Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
10

Exemple din Vechiul Testament

101Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri au fost cu toții sub nor

10:1
Ex. 13:21
, toți au trecut prin mare
10:1
Ex. 14:22
, 2toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, 3toți au mâncat aceeași mâncare
10:3
Ex. 16:15
duhovnicească 4și toți au băut aceeași băutură
10:4
Ex. 17:6Num. 20:11
duhovnicească, pentru că beau dintr‑o Stâncă duhovnicească ce îi însoțea, și Stânca era Hristos10:4 Potrivit apostolului Pavel, stânca‑izvor de la Horeb și Meriba (Ex. 17:1‑7. Num. 20:1‑13) este Hristos Însuși, care îi însoțește și îi susține pe israeliți în pustiu. Vezi și Dt. 32:4,15,18,31,37. Is. 30:29, versete în care Dumnezeu este numit metaforic „Stâncă”.. 5Totuși, cei mai mulți dintre ei n‑au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au
10:5
Num. 14:29
26:64Evr. 3:17Iuda 1:5
pierit în pustie. 6Și aceste lucruri s‑au întâmplat ca să ne fie nouă pilde10:6 În context, gr. týpos denumește nu un exemplu în general, ci un eveniment sau o persoană din VT care, în virtutea semnificației sale, servește ca prefigurare a unei realități ulterioare, de natură spirituală., așa încât să nu poftim după lucruri rele, cum
10:6
Num. 11:4
au poftit ei. 7Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: Poporul s‑a așezat să mănânce și să bea și s‑au sculat să joace10:7 Ex. 32:6.! 8
10:8
Cap. 6:18.
Ap. 2:14
nu ne desfrânăm, cum au făcut unii din ei, încât într‑o singură zi au căzut10:8 Au fost uciși de urgia care a izbucnit în tabăra israelită. douăzeci și trei de mii10:8 În Num. 25:9: „douăzeci și patru de mii”.! 9Să nu‑L ispitim pe Hristos, cum L‑au ispitit unii
10:9
Ex. 17:2,7Num. 21:5Dt. 6:16
din ei, care au
10:9
Num. 21:6
pierit mușcați de șerpi! 10Să nu cârtiți, cum au cârtit unii
10:10
Ex. 16:2
17:2Num. 14:2,29
16:41
din ei, care au
10:10
Num. 14:37
16:49
pierit uciși de Nimicitorul
10:10
Ex. 12:23
! 11Aceste lucruri li s‑au întâmplat ca să ne fie pildă și au
10:11
Cap. 9:10.
Rom. 15:4
fost scrise ca învățătură pentru noi, cei peste care
10:11
Cap. 7:29.
Flp. 4:5Evr. 10:25,371In. 2:18
a venit sfârșitul veacurilor. 12Așadar, cine
10:12
Rom. 11:20
crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 13Pe voi nu v‑a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Iar Dumnezeu este credincios și nu
10:13
2Pt. 2:9
va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, odată venită ispita, va pregăti calea de scăpare, ca s‑o puteți răbda.

Despre Cina Domnului

14De aceea, preaiubiții mei, fugiți

10:14
2Cor. 6:171In. 5:21
de idolatrie! 15Vă vorbesc ca unor oameni înțelepți: judecați voi înșivă ce spun! 16Paharul
10:16
Mt. 26:26‑28
binecuvântat, pe care‑l binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea
10:16
Cap. 11:23,24.
Fap. 2:42,46
pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? 17Fiindcă este o pâine, noi
10:17
Cap. 12:27.
Rom. 12:5
, cei mulți, suntem un trup, căci toți luăm din aceeași pâine. 18Uitați‑vă la neamul lui Israel10:18 Lit. „Israelul după trup”.: cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei
10:18
Lev. 3:3
7:15
în împărtășire cu altarul? 19Așadar, ce zic eu? Că
10:19
Cap. 8:4.

un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? 20Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc
10:20
Lev. 17:7Dt. 32:17Ps. 106:37Ap. 9:20
[neamurile], jertfesc demonilor, nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu demonii. 21Nu
10:21
2Cor. 6:15,16
puteți bea paharul Domnului și paharul
10:21
Dt. 32:38
demonilor; nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa demonilor. 22Sau
10:22
Dt. 32:21
vrem să stârnim gelozia Domnului? Oare suntem
10:22
Ez. 22:14
noi mai tari decât El?

Grija pentru conștiința celuilalt

23„Toate

10:23
Cap. 6:12.

îmi sunt îngăduite”, dar nu toate sunt de folos. „Toate îmi sunt îngăduite”, dar nu toate zidesc. 24Nimeni
10:24
Vers. 33. Cap. 13:5.
Rom. 15:1,2Flp. 2:4,21
să nu‑și urmărească propriul interes, ci pe al celuilalt! 25Să mâncați din tot ce
10:25
1Tim. 4:4
se vinde în piața de carne, fără să cercetați ceva din pricina conștiinței! 26Căci al
10:26
Vers. 28.
Ex. 19:5Dt. 10:14Ps. 50:12
Domnului este pământul și tot ce cuprinde el10:26 Ps. 24:1.. 27Dacă vă invită un necredincios [la masă] și vreți să vă duceți, să mâncați din tot ce
10:27
Lc. 10:7
vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina conștiinței. 28Dar, dacă vă spune cineva: „Aceasta este carne sacră10:28 Cu referire la carnea jertfită idolilor.”, să nu mâncați, din pricina celui ce v‑a înștiințat și din pricina
10:28
Cap. 8:10,12.

conștiinței, [căci al
10:28
Vers. 26.
Dt. 10:14Ps. 24:1
Domnului este pământul și tot ce cuprinde el]. 29Vorbesc nu de conștiința proprie, ci de conștiința celuilalt. Căci de ce
10:29
Rom. 14:16
să fie judecată libertatea mea de conștiința altuia? 30Dacă eu mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru
10:30
Rom. 14:61Tim. 4:3,4
care mulțumesc? 31Deci
10:31
Col. 3:171Pt. 4:11
, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu! 32Să nu
10:32
Cap. 8:13.
Rom. 14:132Cor. 6:3
fiți pricină de poticnire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica
10:32
Cap. 11:22.
Fap. 20:281Tim. 3:5
lui Dumnezeu, 33după cum și eu încerc
10:33
Cap. 9:9,22.
Rom. 15:2
în toate privințele să plac tuturor, căutând nu
10:33
Vers. 24.

folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți!