Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
6

Litigii în biserica din Corint

61Când unul din voi are un conflict cu altul, îndrăznește să se judece cu el la cei nedrepți, și nu la sfinți? 2Oare nu știți că sfinții

6:2
Ps. 49:14Dan. 7:22Mt. 19:28Lc. 22:30Ap. 2:26
3:21
20:4
vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți nevrednici să judecați pricini de foarte mică însemnătate? 3Nu știți că noi îi vom judeca
6:3
2Pt. 2:4Iuda 1:6
pe îngeri? Cu cât mai mult pricini din viața aceasta! 4Deci
6:4
1Cor. 5:12
, când aveți pricini privitoare la lucrurile vieții acesteia, voi îi puneți judecători pe aceia care în biserică nu au nicio trecere6:4 Lit. „pe cei disprețuiți de biserică”.? 5Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Așadar, nu este între voi nici măcar un om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? 6În loc să fie așa, un frate se duce la judecată împotriva altui frate, și încă înaintea necredincioșilor! 7Chiar faptul că aveți judecăți între voi este deja o pierdere. Dar mai degrabă de ce
6:7
Pr. 20:22Mt. 5:39,40Lc. 6:29Rom. 12:17,191Tes. 5:15
nu acceptați să fiți nedreptățiți? De ce nu acceptați mai bine paguba? 8În loc să fie așa, voi sunteți cei care nedreptățiți și păgubiți, și
6:8
1Tes. 4:6
încă pe frați!

9Oare nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați! Nici

6:9
1Cor. 15:50Gal. 5:21Ef. 5:51Tim. 1:9Evr. 12:14
13:4Ap. 22:15
desfrânații, nici idolatrii, nici adulterii, nici efeminații6:9 Gr. malakói nu face referire la aspectul fizic, ci la comportamentul sexual. În textele grecești clasice, termenul este folosit ca eufemism pentru homosexualii pasivi., nici sodomiții6:9 Lit. „cei ce se culcă cu bărbați”., 10nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. 11Și așa erați unii
6:11
1Cor. 12:2Ef. 2:2
4:22
5:8Col. 3:7Tit 3:3
dintre voi! Dar
6:11
1Cor. 1:30Evr. 10:22
ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în Numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.

Trupul ca templu al Duhului Sfânt

12„Toate

6:12
1Cor. 10:23
îmi sunt îngăduite”6:12 Consensul comentatorilor biblici este că aici și în 1Cor. 6:13 Pavel citează sloganuri vehiculate de o parte a creștinilor din Corint. Apostolul va relua aceste sloganuri și va arăta că ele trebuie temperate prin apelul la principii etice superioare., dar nu toate sunt de folos; „toate îmi sunt îngăduite”, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. 13„Mâncărurile
6:13
Mt. 15:17Rom. 14:17Col. 2:22,23
sunt pentru pântece, și pântecele este pentru mâncăruri”, dar Dumnezeu le va nimici și pe unul, și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru desfrâu, ci este pentru
6:13
1Cor. 6:15,19,201Tes. 4:3,7
Domnul, iar
6:13
Ef. 5:23
Domnul este pentru trup. 14Și Dumnezeu
6:14
Rom. 6:5,8
8:112Cor. 4:14
, care L‑a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi prin
6:14
Ef. 1:19,20
puterea Sa. 15Nu știți că trupurile
6:15
1Cor. 12:27Rom. 12:5Ef. 4:12,15,16
5:30
voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua deci mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei desfrânate? Nicidecum! 16Nu știți că cine se lipește de o desfrânată este un singur trup cu ea? Căci zice Scriptura: Cei doi vor
6:16
Mt. 19:5Ef. 5:31
fi un singur trup.6:16 Gen. 2:24. 17Dar
6:17
In. 17:21‑23Ef. 4:4
5:30
cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. 18Fugiți
6:18
Rom. 6:12,13Evr. 13:4
de desfrâu! Orice alt păcat pe care‑l face omul este săvârșit în afara trupului, dar cine se desfrânează păcătuiește
6:18
Rom. 1:241Tes. 4:4
împotriva propriului său trup. 19Oare nu
6:19
1Cor. 3:162Cor. 6:16
știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care Îl aveți de la Dumnezeu? Și
6:19
Rom. 14:7,8
că voi nu sunteți ai voștri? 20Ați
6:20
1Cor. 7:23Fap. 20:28Gal. 3:13Evr. 9:121Pt. 1:18,192Pt. 2:1Ap. 5:9
fost cumpărați cu un preț. Slăviți‑L deci pe Dumnezeu în trupul [și în duhul] vostru, [care sunt ale lui Dumnezeu]!