Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

61Am ridicat din nou ochii și m-am uitat; și iată că patru care ieșeau dintre doi munţi, și munţii erau de aramă. 2La carul dintâi erau niște cai roșii

6:2
Cap. 1:8.
Apoc. 6:4
, la al doilea car, cai
6:2
Apoc. 6:2
negri, 3la al treilea car, cai albi
6:3
Apoc. 6:5
și la al patrulea car, cai bălţaţi și roșii. 4Am luat cuvântul și am zis
6:4
Cap. 5:10.

îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă aceștia, domnul meu?” 5Îngerul mi-a răspuns: „Aceștia
6:5
Ps. 104:4Evr. 1:7,14
sunt cele patru vânturi ale cerurilor, care ies din locul în care stăteau
6:5
1 Împ. 22:19Dan. 7:10Luca 1:19
înaintea Domnului întregului pământ.” 6Caii cei negri, înhămaţi la unul din care, s-au îndreptat spre ţara de la miazănoapte
6:6
Ier. 1:14
și cei albi au mers după ei; cei bălţaţi s-au îndreptat spre ţara de miazăzi. 7Cei roșii au ieșit și ei și au cerut să meargă să cutreiere pământul. Îngerul le-a zis: „Duceţi-vă de cutreieraţi pământul!” Și au cutreierat
6:7
Gen. 13:17
pământul. 8El m-a chemat și mi-a zis: „Iată că cei ce se îndreaptă spre ţara de miazănoapte fac să se mai potolească mânia
6:8
Jud. 8:3Ecl. 10:4
Mea în ţara de la miazănoapte.” 9Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 10„Să primești daruri de la prinșii de război din Babilon: Heldai, Tobia și Iedaia, și anume să te duci tu însuţi în ziua aceea în casa lui Iosia, fiul lui Ţefania, unde s-au dus ei când au venit din Babilon. 11Să iei de la ei argint și aur, să faci din ele o cunună
6:11
Exod 28:36
29:6Lev. 8:9
și s-o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, 12și să-i spui: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Iată că un om
6:12
Luca 1:78Ioan 1:45
al cărui nume este Odrasla
6:12
Cap. 3:8.

va odrăsli din locul lui și va zidi Templul Domnului. 13Da, El va zidi
6:13
Cap. 4:9.
Mat. 16:18Efes. 2:20-22Evr. 3:3
Templul Domnului, va purta podoabă
6:13
Is. 22:24
împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot
6:13
Ps. 110:4Evr. 3:1
pe scaunul Lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi.»’ 14Cununa va fi pentru Helem, Tobia și Iedaia și pentru Hen, fiul lui Ţefania, ca o aducere aminte
6:14
Exod 12:14Marcu 14:9
în Templul Domnului. 15Cei ce sunt departe
6:15
Is. 57:19
60:10Efes. 2:13,19
vor veni și vor lucra la Templul Domnului; și veţi ști
6:15
Cap. 2:9;
4:9
astfel că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veţi asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.”