Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

Pericolul judecății pripite

41Iată cum trebuie să fim văzuți noi: ca

4:1
1Cor. 3:5
9:172Cor. 6:4Col. 1:25
slujitori ai lui Hristos și ca ispravnici
4:1
Tit 1:7
ai tainelor lui Dumnezeu. 2În rest, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios. 3Pentru mine contează prea puțin dacă sunt cercetat de voi sau de un tribunal omenesc. Ba încă nici eu nu mă mai cercetez pe mine. 4Căci nu mă știu vinovat cu nimic, dar nu în baza acestui fapt
4:4
Ps. 130:3
143:2Pr. 21:2Rom. 3:20
sunt îndreptățit4:4 Lit. „nu prin aceasta sunt îndreptățit”.: cel ce mă cercetează este Domnul. 5De aceea
4:5
Mt. 7:1Rom. 2:1
14:4Ap. 20:12
, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care
4:5
1Cor. 3:13
va aduce la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va da la iveală intențiile din inimile oamenilor. Atunci, fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu.

6Aceste lucruri, fraților, le‑am spus pentru voi în mod figurat cu privire la mine și la Apolo, pentru ca, prin exemplul nostru, să învățați să nu treceți peste ce este scris și nimeni să

4:6
1Cor. 3:21
nu se îngâmfe luând partea unuia împotriva celuilalt. 7Căci cine te face deosebit? Ce
4:7
In. 3:27Iac. 1:171Pt. 4:10
lucru ai pe care să nu‑l fi primit? Și dacă l‑ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l‑ai fi primit?

Autoritatea apostolului Pavel asupra bisericii din Corint

8O, iată‑vă sătui! Deja sunteți

4:8
Ap. 3:17
bogați! Ați ajuns să împărățiți fără noi! Și măcar de ați împărăți cu adevărat, ca să împărățim și noi împreună cu voi! 9Căci mi se pare că Dumnezeu ne‑a rânduit pe noi, apostolii, cei mai de pe urmă, ca pe niște
4:9
1Cor. 15:30,31Ps. 44:22Rom. 8:362Cor. 4:11
condamnați la moarte, fiindcă
4:9
Evr. 10:33
am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. 10Noi
4:10
1Cor. 2:3
suntem nebuni
4:10
1Cor. 2:14
3:18Fap. 26:24
pentru Hristos; voi, înțelepți în Hristos! Noi
4:10
2Cor. 13:9
, slabi; voi, tari! Voi, puși în cinste; noi, disprețuiți! 11Până
4:11
2Cor. 4:8
11:23‑27
în clipa de față suferim de foame și de sete, suntem goi
4:11
Rom. 8:35
, chinuiți, mereu pe drumuri, 12trudim
4:12
Fap. 18:31Tes. 2:9
și lucrăm cu mâinile noastre; când suntem batjocoriți
4:12
Mt. 5:44Fap. 7:60Rom. 12:14,201Pt. 2:23
3:9
, binecuvântăm; când suntem prigoniți, răbdăm; 13când suntem vorbiți de rău, răspundem cu blândețe. Am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca ceva lepădat de toți, până în clipa de față.

14Nu ca să vă fac de rușine vă scriu aceste lucruri, ci ca să vă sfătuiesc ca

4:14
1Tes. 2:11
pe niște copii ai mei preaiubiți. 15Căci și dacă ați avea zece mii de pedagogi în
4:15
Fap. 18:11Gal. 4:19Flm. 1:10
Hristos, totuși nu aveți mai mulți părinți, pentru că eu v‑am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie. 16Așadar, urmați pilda mea
4:16
1Cor. 11:1Flp. 3:171Tes. 1:62Tes. 3:9
! 17De aceea vi l‑am trimis pe Timotei
4:17
1Cor. 16:10Fap. 19:22
, care este copilul meu preaiubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de purtarea mea în Hristos Isus și de felul în care îi învăț pe oameni pretutindeni în toate bisericile.

18La gândul că n‑aș mai veni la voi, unii s‑au îngâmfat. 19Voi veni în curând la voi

4:19
1Cor. 16:5Fap. 19:212Cor. 1:15,23
, dacă Domnul
4:19
Fap. 18:21
va vrea, și voi vedea nu vorbele celor ce s‑au îngâmfat, ci puterea lor. 20Căci Împărăția
4:20
1Cor. 2:41Tes. 1:5
lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. 21Ce vreți? Să vin la voi cu
4:21
2Cor. 10:2
13:10
nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeții?