Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
7

Despre căsătorie

71Cu privire la lucrurile despre care mi‑ați scris, eu cred că este bine

7:1
Vers. 8,26.

pentru om să nu se atingă de femeie. 2Totuși, din pricina desfrâului, fiecare bărbat să‑și aibă soția lui și fiecare femeie să‑și aibă soțul ei! 3Soțul
7:3
Ex. 21:101Pt. 3:7
să‑și împlinească față de soție datoria de soț și tot așa să facă și soția față de soț! 4Soția nu este stăpână pe trupul ei, ci soțul ei. Tot astfel, nici soțul nu este stăpân peste trupul lui, ci soția lui. 5
7:5
Ex. 19:151Sam. 21:4,5Ioel 2:16Zah. 7:3
nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți decât de comun acord, pentru o vreme, ca să vă îndeletniciți [cu postul și] cu rugăciunea, apoi să fiți iarăși împreună, ca să
7:5
1Tes. 3:5
nu vă ispitească Satana din pricina nestăpânirii voastre! 6Lucrul acesta îl spun ca un sfat, nu
7:6
Vers. 12,25.
2Cor. 8:82Cor. 11:17
ca o poruncă. 7Eu aș
7:7
Fap. 26:29
vrea ca toți oamenii să fie ca
7:7
Cap. 9:5.

mine, dar
7:7
Cap. 12:11.
Mt. 19:12
fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într‑un fel, altul într‑altul.

8Celor necăsătoriți și văduvelor le spun că este bine

7:8
Vers. 1,26.

pentru ei dacă rămân ca mine. 9Dar, dacă
7:9
1Tim. 5:14
nu se înfrânează, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă7:9 Sau: „este mai bine să se căsătorească decât să fie aprins de poftă”.! 10Celor căsătoriți le poruncesc nu
7:10
Vers. 12,25,40.

eu, ci Domnul: soția
7:10
Mal. 2:14,16Mt. 5:32
19:6,9Mc. 10:11,12Lc. 16:18
să nu se despartă de soț! 11(Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu soțul ei!) Și nici soțul să nu‑și lase soția!

12Celorlalți le zic eu, nu

7:12
Vers. 6.

Domnul: dacă un frate are o soție necredincioasă și ea este de acord să trăiască mai departe cu el, să nu se despartă de ea! 13Și dacă o femeie are un soț necredincios și el este de acord să trăiască mai departe cu ea, să nu se despartă de soțul ei! 14Căci soțul necredincios este sfințit prin soția [credincioasă] și soția necredincioasă este sfințită prin fratele credincios; altminteri, copiii voștri ar
7:14
Mal. 2:15
fi necurați, dar, de fapt, sunt sfinți. 15Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în astfel de împrejurări fratele nu este legat, și nici sora: Dumnezeu ne‑a chemat să trăim în
7:15
Cap. 14:33.
Rom. 12:18
14:19Evr. 12:14
pace. 16Căci ce știi tu, femeie, dacă îți vei mântui
7:16
1Pt. 3:1
soțul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui soția?

Perseverența în chemarea primită

17Încolo, fiecare să trăiască după cum i‑a făcut Domnul parte și după cum l‑a chemat Dumnezeu! Aceasta

7:17
Cap. 4:17.
2Cor. 11:28
este rânduiala pe care am așezat‑o în toate bisericile. 18Dacă cineva a fost chemat pe când era circumcis, să nu‑și ascundă semnele circumciziei! Dacă cineva a fost chemat pe când era necircumcis, să nu se circumcidă
7:18
Fap. 15:1,5,19,24,28Gal. 5:2
! 19Circumcizia
7:19
Gal. 5:6
6:15
nu înseamnă nimic și lipsa circumciziei nu înseamnă nimic; importantă este păzirea
7:19
In. 15:141In. 2:3
3:24
poruncilor lui Dumnezeu. 20Fiecare să rămână în starea7:20 Lit. „chemarea”. în care era când a fost chemat! 21Ai fost chemat când erai rob? Nu te îngrijora, dar, dacă poți să ajungi liber, folosește prilejul! 22Căci robul chemat în Domnul este un
7:22
In. 8:36Rom. 6:18,22Flm. 1:16
eliberat al Domnului. Tot astfel, cel liber care a fost chemat este un rob
7:22
Cap. 9:21.
Gal. 5:13Ef. 6:61Pt. 2:16
al lui Hristos. 23Voi ați fost cumpărați cu
7:23
Cap. 6:20.
1Pt. 1:18,19Lev. 25:42
un preț. Nu vă faceți robi oamenilor! 24Fiecare
7:24
Vers. 20.

