Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
8

Carnea jertfită idolilor

81Cu privire

8:1
1Cor. 10:19Fap. 15:20,29
la carnea jertfită idolilor, știm că „toți avem
8:1
Rom. 14:14,22
cunoaștere”8:1 Consensul comentatorilor biblici este că aici Pavel citează un slogan vehiculat în interiorul bisericii din Corint. În cuprinsul capitolului, apostolul va arăta că sloganul trebuie subordonat unui considerent mai mare: dragostea față de membrii slabi ai comunității.. Dar cunoașterea
8:1
Rom. 14:3,10
îngâmfă, pe când dragostea zidește. 2Dacă
8:2
1Cor. 13:8,9,12Gal. 6:31Tim. 6:4
cineva crede că știe ceva, încă n‑a cunoscut cum trebuie să cunoască. 3Dar dacă Îl iubește cineva pe Dumnezeu, este
8:3
Ex. 33:12,17Naum 1:7Mt. 7:23Gal. 4:92Tim. 2:19
cunoscut de Dumnezeu. 4Așadar, cu privire la mâncarea cărnii jertfite idolilor, știm că niciun idol
8:4
1Cor. 10:19Is. 41:24
din lume nu există cu adevărat și
8:4
1Cor. 8:6Dt. 4:39
6:4Is. 44:8Mc. 12:29Ef. 4:61Tim. 2:5
că nu este decât un Dumnezeu. 5Căci chiar dacă ar fi așa‑ziși
8:5
In. 10:34
„dumnezei”, fie în cer, fie pe pământ (după cum și sunt mulți „dumnezei” și mulți „domni”),

6pentru noi

8:6
Mal. 2:10Ef. 4:6
există un singur Dumnezeu – Tatăl,

din

8:6
Fap. 17:28Rom. 11:36
care sunt toate lucrurile și pentru care trăim și noi,

și un

8:6
1Cor. 12:3In. 13:13Fap. 2:36Ef. 4:5Flp. 2:11
singur Domn – Isus Hristos,

prin

8:6
In. 1:3Col. 1:16Evr. 1:2
care sunt toate lucrurile și, prin El, și noi.

7Dar nu toți au ajuns la cunoașterea aceasta. Ci unii, fiindcă până acum au fost obișnuiți cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit idolului, și conștiința lor, care este slabă, este întinată

8:7
1Cor. 10:28,29Rom. 14:14,23
. 8Dar ce mâncăm
8:8
Rom. 14:17
nu ne face plăcuți lui Dumnezeu; nici nu pierdem ceva dacă nu mâncăm, nici nu câștigăm dacă mâncăm. 9Luați seama
8:9
Gal. 5:13
însă ca nu cumva acest drept al vostru de a mânca să ajungă o piatră de poticnire
8:9
Rom. 14:13,20
pentru cei slabi! 10Căci dacă cineva te vede pe tine, care „ai cunoaștere”, că stai la masă într‑un templu de idoli, conștiința
8:10
1Cor. 10:28,32
lui, care este slabă, nu‑l va îndemna8:10 Lit. „va fi zidită”. Apostolul folosește în mod ironic verbul; exemplul negativ nu‑l „zidește”, ci îl nimicește pe cel slab. să mănânce din carnea jertfită idolilor? 11Astfel piere cel slab din
8:11
Rom. 14:15,20
pricina cunoașterii tale, el, fratele tău pentru care a murit Hristos! 12Dacă păcătuiți astfel
8:12
Mt. 25:40,45
împotriva fraților voștri și le răniți cugetul slab, împotriva lui Hristos păcătuiți. 13De aceea, dacă
8:13
Rom. 14:212Cor. 11:29
ce mănânc eu îl face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca în veci carne, ca să nu‑l fac pe fratele meu să păcătuiască.