. 17:9Mal. 2:7
și vei priveghea asupra curţilor Mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici
3:7
Cap. 4:14;
. 8Ascultă dar, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta – căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne
3:8
Ps. 71:7Is. 8:18
20:3
. Iată, voi aduce pe Robul Meu
3:8
Is. 42:1
49:3,5
52:13
53:11Ezec. 34:23,24
, Odrasla
3:8
Is. 4:2
11:1Ier. 23:5
33:15Luca 1:78
. 9Căci iată că numai spre piatra aceasta
3:9
Ps. 118:22Is. 28:16
pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptaţi șapte ochi
3:9
Cap. 4:10.
; iată, Eu Însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea’, zice Domnul oștirilor, ‘și într-o singură zi
3:9
Ier. 31:34
50:20Mica 7:18,19
voi înlătura nelegiuirea ţării acesteia. 10În ziua aceea
3:10
Cap. 2:11.
’, zice Domnul oștirilor, ‘vă veţi pofti unii pe alţii sub viţă
3:10
1 Împ. 4:25Is. 36:16Mica 4:4,6
și sub smochin.’”

4

41Îngerul

4:1
Cap. 2:3.
care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un
4:1
Dan. 8:18
om pe care-l trezești din somnul lui. 2El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „M-am uitat și iată că este un sfeșnic
4:2
Exod 25:31Apoc. 1:12
cu totul de aur și, deasupra lui, un vas cu untdelemn și, pe el, șapte
4:2
Exod 25:37Apoc. 4:5
candele, cu șapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. 3Și lângă el sunt doi măslini
4:3
Vers. 11,12.
, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui.” 4Și, luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?” 5Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: „Nu știi ce înseamnă aceste lucruri?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” 6Atunci, el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: ‘Lucrul acesta nu se va face nici prin putere
4:6
Osea 1:7
, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oștirilor. 7‘Cine ești tu, munte mare
4:7
Ier. 51:25Mat. 21:21
, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată
4:7
Ps. 118:22
în vârful Templului, în mijlocul strigătelor
4:7
Ezra 3:11,13
de: «Îndurare, îndurare cu ea!»’” 8Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 9„Mâinile lui Zorobabel au întemeiat
4:9
Ezra 3:10
Casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi
4:9
Ezra 6:15
; și veţi
4:9
Cap. 2:9,11;
ști dacă Domnul
4:9
Is. 48:16
oștirilor m-a trimis la voi. 10Căci cine dispreţuiește ziua începuturilor slabe
4:10
Hag. 2:3
? Aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii
4:10
2 Cron. 16:9Prov. 15:3
Domnului, care cutreieră tot pământul.” 11Eu am luat cuvântul și i-am zis: „Ce înseamnă acești doi măslini, la dreapta sfeșnicului și la stânga lui?” 12Am luat a doua oară cuvântul și i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri
4:12
Vers. 3.
de măslin care sunt lângă cele două ţevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?” 13El mi-a răspuns: „Nu știi ce înseamnă?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” Și el a zis: 14„Aceștia sunt cei doi unși
4:14
Apoc. 11:4
care stau
4:14
Cap. 3:7.
înaintea Domnului
4:14
Ios. 3:11,13
întregului pământ.”