Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Ameninţări împotriva lui Iuda și a Ierusalimului

11Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ţefania, fiul lui Cuși, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda. 2„Voi nimici totul de pe faţa pământului”, zice Domnul. 3„Voi

1:3
Osea 4:3
nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de poticnire
1:3
Ezec. 7:19
14:3,4,7Mat. 13:41
și pe cei răi împreună cu ele; voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe faţa pământului”, zice Domnul. 4„Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului; voi nimici cu desăvârșire din locul acesta rămășiţele lui
1:4
2 Împ. 23:4,5
Baal, numele slujitorilor săi
1:4
Osea 10:5
și preoţii împreună cu ei, 5pe cei ce se închină
1:5
2 Împ. 23:12Ier. 19:13
pe acoperișuri înaintea oștirii cerurilor, pe cei ce se închină
1:5
1 Împ. 18:212 Împ. 17:33,41
jurând
1:5
Is. 48:1Osea 4:15
pe Domnul, dar care jură și pe împăratul lor, Malcam
1:5
Ios. 23:71 Împ. 11:33
, 6pe cei ce
1:6
Is. 1:4Ier. 2:13,17
15:6
s-au abătut de la Domnul și pe cei ce nu caută
1:6
Osea 7:7
pe Domnul, nici nu întreabă de El.” 7Tăcere
1:7
Hab. 2:20Zah. 2:13
înaintea Domnului Dumnezeu! Căci
1:7
Is. 13:6
ziua Domnului este aproape, căci Domnul
1:7
Is. 34:6Ier. 46:10Ezec. 39:17Apoc. 19:17
a pregătit jertfa, Și-a sfinţit oaspeţii. 8„În ziua jertfei Domnului, voi pedepsi pe voievozii
1:8
Ier. 39:6
și pe fiii împăratului și pe toţi cei ce poartă haine străine. 9În ziua aceea, voi pedepsi și pe toţi cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu de silnicie și de înșelăciune casa stăpânului lor. 10În ziua aceea”, zice Domnul, „se vor auzi strigăte de jale la Poarta Peștilor
1:10
2 Cron. 33:14
, urlete în cealaltă mahala a cetăţii și un mare prăpăd pe dealuri. 11Văitaţi-vă, locuitori din
1:11
Iac. 5:1
Macteș! Căci toţi cei ce fac negoţ sunt nimiciţi, toţi cei încărcaţi cu argint sunt nimiciţi cu desăvârșire. 12În vremea aceea, voi scormoni Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe toţi oamenii care se bizuiesc pe drojdiile
1:12
Ier. 48:11Amos 6:1
lor și zic
1:12
Ps. 94:7
în inima lor: ‘Domnul nu va face nici bine, nici rău!’ 13Averile lor vor fi de jaf și casele lor vor fi pustiite; vor zidi case, și nu
1:13
Deut. 28:30,39Amos 5:11
le vor locui, vor sădi vii, și nu vor bea vin
1:13
Mica 6:15
din ele.” 14Ziua cea mare a Domnului este aproape
1:14
Ioel 2:1,11
, este aproape și vine în grabă mare! Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului, și viteazul ţipă cu amar. 15Ziua
1:15
Is. 22:5Ier. 30:7Ioel 2:2,11Amos 5:18
aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și de nimicire, o zi de întuneric și de negură, o zi de nori și de întunecime, 16o zi în care vor răsuna trâmbiţa
1:16
Ier. 4:19
și strigătele de război împotriva cetăţilor întărite și a turnurilor înalte. 17„Atunci voi pune pe oameni la strâmtoare și vor bâjbâi ca niște orbi
1:17
Deut. 28:29Is. 59:10
, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; de aceea le voi vărsa sângele
1:17
Ps. 79:3
ca praful și carnea, ca gunoiul
1:17
Ps. 83:10Ier. 9:22
16:4
!” 18Nici argintul
1:18
Prov. 11:4Ezec. 7:19
, nici aurul lor nu va putea să-i izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată ţara va fi mistuită
1:18
Cap. 3:8.

de focul geloziei Lui, căci va nimici deodată pe toţi
1:18
Vers. 2,3.

locuitorii ţării.