Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Îngerul

4:1
Cap. 2:3.

care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un
4:1
Dan. 8:18
om pe care-l trezești din somnul lui. 2El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „M-am uitat și iată că este un sfeșnic
4:2
Exod 25:31Apoc. 1:12
cu totul de aur și, deasupra lui, un vas cu untdelemn și, pe el, șapte
4:2
Exod 25:37Apoc. 4:5
candele, cu șapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. 3Și lângă el sunt doi măslini
4:3
Vers. 11,12.
Apoc. 11:4
, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui.” 4Și, luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?” 5Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: „Nu știi ce înseamnă aceste lucruri?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” 6Atunci, el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: ‘Lucrul acesta nu se va face nici prin putere
4:6
Osea 1:7
, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oștirilor. 7‘Cine ești tu, munte mare
4:7
Ier. 51:25Mat. 21:21
, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată
4:7
Ps. 118:22
în vârful Templului, în mijlocul strigătelor
4:7
Ezra 3:11,13
de: «Îndurare, îndurare cu ea!»’” 8Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 9„Mâinile lui Zorobabel au întemeiat
4:9
Ezra 3:10
Casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi
4:9
Ezra 6:15
; și veţi
4:9
Cap. 2:9,11;
6:15
ști dacă Domnul
4:9
Is. 48:16
oștirilor m-a trimis la voi. 10Căci cine dispreţuiește ziua începuturilor slabe
4:10
Hag. 2:3
? Aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii
4:10
2 Cron. 16:9Prov. 15:3
Domnului, care cutreieră tot pământul.” 11Eu am luat cuvântul și i-am zis: „Ce înseamnă acești doi măslini, la dreapta sfeșnicului și la stânga lui?” 12Am luat a doua oară cuvântul și i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri
4:12
Vers. 3.

de măslin care sunt lângă cele două ţevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?” 13El mi-a răspuns: „Nu știi ce înseamnă?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” Și el a zis: 14„Aceștia sunt cei doi unși
4:14
Apoc. 11:4
care stau
4:14
Cap. 3:7.
Luca 1:1,9
înaintea Domnului
4:14
Ios. 3:11,13
întregului pământ.”