Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Ameninţări împotriva popoarelor străine

21Veniţi-vă

2:1
Ioel 2:16
în fire și cercetaţi-vă, neam fără rușine, 2până nu se împlinește hotărârea – ca pleava
2:2
Iov 21:18Ps. 1:4Is. 17:13Osea 13:3
trece vremea –, până nu vine peste voi mânia aprinsă
2:2
2 Împ. 23:26
a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului! 3Căutaţi
2:3
Ps. 105:4Amos 5:6
pe Domnul, toţi cei smeriţi
2:3
Ps. 76:9
din ţară care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că
2:3
Ioel 2:14Amos 5:15Iona 3:9
veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului. 4Căci Gaza
2:4
Ier. 47:4,5Ezec. 25:15Amos 1:6-8Zah. 9:5,6
va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul din Asdod va fi izgonit ziua-n amiaza
2:4
Ier. 6:4
15:8
mare și Ecronul va fi smuls din rădăcini. 5Vai de locuitorii de pe malurile mării
2:5
Ezec. 25:16
, vai de neamul cheretiţilor! Așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane
2:5
Ios. 13:3
, ţara filistenilor: „Te voi nimici și nu vei mai avea locuitori! 6Malurile mării vor ajunge islazuri de pășunat, locuinţe pentru păstori și târle
2:6
Is. 17:2
de oi. 7Malurile acestea vor fi pentru rămășiţele
2:7
Is. 11:11Mica 4:7
5:7,8Hag. 1:12
2:2
casei lui Iuda; acolo vor paște; se vor odihni seara în casele Ascalonului, căci Domnul Dumnezeul lor nu-i va uita
2:7
Exod 4:31Luca 1:68
și va aduce înapoi
2:7
Ps. 126:1Ier. 29:14
pe prinșii lor de război.’ 8Am auzit
2:8
Ier. 48:27Ezec. 25:8
ocările Moabului și batjocurile
2:8
Ezec. 25:3,6
copiilor lui Amon, când defăimau pe poporul Meu și se ridicau
2:8
Ier. 49:1
cu trufie împotriva hotarelor lor. 9De aceea, pe viaţa Mea”, zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, „că Moabul
2:9
Is. 15:1Ier. 48:1Ezec. 25:9Amos 2:1
va fi ca Sodoma și copiii lui Amon
2:9
Amos 1:13
, ca Gomora: un loc acoperit
2:9
Gen. 19:25Deut. 29:23Is. 13:19
34:13Ier. 49:18
50:40
cu mărăcini, o groapă de sare, un pustiu veșnic; rămășiţa
2:9
Vers. 7.

poporului Meu îi va jefui, rămășiţa neamului Meu îi va stăpâni.” 10Lucrul acesta li se va întâmpla pentru mândria
2:10
Is. 16:6Ier. 48:29
lor, pentru că au batjocorit și au fost semeţi cu poporul Domnului oștirilor. 11Domnul va fi grozav împotriva lor, căci va nimici pe toţi dumnezeii pământului, și fiecare se va închina
2:11
Mal. 1:11Ioan 4:21
înaintea Lui în ţara lui, în toate ostroavele
2:11
Gen. 10:5
neamurilor. 12„Chiar și voi, etiopienilor
2:12
Is. 18:1
20:4Ier. 46:9Ezec. 30:9
, veţi fi străpunși cu sabia
2:12
Ps. 17:13
Mea.” 13El Își va întinde mâna și spre miazănoapte, va nimici Asiria
2:13
Is. 10:12Ezec. 31:3Naum 1:1
2:10
3:15,18
și va preface Ninive într-o pustietate, într-un pământ fără apă, ca pustia. 14În mijlocul cetăţii se vor culca
2:14
Vers. 6.

turme de vite
2:14
Is. 13:21,22
de tot felul; pelicanul
2:14
Is. 34:11,14
și ariciul vor rămâne noaptea pe coperișurile stâlpilor ei. La ferestre se vor auzi ţipetele lor, pustiirea va fi în prag, căci căptușeala
2:14
Ier. 22:14
de cedru va fi scoasă. 15Iată dar cetatea aceea veselă, care stătea
2:15
Is. 47:8
plină de încredere și
2:15
Apoc. 18:7
zicea în inima ei: „Eu și niciuna afară de mine!” Vai! Cum s-a prefăcut în pustiu și în culcuș de fiare! Toţi cei ce trec pe lângă ea fluieră
2:15
Iov 27:23Plâng. 2:15Ezec. 27:36
și arată
2:15
Naum 3:19
cu mâna!