Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Propovăduirea lui Pavel

21Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n‑am

2:1
Cap. 1:17;
2:4,132Cor. 10:10
11:6
venit să vă vestesc taina
2:1
Cap. 1:6.

lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. 2Căci n‑am avut de gând să știu între voi altceva decât
2:2
Gal. 6:14Flp. 3:8
pe Isus Hristos, și încă răstignit. 3Eu însumi, în slăbiciune
2:3
2Cor. 4:7
10:1,10
11:30
12:5,9Gal. 4:13
, cu frică și cu mult tremur am
2:3
Fap. 18:1,6,12
venit la voi. 4Și cuvântul meu și propovăduirea mea nu
2:4
Vers. 1. Cap. 1:17.
2Pt. 1:16
stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci
2:4
Rom. 15:191Tes. 1:5
într‑o dovadă de Duh și de putere, 5pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea
2:5
2Cor. 4:7
6:7
lui Dumnezeu.

Înțelepciunea creștină

6O înțelepciune

2:6
Vers. 1,13. Cap. 1:20;
3:192Cor. 1:12Iac. 3:15
propovăduim și noi printre cei
2:6
Cap. 14:20.
Ef. 4:13Flp. 3:15Evr. 5:14
desăvârșiți, dar nu a veacului acestuia, nici a conducătorilor acestui veac, care
2:6
Cap. 1:28.

sunt ca și nimiciți. 7Dimpotrivă, propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă, pe care
2:7
Rom. 16:25,26Ef. 3:5,9Col. 1:262Tim. 1:9
a rânduit‑o Dumnezeu spre slava noastră, mai înainte de veci, 8și pe care
2:8
Mt. 11:25In. 7:48Fap. 13:272Cor. 3:14
n‑a cunoscut‑o niciunul dintre conducătorii acestui veac; căci, dacă
2:8
Lc. 23:34In. 16:3Fap. 3:17
ar fi cunoscut‑o, nu L‑ar fi răstignit pe Domnul slavei. 9Dar s‑a întâmplat după cum este scris:

Lucruri pe care ochiul nu le‑a văzut, urechea nu le‑a auzit2:9 Is. 64:4 (64:3 în Septuaginta).

și la inima omului nu s‑au suit

a pregătit Dumnezeu pentru cei ce‑L iubesc.

10Nouă însă Dumnezeu ni
2:10
Mt. 13:11
16:17In. 14:26
16:131In. 2:27
le‑a descoperit prin Duhul. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 11Într‑adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului dacă nu
2:11
Ier. 17:9
duhul omului, care este în el? Tot așa
2:11
Rom. 11:33,34
, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, ci numai Duhul lui Dumnezeu. 12Iar noi n‑am primit duhul lumii, ci Duhul
2:12
Rom. 8:15
care vine de la Dumnezeu, ca să cunoaștem lucrurile pe care ni le‑a dăruit Dumnezeu. 13Și vorbim
2:13
Cap. 1:17.
2Pt. 1:16
despre ele nu cu vorbiri învățate din înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. 14Dar
2:14
Mt. 16:23
omul lumesc2:14 Gr. psychikós, folosit de apostolul Pavel doar aici și în cap. 15:44,46, se poate traduce prin „natural” sau „fizic”. În înțelegerea apostolului, „omul natural” își desfășoară existența preponderent în sfera obișnuitului, fiind dominat de înclinațiile și patimile omenești tipice. În opoziție cu „omul natural” se situează „omul duhovnicesc”, a cărui viață este înnoită de prezența Duhului Sfânt. nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu; pentru
2:14
Cap. 1:18,23.

el sunt o nebunie și
2:14
Rom. 8:5‑7
nu le poate înțelege, pentru că ele trebuie judecate duhovnicește. 15Omul duhovnicesc
2:15
1Tes. 5:21
, dimpotrivă, judecă totul, dar el însuși nu poate fi judecat de nimeni. 16Căci
2:16
Iov 15:8Ier. 23:18Rom. 11:34
cine a cunoscut gândul Domnului, ca să‑I poată da învățătură?2:16 Is. 40:13. Noi însă avem gândul lui Hristos.