Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
16

Colecta pentru biserica din Ierusalim

161Cu privire la colecta

16:1
Fap. 11:29
24:17Rom. 15:262Cor. 8:4
9:1,12Gal. 2:10
pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit în bisericile Galatiei. 2În
16:2
Fap. 20:7Ap. 1:10
prima zi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu faceți colecte abia când vin eu! 3Când sosesc eu, pe
16:3
2Cor. 8:19
cei pe care îi veți socoti vrednici îi voi trimite, cu scrisori de recomandare, să ducă darul vostru la Ierusalim. 4Dacă
16:4
2Cor. 8:4,19
merită să mă duc și eu, vor merge cu mine.

5La voi am să vin după ce

16:5
Fap. 19:212Cor. 1:16
voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. 6Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă
16:6
Fap. 15:3
17:15
21:5Rom. 15:242Cor. 1:16
trimiteți16:6 Verbul propémpō înseamnă nu „a trimite”, pur și simplu, ci „a‑i oferi cuiva resursele necesare drumului” (hrană, bani, tovarăși de călătorie etc.). Același verb apare în 1Cor. 16:11. acolo unde am de mers. 7De data aceasta nu vreau să vă văd în treacăt, ci nădăjduiesc să mai rămân cu voi o vreme, dacă
16:7
1Cor. 4:19Fap. 18:21Iac. 4:15
va îngădui Domnul. 8Voi rămâne totuși în Efes până la Cincizecime, 9căci mi
16:9
Fap. 14:272Cor. 2:12Col. 4:3Ap. 3:8
s‑a deschis aici o ușă largă și promițătoare, dar sunt
16:9
Fap. 19:9
și mulți împotrivitori. 10Dacă
16:10
1Cor. 4:17Fap. 19:22
sosește Timotei, aveți grijă să se simtă în largul lui la voi, căci el, asemenea mie, face lucrarea
16:10
Rom. 16:21Flp. 2:20,221Tes. 3:2
Domnului! 11Nimeni
16:11
1Tim. 4:12
să nu‑l disprețuiască! Să‑l trimiteți în pace pentru călătorie
16:11
Fap. 15:33
, ca să vină la mine, pentru că îl aștept cu frații!

12Cu privire la fratele Apolo

16:12
1Cor. 1:12
3:5
: l‑am rugat mult să vină la voi cu frații, dar nu a dorit nicidecum să vină acum; va veni însă când va avea înlesnire.

Îndemnuri

13Vegheați

16:13
Mt. 24:42
25:131Tes. 5:61Pt. 5:8
, fiți tari în credință, îmbărbătați‑vă
16:13
1Cor. 15:1Flp. 1:27
4:11Tes. 3:82Tes. 2:15
, întăriți‑vă
16:13
Ef. 6:10Col. 1:11
! 14Tot ce
16:14
1Cor. 14:11Pt. 4:8
faceți să fie făcut cu dragoste!

15Încă un îndemn, fraților. Îi cunoașteți pe cei din casa

16:15
1Cor. 1:16
lui Stefanas; știți că ei sunt primul rod
16:15
Rom. 16:5
al Ahaiei și că s‑au pus cu totul în slujba sfinților
16:15
2Cor. 8:4
9:1Evr. 6:10
. 16Fiți și voi supuși
16:16
Evr. 13:17
unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se
16:16
Evr. 6:10
ostenește! 17Mă bucur de venirea lui Stefanas, Fortunat și Ahaic; ei
16:17
2Cor. 11:9Flp. 2:30Flm. 1:13
au împlinit ce lipsea din partea voastră, 18căci
16:18
Col. 4:8
mi‑au răcorit duhul meu și al vostru. Să‑i
16:18
Flp. 2:291Tes. 5:12
prețuiți pe astfel de oameni!

Salutări

19Bisericile din Asia16:19 Provincie romană din vestul Asiei Mici. În secolul I d.Hr., ocupa circa o treime din teritoriul Turciei de astăzi, fiind mărginită la nord de Bitinia, la sud de Licia și la est de Galatia. vă trimit salutări. Aquila și Prisca, împreună

16:19
Rom. 16:5,15Flm. 1:2
cu biserica din casa lor, vă trimit multe salutări în Domnul. 20Toți frații vă trimit salutări. Spuneți‑vă salutări
16:20
Rom. 16:16
unii altora cu o sărutare sfântă! 21Salutul
16:21
Col. 4:182Tes. 3:17
este scris cu mâna mea: Pavel. 22Dacă nu‑L
16:22
Ef. 6:24
iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să
16:22
Gal. 1:8,9
fie anatema! Marána tha!16:22 Aram. „Doamne, vino!” 23Harul
16:23
Rom. 16:20
Domnului Isus [Hristos] să fie cu voi! 24Dragostea mea este cu voi cu toți în Hristos Isus. [Amin!]