Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Posturi și binecuvântări

71În anul al patrulea al împăratului Darius, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia în ziua a patra a lunii a noua, care este luna Chisleu. 2Cei din Betel trimiseseră pe Șareţer și pe Reghem-Melec cu oamenii săi să se roage Domnului 3și să întrebe

7:3
Deut. 17:9-11
33:10Mal. 2:7
pe preoţii din Casa Domnului oștirilor și pe proroci: „Trebuie să plâng și în luna a
7:3
Ier. 52:12
cincea și să mă înfrânez, cum am făcut atâţia ani?” 4Atunci, cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel: 5„Spune la tot poporul ţării și preoţilor: ‘Când aţi postit
7:5
Is. 58:5
și aţi plâns în luna a cincea și a șaptea
7:5
Ier. 41:1
în acești
7:5
Cap. 1:12.

șaptezeci de ani, oare pentru Mine
7:5
Rom. 14:6
aţi postit voi? 6Și când mâncaţi și beţi, nu sunteţi voi cei ce mâncaţi și beţi? 7Nu cunoașteţi cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit împreună cu cetăţile lui de primprejur și când și partea de miazăzi
7:7
Ier. 17:26
și câmpia erau locuite?’” 8Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel: 9„Așa a vorbit Domnul oștirilor: ‘Faceţi
7:9
Is. 58:6,7Ier. 7:23Mica 6:8Mat. 23:23
cu adevărat dreptate și purtaţi-vă cu bunătate și îndurare unul faţă de altul! 10Nu asupriţi pe văduvă și pe orfan
7:10
Exod 22:21,22Deut. 24:17Is. 1:17Ier. 5:28
, nici pe străin și pe sărac și niciunul să nu gândească rău în inima
7:10
Ps. 36:4Mica 2:1
lui împotriva fratelui său!’ 11Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele
7:11
Neem. 9:29Ier. 7:24Osea 4:16
și și-au astupat urechile
7:11
Fapte 7:57
ca să n-audă. 12Și-au făcut inima
7:12
Ezec. 11:19
36:26
ca diamantul de tare, ca să n-asculte
7:12
Neem. 9:29,30
Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oștirilor, prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oștirilor S-a aprins de o mare mânie
7:12
2 Cron. 36:16Dan. 9:11
. 13Când chema El, ei n-au vrut s-asculte. De aceea nici Eu n-am vrut s-ascult
7:13
Prov. 1:24-28Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Mica 3:4
când au chemat ei”, zice Domnul oștirilor. 14„Ci i-am împrăștiat
7:14
Deut. 4:27
28:64Ezec. 36:19
printre toate neamurile pe care
7:14
Deut. 28:33
nu le cunoșteau; ţara
7:14
Lev. 26:22
a fost pustiită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea și, dintr-o ţară plăcută
7:14
Dan. 8:9
cum era, au făcut o pustie!”