Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
12

Darurile duhovnicești

121Cu privire

12:1
Cap. 14:1,37.

la darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. 2După cum știți, când erați păgâni
12:2
1Tes. 1:9Tit 3:31Pt. 4:3
, vă duceați la idolii cei muți, după cum erați atrași. 3De aceea vă spun că
12:3
1In. 4:2,3
nimeni, când vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema12:3 Gr. anáthema denumește în greaca biblică „ceea ce este dat nimicirii”, „ceea ce este pus sub blestem” sau „blestemat”. Același termen se întâlnește în cap. 16:22.!” Și nimeni
12:3
In. 15:26
nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.

4Sunt

12:4
Rom. 12:4Evr. 2:41Pt. 4:10
felurite daruri, dar este același
12:4
Ef. 4:4
Duh; 5sunt
12:5
Rom. 12:6‑8Ef. 4:11
felurite slujbe, dar este același Domn; 6sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu, care
12:6
Ef. 1:23
lucrează toate în toți. 7Și
12:7
Cap. 14:26.
Rom. 12:6‑8Ef. 4:71Pt. 4:10,11
fiecăruia i se dă manifestarea Duhului spre folosul celorlalți. 8De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, un cuvânt
12:8
Cap. 2:6,7.

de înțelepciune; altuia, un cuvânt
12:8
Cap. 1:5;
13:22Cor. 8:7
de cunoștință, potrivit aceluiași Duh; 9altuia
12:9
Cap. 13:2.
Mt. 17:19,202Cor. 4:13
, credința, prin același Duh; altuia, daruri
12:9
Mc. 16:18Iac. 5:14
de vindecare, prin același Duh; 10altuia
12:10
Mc. 16:17Gal. 3:5
, săvârșirea minunilor; altuia, profeția
12:10
Cap. 13:2;
14:1Rom. 12:6
; altuia
12:10
Cap. 14:29.
1In. 4:1
, deosebirea duhurilor; altuia, felurite
12:10
Cap. 13:1.
Fap. 2:4
10:46
limbi; și altuia, tălmăcirea limbilor. 11Dar toate aceste lucruri le lucrează unul și același Duh, care împarte
12:11
Cap. 7:7.
Rom. 12:62Cor. 10:13Ef. 4:7
fiecăruia după cum
12:11
In. 3:8Evr. 2:4
vrea.

Mădularele trupului

12Căci, după cum

12:12
Rom. 12:4,5Ef. 4:4,16
trupul este unul și are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, deși sunt multe, alcătuiesc un singur trup, tot așa
12:12
Gal. 3:16
este și Hristos. 13Într‑adevăr, noi toți am fost botezați într‑un
12:13
Rom. 6:5
singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie
12:13
Gal. 3:28Ef. 2:13,14,16Col. 3:11
iudei, fie greci, fie robi, fie liberi, și toți
12:13
In. 6:63
7:37‑39
am fost adăpați dintr‑un singur Duh. 14Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. 15Dacă piciorul ar zice: „Nu sunt mână, deci nu sunt din trup”, nu este oare parte din trup? 16Dacă urechea ar zice: „Nu sunt ochi, deci nu sunt din trup”, nu este oare parte din trup? 17Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 18Dimpotrivă, Dumnezeu a pus
12:18
Vers. 28.

în trup mădularele – pe fiecare dintre ele – așa cum
12:18
Vers. 11. Cap. 3:5.
Rom. 12:3
a vrut El. 19Dacă ar fi toate un singur mădular, unde ar fi trupul? 20În fapt, există multe mădulare, dar un singur trup. 21Ochiul nu‑i poate zice mâinii: „N‑am nevoie de tine”; nici capul nu le poate zice picioarelor: „N‑am nevoie de voi.” 22Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 23Și părțile trupului care par mai puțin onorabile le îmbrăcăm cu mai multă cinste. Așa că părțile rușinoase ale trupului le acoperim după buna‑cuviință, 24pe când celelalte n‑au nevoie să fie acoperite. Dar Dumnezeu a întocmit trupul ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, 25și astfel să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească în același fel unele de altele. 26Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă unul este lăudat, toate se bucură împreună cu el. 27Voi
12:27
Rom. 12:5Ef. 1:23
4:12
5:23,30Col. 1:24
sunteți trupul lui Hristos, și fiecare în parte, mădularele
12:27
Ef. 5:30
Lui. 28Și Dumnezeu
12:28
Ef. 4:11
a pus în Biserică întâi apostoli
12:28
Ef. 2:20
3:5
; în al doilea rând, profeți
12:28
Fap. 13:1Rom. 12:6
; în al treilea rând, învățători; apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul
12:28
Vers. 9.

vindecării, darul ajutorărilor
12:28
Num. 11:17
, darul conducerii
12:28
Rom. 12:81Tim. 5:17Evr. 13:17,24
și darul vorbirii în felurite limbi.12:28 Lit. „Și Dumnezeu a pus în Biserică întâi apostoli; în al doilea rând, profeți; în al treilea rând, învățători; apoi minuni, apoi daruri de vindecări, ajutorări, conduceri și felurite limbi.” 29Oare toți sunt apostoli? Toți sunt profeți? Toți sunt învățători? Toți săvârșesc minuni? 30Toți au daruri de vindecare? Toți vorbesc în limbi? Toți tălmăcesc? 31Căutați însă
12:31
Cap. 14:1,39.

darurile cele mai bune, și vă voi arăta o cale nespus mai bună!