Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

Pericolul judecății pripite

41Iată cum trebuie să fim văzuți noi: ca

4:1
Cap. 3:5;
slujitori ai lui Hristos și ca ispravnici
4:1
Tit 1:7
ai tainelor lui Dumnezeu. 2În rest, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios. 3Pentru mine contează prea puțin dacă sunt cercetat de voi sau de un tribunal omenesc. Ba încă nici eu nu mă mai cercetez pe mine. 4Căci nu mă știu vinovat cu nimic, dar nu în baza acestui fapt
4:4
Ps. 130:3
143:2Pr. 21:2Rom. 3:20
sunt îndreptățit4:4 Lit. „nu prin aceasta sunt îndreptățit”.: cel ce mă cercetează este Domnul. 5De aceea
4:5
Mt. 7:1Rom. 2:1
14:4Ap. 20:12
, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care
4:5
Cap. 3:13.
va aduce la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va da la iveală intențiile din inimile oamenilor. Atunci, fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu.

6Aceste lucruri, fraților, le‑am spus pentru voi în mod figurat cu privire la mine și la Apolo, pentru ca, prin exemplul nostru, să învățați să nu treceți peste ce este scris și nimeni să

4:6
Cap. 3:21.
nu se îngâmfe luând partea unuia împotriva celuilalt. 7Căci cine te face deosebit? Ce
4:7
In. 3:27Iac. 1:171Pt. 4:10
lucru ai pe care să nu‑l fi primit? Și dacă l‑ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l‑ai fi primit?

Autoritatea apostolului Pavel asupra bisericii din Corint

8O, iată‑vă sătui! Deja sunteți

4:8
Ap. 3:17
bogați! Ați ajuns să împărățiți fără noi! Și măcar de ați împărăți cu adevărat, ca să împărățim și noi împreună cu voi! 9Căci mi se pare că Dumnezeu ne‑a rânduit pe noi, apostolii, cei mai de pe urmă, ca pe niște
4:9
Cap. 15:30,31.
condamnați la moarte, fiindcă
4:9
Evr. 10:33
am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. 10Noi
4:10
Cap. 2:3.
suntem nebuni
4:10
Cap. 2:14;
pentru Hristos; voi, înțelepți în Hristos! Noi
4:10
2Cor. 13:9
, slabi; voi, tari! Voi, puși în cinste; noi, disprețuiți! 11Până
4:11
2Cor. 4:8
11:23‑27
în clipa de față suferim de foame și de sete, suntem goi
4:11
Rom. 8:35
, chinuiți, mereu pe drumuri, 12trudim
4:12
Fap. 18:31Tes. 2:9
și lucrăm cu mâinile noastre; când suntem batjocoriți
4:12
Mt. 5:44Fap. 7:60Rom. 12:14,201Pt. 2:23
3:9
, binecuvântăm; când suntem prigoniți, răbdăm; 13când suntem vorbiți de rău, răspundem cu blândețe. Am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca ceva lepădat de toți, până în clipa de față.

14Nu ca să vă fac de rușine vă scriu aceste lucruri, ci ca să vă sfătuiesc ca

4:14
1Tes. 2:11
pe niște copii ai mei preaiubiți. 15Căci și dacă ați avea zece mii de pedagogi în
4:15
Fap. 18:11Gal. 4:19Flm. 1:10
Hristos, totuși nu aveți mai mulți părinți, pentru că eu v‑am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie. 16Așadar, urmați pilda mea
4:16
Cap. 11:1.
! 17De aceea vi l‑am trimis pe Timotei
4:17
Cap. 16:10.
, care este copilul meu preaiubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de purtarea mea în Hristos Isus și de felul în care îi învăț pe oameni pretutindeni în toate bisericile.

18La gândul că n‑aș mai veni la voi, unii s‑au îngâmfat. 19Voi veni în curând la voi

4:19
Cap. 16:5.
, dacă Domnul
4:19
Fap. 18:21
va vrea, și voi vedea nu vorbele celor ce s‑au îngâmfat, ci puterea lor. 20Căci Împărăția
4:20
Cap. 2:4.
lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. 21Ce vreți? Să vin la voi cu
4:21
2Cor. 10:2
13:10
nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeții?

5

Disciplinarea incestuosului din Corint

51Din toate părțile se aude că între voi este desfrâu, și încă un asemenea desfrâu cum nici între

5:1
Ef. 5:3
păgâni [nu se pomenește], până acolo că
5:1
Lev. 18:8Dt. 22:30
27:20
unul din voi trăiește cu soția
5:1
2Cor. 7:12
tatălui său. 2Și voi v‑ați fălit în loc să vă mâhniți, pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fie dat afară din mijlocul vostru! 3Eu, unul
5:3
Col. 2:5
, deși n‑am fost la voi cu trupul, am fost de față cu duhul și l‑am și judecat, ca și când aș fi fost de față în trup, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. 4În Numele Domnului nostru Isus, în vreme ce voi și duhul meu suntem strânși laolaltă prin
5:4
Mt. 16:19In. 20:23
puterea Domnului nostru Isus, 5un astfel de om
5:5
Iov 2:61Tim. 1:20
fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, pentru ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului [Isus].

6Lauda voastră nu este bună. Nu știți că puțină

5:6
Cap. 15:33.
drojdie5:6 Gr. zýmē denumește aluatul fermentat, folosit ca drojdie pentru a face să dospească aluatul nou nefermentat. dospește tot aluatul5:6 Gr. phýrama denumește coca rezultată din amestecarea ingredientelor.? 7Îndepărtați drojdia cea veche, ca să fiți un aluat nou, cum și sunteți, fără drojdie, căci mielul nostru de Paște a fost jertfit, și anume Hristos
5:7
Is. 53:7In. 1:291Pt. 1:19Ap. 5:6
! 8
5:8
Ex. 12:15
13:6
sărbătorim deci nu cu drojdia veche, nici cu
5:8
Mt. 16:6,12
drojdia răutății și a vicleniei, ci cu azimele sincerității și ale adevărului.

9V‑am scris în epistola mea

5:9
2Cor. 6:14Ef. 5:112Tes. 3:14
nu aveți legătură cu desfrânații. 10Însă
5:10
Cap. 10:27.
nu m‑am referit la desfrânații acestei lumi sau la cei lacomi, hrăpăreți sau idolatri, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din
5:10
In. 17:151In. 5:19
lume. 11Dimpotrivă, v‑am scris să nu aveți legături cu
5:11
Mt. 18:17Rom. 16:172Tes. 3:6,142In. 1:10
cineva care, deși își zice „frate”, este desfrânat sau lacom sau idolatru sau batjocoritor sau bețiv sau hrăpăreț; cu un astfel de om nici să nu mâncați. 12Căci ce treabă am eu să‑i judec pe cei
5:12
Mc. 4:11Col. 4:51Tes. 4:121Tim. 3:7
din afară? Nu este oare treaba voastră să‑i judecați pe cei
5:12
Cap. 6:1‑4.
dinăuntru? 13Pe cei din afară îi va judeca Dumnezeu. Dați‑l afară
5:13
Dt. 13:5
21:21
22:21,22,24
pe omul cel rău din mijlocul vostru.5:13 Dt. 17:7.

6

Litigii în biserica din Corint

61Când unul din voi are un conflict cu altul, îndrăznește să se judece cu el la cei nedrepți, și nu la sfinți? 2Oare nu știți că sfinții

6:2
Ps. 49:14Dan. 7:22Mt. 19:28Lc. 22:30Ap. 2:26
3:21
20:4
vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți nevrednici să judecați pricini de foarte mică însemnătate? 3Nu știți că noi îi vom judeca
6:3
2Pt. 2:4Iuda 1:6
pe îngeri? Cu cât mai mult pricini din viața aceasta! 4Deci
6:4
Cap. 5:12.
, când aveți pricini privitoare la lucrurile vieții acesteia, voi îi puneți judecători pe aceia care în biserică nu au nicio trecere6:4 Lit. „pe cei disprețuiți de biserică”.? 5Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Așadar, nu este între voi nici măcar un om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? 6În loc să fie așa, un frate se duce la judecată împotriva altui frate, și încă înaintea necredincioșilor! 7Chiar faptul că aveți judecăți între voi este deja o pierdere. Dar mai degrabă de ce
6:7
Pr. 20:22Mt. 5:39,40Lc. 6:29Rom. 12:17,191Tes. 5:15
nu acceptați să fiți nedreptățiți? De ce nu acceptați mai bine paguba? 8În loc să fie așa, voi sunteți cei care nedreptățiți și păgubiți, și
6:8
1Tes. 4:6
încă pe frați!

9Oare nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați! Nici

6:9
Cap. 15:50.
desfrânații, nici idolatrii, nici adulterii, nici efeminații6:9 Gr. malakói nu face referire la aspectul fizic, ci la comportamentul sexual. În textele grecești clasice, termenul este folosit ca eufemism pentru homosexualii pasivi., nici sodomiții6:9 Lit. „cei ce se culcă cu bărbați”., 10nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. 11Și așa erați unii
6:11
Cap. 12:2.
dintre voi! Dar
6:11
Cap. 1:30.
ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în Numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.

Trupul ca templu al Duhului Sfânt

12„Toate

6:12
Cap. 10:23.
îmi sunt îngăduite”6:12 Consensul comentatorilor biblici este că aici și în vers. 13 Pavel citează sloganuri vehiculate de o parte a creștinilor din Corint. Apostolul va relua aceste sloganuri și va arăta că ele trebuie temperate prin apelul la principii etice superioare., dar nu toate sunt de folos; „toate îmi sunt îngăduite”, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. 13„Mâncărurile
6:13
Mt. 15:17Rom. 14:17Col. 2:22,23
sunt pentru pântece, și pântecele este pentru mâncăruri”, dar Dumnezeu le va nimici și pe unul, și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru desfrâu, ci este pentru
6:13
Vers. 15,19,20.
Domnul, iar
6:13
Ef. 5:23
Domnul este pentru trup. 14Și Dumnezeu
6:14
Rom. 6:5,8
8:112Cor. 4:14
, care L‑a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi prin
6:14
Ef. 1:19,20
puterea Sa. 15Nu știți că trupurile
6:15
Cap. 12:27.
voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua deci mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei desfrânate? Nicidecum! 16Nu știți că cine se lipește de o desfrânată este un singur trup cu ea? Căci zice Scriptura: Cei doi vor
6:16
Mt. 19:5Ef. 5:31
fi un singur trup.6:16 Gen. 2:24. 17Dar
6:17
In. 17:21‑23Ef. 4:4
5:30
cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. 18Fugiți
6:18
Rom. 6:12,13Evr. 13:4
de desfrâu! Orice alt păcat pe care‑l face omul este săvârșit în afara trupului, dar cine se desfrânează păcătuiește
6:18
Rom. 1:241Tes. 4:4
împotriva propriului său trup. 19Oare nu
6:19
Cap. 3:16.
știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care Îl aveți de la Dumnezeu? Și
6:19
Rom. 14:7,8
că voi nu sunteți ai voștri? 20Ați
6:20
Cap. 7:23.
fost cumpărați cu un preț. Slăviți‑L deci pe Dumnezeu în trupul [și în duhul] vostru, [care sunt ale lui Dumnezeu]!