Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

81Cuvântul Domnului oștirilor a vorbit astfel: 2„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Am o mare râvnă

8:2
Naum 1:2
pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el.’ 3Așa vorbește Domnul: ‘Mă întorc iarăși în Sion
8:3
Cap. 1:16.

și vreau să locuiesc
8:3
Cap. 2:10.

în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul
8:3
Is. 1:21,26
se va chema «Cetatea cea credincioasă» și muntele
8:3
Is. 2:2,3
Domnului oștirilor se va chema «Muntele
8:3
Ier. 31:23
cel sfânt».’ 4Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iarăși vor ședea pe uliţele Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă
8:4
1 Sam. 2:31Is. 65:20,22Plâng. 2:20
5:11-14
, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui lor număr de zile. 5Uliţele cetăţii vor fi pline de băieţi și fete, care se vor juca pe uliţe.’ 6Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămășiţei poporului acestuia, în zilele acelea va fi de mirat
8:6
Gen. 18:14Luca 1:37
18:27Rom. 4:21
oare și în ochii Mei?’, zice Domnul oștirilor. 7Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iată, Eu izbăvesc
8:7
Is. 11:11,12
43:5,6Ezec. 27:21Amos 9:14,15
pe poporul Meu din ţara de la răsărit și din ţara de la asfinţitul soarelui. 8Îi voi aduce înapoi și vor locui în mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul Meu
8:8
Ier. 30:22
31:1,33
și Eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate
8:8
Ier. 4:2
.’ 9Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Întăriţi-vă mâinile
8:9
Hag. 2:4
, cei ce auziţi astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor
8:9
Ezra 5:1,2
care au vorbit în ziua
8:9
Hag. 2:18
când s-a pus temelia Casei Domnului oștirilor, când s-a început să se zidească Templul! 10Căci înainte de aceste zile, nu era răsplată
8:10
Hag. 1:6,9,10
2:16
nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau și ieșeau
8:10
2 Cron. 15:5
n-aveau nici ei pace din pricina vrăjmașului, și Eu dezbinam pe toţi oamenii unii împotriva altora. 11Acum nu voi mai face rămășiţei poporului acestuia ca în trecut’, zice Domnul oștirilor. 12‘Ci semănăturile
8:12
Osea 2:21,22Ioel 2:22Hag. 2:19
vor merge bine, viţa își va da rodul, pământul
8:12
Ps. 67:6
își va da roadele și cerurile
8:12
Hag. 1:10
își vor trimite roua, și toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămășiţei poporului acestuia. 13După cum aţi fost un blestem
8:13
Ier. 42:18
între neamuri, casa lui Iuda și casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui și veţi fi o binecuvântare
8:13
Gen. 12:2Rut 4:11,12Is. 19:24,25Ţef. 3:20Hag. 2:19
. Nu vă temeţi, ci întăriţi-vă
8:13
Vers. 9.

mâinile!’ 14Căci așa vorbește Domnul oștirilor: ‘După cum
8:14
Ier. 31:28
am căutat să vă fac rău când Mă mâniau părinţii voștri’, zice Domnul oștirilor, ‘și nu M-am
8:14
2 Cron. 36:15
căit de lucrul acesta, 15tot așa, acum, Mă întorc în aceste zile și hotărăsc să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeţi! 16Iată ce trebuie să faceţi: Fiecare să spună aproapelui său adevărul
8:16
Cap. 7:9. Vers. 19.
Efes. 4:25
; judecaţi în porţile voastre după adevăr și în vederea păcii; 17niciunul să nu gândească
8:17
Prov. 3:29
în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiţi
8:17
Cap. 5:3,4.

jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc’, zice Domnul.” 18Cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel: 19„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Postul
8:19
Ier. 52:6,7
din luna a patra, postul
8:19
Ier. 52:12,13
din luna a cincea, postul din luna a șaptea
8:19
2 Împ. 25:25Ier. 41:1,2
și postul din luna
8:19
Ier. 52:4
a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie
8:19
Est. 8:17Is. 35:10
și de bucurie, în sărbători de voioșie. Dar iubiţi adevărul
8:19
Vers. 16.

și pacea!’ 20Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăţi. 21Locuitorii unei cetăţi vor merge la cealaltă și vor zice: «Haidem să ne rugăm
8:21
Is. 2:3Mica 4:1,2
Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor! Vrem să mergem și noi!» 22Și multe
8:22
Is. 60:3
66:23
popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului.’ 23Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘În zilele acelea, zece oameni
8:23
Is. 3:6
4:1
din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și-i vor zice: «Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu
8:23
1 Cor. 14:25
este cu voi!»’”