Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua

3:1
Hag. 1:1
stând în picioare înaintea Îngerului Domnului și pe Satana
3:1
Ps. 109:6Apoc. 12:10
stând la dreapta lui, ca să-l pârască. 2Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre
3:2
Iuda 9
, El, care a ales
3:2
Cap. 1:17.
Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?” 3Dar Iosua era
3:3
Is. 64:6
îmbrăcat cu haine murdare, și totuși stătea în picioare înaintea Îngerului. 4Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac
3:4
Is. 61:10Luca 15:22Apoc. 19:8
cu haine de sărbătoare!” 5Eu am zis: „Să i se pună pe cap o mitră
3:5
Exod 29:6
curată!” Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo. 6Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire: 7„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Dacă vei umbla pe căile Mele și dacă vei păzi
3:7
Lev. 8:351 Împ. 2:3Ezec. 44:16
poruncile Mele, vei judeca și Casa Mea
3:7
Deut. 17:9Mal. 2:7
și vei priveghea asupra curţilor Mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici
3:7
Cap. 4:14;
. 8Ascultă dar, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta – căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne
3:8
Ps. 71:7Is. 8:18
20:3
. Iată, voi aduce pe Robul Meu
3:8
Is. 42:1
49:3,5
52:13
53:11Ezec. 34:23,24
, Odrasla
3:8
Is. 4:2
11:1Ier. 23:5
33:15Luca 1:78
. 9Căci iată că numai spre piatra aceasta
3:9
Ps. 118:22Is. 28:16
pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptaţi șapte ochi
3:9
Cap. 4:10.
; iată, Eu Însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea’, zice Domnul oștirilor, ‘și într-o singură zi
3:9
Ier. 31:34
50:20Mica 7:18,19
voi înlătura nelegiuirea ţării acesteia. 10În ziua aceea
3:10
Cap. 2:11.
’, zice Domnul oștirilor, ‘vă veţi pofti unii pe alţii sub viţă
3:10
1 Împ. 4:25Is. 36:16Mica 4:4,6
și sub smochin.’”

4

41Îngerul

4:1
Cap. 2:3.
care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un
4:1
Dan. 8:18
om pe care-l trezești din somnul lui. 2El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „M-am uitat și iată că este un sfeșnic
4:2
Exod 25:31Apoc. 1:12
cu totul de aur și, deasupra lui, un vas cu untdelemn și, pe el, șapte
4:2
Exod 25:37Apoc. 4:5
candele, cu șapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. 3Și lângă el sunt doi măslini
4:3
Vers. 11,12.
, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui.” 4Și, luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?” 5Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: „Nu știi ce înseamnă aceste lucruri?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” 6Atunci, el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: ‘Lucrul acesta nu se va face nici prin putere
4:6
Osea 1:7
, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oștirilor. 7‘Cine ești tu, munte mare
4:7
Ier. 51:25Mat. 21:21
, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată
4:7
Ps. 118:22
în vârful Templului, în mijlocul strigătelor
4:7
Ezra 3:11,13
de: «Îndurare, îndurare cu ea!»’” 8Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 9„Mâinile lui Zorobabel au întemeiat
4:9
Ezra 3:10
Casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi
4:9
Ezra 6:15
; și veţi
4:9
Cap. 2:9,11;
ști dacă Domnul
4:9
Is. 48:16
oștirilor m-a trimis la voi. 10Căci cine dispreţuiește ziua începuturilor slabe
4:10
Hag. 2:3
? Aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii
4:10
2 Cron. 16:9Prov. 15:3
Domnului, care cutreieră tot pământul.” 11Eu am luat cuvântul și i-am zis: „Ce înseamnă acești doi măslini, la dreapta sfeșnicului și la stânga lui?” 12Am luat a doua oară cuvântul și i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri
4:12
Vers. 3.
de măslin care sunt lângă cele două ţevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?” 13El mi-a răspuns: „Nu știi ce înseamnă?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” Și el a zis: 14„Aceștia sunt cei doi unși
4:14
Apoc. 11:4
care stau
4:14
Cap. 3:7.
înaintea Domnului
4:14
Ios. 3:11,13
întregului pământ.”

5

51Am ridicat din nou ochii și m-am uitat; și iată că era un sul

5:1
Ezec. 2:9
de carte care zbura. 2El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „Văd un sul de carte zburând; are o lungime de douăzeci de coţi și o lăţime de zece coţi.” 3Și el mi-a zis: „Acesta este blestemul
5:3
Mal. 4:6
care este peste toată ţara, căci, după cum este scris pe el, orice hoţ și oricine jură strâmb vor fi nimiciţi cu desăvârșire de aici.” 4„Îl trimit”, zice Domnul oștirilor, „ca să intre în casa hoţului și a celui ce jură strâmb
5:4
Lev. 19:12Mal. 3:5
în Numele Meu, ca să rămână în casa aceea și s-o mistuie
5:4
Lev. 14:45
împreună cu lemnele și pietrele ei.” 5Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis: „Ridică ochii și privește ce iese de acolo!” 6Eu am răspuns: „Ce este aceasta?” Și el a zis: „Iese efa.” Și a adăugat: „Aceasta este nelegiuirea lor în toată ţara.” 7Și iată că se ridica un talant de plumb și, în mijlocul efei, ședea o femeie. 8El a zis: „Aceasta este nelegiuirea!” Și i-a dat brânci în efă și a aruncat bucata de plumb peste gura efei. 9Am ridicat ochii și m-am uitat; și iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ și cer. 10Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: „Unde duc ele efa?” 11El mi-a răspuns: „Se duc să-i
5:11
Ier. 29:5,28
zidească o casă în ţara
5:11
Gen. 10:10
Șinear, ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei.”