, fraților, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat!

Celibat și căsătorie

25Cu privire la feciori și fecioare7:25 Termenul gr. parthénos („fecioară”, „fecior”) poate fi folosit pentru oricare dintre sexe, nu doar cu referire la persoane de sex feminin. n‑am

7:25
Vers. 6,10,40.
2Cor. 8:8,10
o poruncă de la Domnul. Le dau însă un sfat, fiindcă
7:25
1Tim. 1:16
am primit de la Domnul harul să fiu
7:25
Cap. 4:2.
1Tim. 1:12
vrednic de crezare. 26Consider că este bine astfel, având în vedere strâmtorarea de acum: este
7:26
Vers. 1,8.

bine pentru om să rămână cum este. 27Ești legat de o soție? Nu căuta dezlegare! Nu ești legat de o soție? Nu căuta soție! 28Dar nici dacă te însori nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar unii ca aceștia vor avea necazuri pământești, iar eu aș vrea să vă cruț. 29Ce spun eu, fraților, este că vremea s‑a scurtat: de acum încolo, cei
7:29
Rom. 13:111Pt. 4:72Pt. 3:8,9
care au soții să fie ca și cum n‑ar avea; 30cei ce plâng, ca și cum n‑ar plânge; cei ce se bucură, ca și cum nu s‑ar bucura; cei ce cumpără, ca și cum n‑ar stăpâni; 31cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s‑ar
7:31
Cap. 9:18.

folosi7:31 Gr. katachráomai, tradus aici prin „a folosi”, înseamnă „a folosi pe deplin” sau „a folosi în exces”. de ea, căci
7:31
Ps. 39:6Iac. 1:10
4:141Pt. 1:24
1:7In. 2:17
chipul lumii acesteia trece! 32Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cel
7:32
1Tim. 5:5
necăsătorit se îngrijește de lucrurile Domnului, cum să placă Domnului. 33Dar cel căsătorit se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă soției, 34și este împărțit. Atât femeia nemăritată, cât și fecioara se
7:34
Lc. 10:40
îngrijesc de lucrurile Domnului, ca să fie sfinte și cu trupul, și cu duhul, dar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să‑i placă soțului. 35Spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă întind o capcană, ci pentru ceea ce este frumos și ca să‑I puteți sluji Domnului fără piedici. 36Dacă cineva crede că se comportă rușinos față de trupul său fecior7:36 Gr. parthénos, termen redat de unii traducători prin „fiică”, „logodnică” sau „feciorie”. Textul grec din vers. 36‑38 este dificil. În ciuda numeroaselor probleme de interpretare pe care le ridică pasajul, insistența apostolului Pavel asupra faptului că hotărârea privind căsătoria trebuie să aibă în vedere considerente de ordin strict personal („inima sa”, „stăpânire asupra propriei voințe”, „inima sa”) sugerează că aici apostolul are în vedere nu relația dintre un părinte și fiica lui sau relația dintre un logodnic și logodnica sa, ci raportarea unei persoane la propriul său trup., dacă este sub presiunea instinctului și așa trebuie să fie, să facă ce vrea: nu greșește, să se căsătorească. 37Dar cine stă ferm în inima sa și nu este sub presiune, ci are stăpânire asupra propriei voințe și așa a hotărât în inima sa – să‑și păstreze trupul fecior – bine va face. 38Astfel
7:38
Evr. 13:4
, cine își dă în căsătorie trupul fecior bine face, și cine nu și‑l dă mai bine face. 39O femeie
7:39
Rom. 7:2
este legată [de lege] câtă vreme îi trăiește soțul; dar dacă‑i moare soțul, este liberă să se mărite cu cine vrea, numai să fie în
7:39
2Cor. 6:14
Domnul. 40Dar mai fericită va fi dacă rămâne așa cum este, după
7:40
Vers. 25.

părerea mea. Și cred
7:40
1Tes. 4:8
că și eu am Duhul lui Dumnezeu.