Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
11

111Călcați pe urmele

11:1
1Cor. 4:16Ef. 5:1Flp. 3:171Tes. 1:62Tes. 3:9
mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos!

Ținuta femeii în adunări

2Vă laud că

11:2
1Cor. 4:17
în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți
11:2
1Cor. 7:17
învățăturile11:2 Gr. paradóseis (pl.). Termenul parádosis denumește o sumă de învățături teologice și morale care se transmit în interiorul unei comunități de credincioși. întocmai cum vi le‑am dat11:2 Lit. „transmis”. Același verb este folosit în 1Cor. 11:23 și în 1Cor. 15:3.. 3Dar vreau să știți: capul oricărui bărbat este Hristos
11:3
Ef. 5:23
, capul
11:3
Gen. 3:161Tim. 2:11,121Pt. 3:1,5,6
femeii este bărbatul, iar capul
11:3
1Cor. 3:23
15:27,28In. 14:28Flp. 2:7‑9
lui Hristos este Dumnezeu. 4Orice bărbat care se roagă sau profețește
11:4
1Cor. 12:10,28
14:1
cu capul acoperit își necinstește11:4 Lit. „face de rușine”. Aici și în 1Cor. 11:5. capul. 5Dimpotrivă, orice femeie
11:5
Fap. 21:9
care se roagă sau profețește cu capul descoperit își necinstește capul, pentru că este ca și cum ar fi rasă
11:5
Dt. 21:12
. 6Dacă o femeie nu își acoperă capul, să se și tundă! Iar dacă este rușinos
11:6
Num. 5:18Dt. 22:5
ca o femeie să fie tunsă ori rasă, să își acopere capul! 7Bărbatul nu trebuie să‑și acopere capul, pentru că el este
11:7
Gen. 1:26,27
5:1
9:6
chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. 8Căci nu
11:8
Gen. 2:21,22
bărbatul a fost făcut din femeie, ci femeia din bărbat, 9și nu
11:9
Gen. 2:18,21,23
bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. 10De aceea, femeia trebuie să
11:10
Ecl. 5:6
aibă pe cap un semn al autorității, din pricina îngerilor
11:10
Gen. 24:65
. 11Totuși
11:11
Gal. 3:28
, în Domnul, nici femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. 12Căci după cum femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul este prin femeie, și toate
11:12
Rom. 11:36
sunt de la Dumnezeu. 13Judecați voi înșivă: se cuvine ca o femeie să se roage lui Dumnezeu cu capul descoperit? 14Nu vă învață chiar și ordinea firească a lucrurilor că este dezonorant pentru un bărbat să poarte părul lung, 15dar că pentru o femeie purtarea părului lung este o cinste? Pentru că părul i‑a fost dat ca acoperământ. 16Dacă
11:16
1Tim. 6:4
iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici
11:16
1Cor. 7:17
14:33
bisericile lui Dumnezeu.

Despre Cina Domnului

17Acestea fiind spuse, nu vă laud, fiindcă, atunci când vă adunați laolaltă, nu vă faceți mai buni, ci mai răi. 18Mai întâi de toate, aud

11:18
1Cor. 1:10‑12
3:3
că, atunci când vă adunați ca biserică, între voi sunt dezbinări, și în parte o cred, 19căci trebuie
11:19
Mt. 18:7Lc. 17:1Fap. 20:301Tim. 4:12Pt. 2:1,2
să fie și grupări între voi, ca
11:19
Lc. 2:351In. 2:19Dt. 13:3
să iasă la lumină cei găsiți buni. 20Așadar, când vă adunați în același loc, nu mai ajungeți să mâncați Cina Domnului. 21Atunci când mâncați, fiecare se grăbește cu mâncarea proprie, așa că unul este flămând, iar altul
11:21
2Pt. 2:13Iuda 1:12
este beat. 22Oare n‑aveți case unde să mâncați și să beți? Sau disprețuiți biserica
11:22
1Cor. 10:32
lui Dumnezeu și vreți să‑i faceți de rușine
11:22
Iac. 2:6
pe cei lipsiți? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud.

23Eu am

11:23
1Cor. 15:3Gal. 1:1,11,12
primit de la Domnul ce v‑am învățat, anume că
11:23
Mt. 26:26Mc. 14:22Lc. 22:19
Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine 24și, după ce a adus mulțumire, a frânt‑o și a zis: [Luați, mâncați:] acesta este trupul Meu [care se frânge] pentru voi; să faceți aceasta în amintirea Mea!11:24 Vezi Lc. 22:19. 25Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceți aceasta ori de câte ori veți bea din el, în amintirea Mea!11:25 Vezi Lc. 22:20. 26Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până
11:26
1Cor. 4:5
15:23In. 14:3
21:22Fap. 1:111Tes. 4:162Tes. 1:10Iuda 1:14Ap. 1:7
va veni El.

27Astfel

11:27
1Cor. 10:21Num. 9:10,13In. 6:51,63,64
13:27
, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. 28Fiecare
11:28
2Cor. 13:5Gal. 6:4
deci să se cerceteze pe sine și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. 29Căci cine mănâncă și bea își mănâncă și bea propria osândă dacă nu deosebește trupul Domnului. 30De aceea sunt între voi mulți suferinzi11:30 Sau: „slabi”. și bolnavi și nu puțini mor11:30 Gr. koimáō, „a adormi”, este folosit în NT atât cu sensul de bază (Mt. 28:13. Lc. 22:45), cât și cu cel figurat – „a muri” (1Cor. 7:39; 15:6,18,20,51).. 31Dacă
11:31
Ps. 32:51In. 1:9
ne‑am judeca singuri, n‑am fi judecați. 32Dar când suntem judecați, suntem
11:32
Ps. 94:12,13Evr. 12:5‑11
pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. 33Așadar, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați‑vă unii pe alții! 34Dacă îi este foame
11:34
1Cor. 11:21
cuiva, să mănânce acasă
11:34
1Cor. 11:22
, așa încât să nu vă adunați spre osândă! Celelalte lucruri le voi
11:34
1Cor. 7:17Tit 1:5
rândui când voi
11:34
1Cor. 4:19
veni.