Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
9

Drepturile la care a renunțat Pavel

91Nu

9:1
Fap. 13:2
26:7Gal. 2:7,81Tim. 2:72Tim. 1:11
sunt eu liber? Nu
9:1
1Cor. 15:8Fap. 9:3
sunt eu apostol? Nu L‑am văzut eu pe Isus, Domnul nostru? Nu
9:1
1Cor. 3:6
sunteți voi lucrarea mea în Domnul? 2Dacă pentru alții nu sunt apostol, sunt totuși pentru voi; căci voi sunteți pecetea
9:2
2Cor. 3:2
12:12
apostoliei mele în Domnul. 3Răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează este acesta: 4Oare n‑avem dreptul să mâncăm și să bem? 5Oare n‑avem dreptul să luăm cu noi o soră, o soție, cum fac ceilalți apostoli și frații
9:5
Mt. 13:55Gal. 1:19
Domnului și Chifa?
9:5
Mt. 8:14
6Sau numai eu și Barnaba avem
9:6
2Tes. 3:8,9
obligația să lucrăm9:6 Lit. „n‑avem dreptul să nu lucrăm”.? 7Cine merge la oaste pe cheltuiala sa? Cine sădește
9:7
Dt. 20:6
o vie și nu mănâncă din rodul ei? Sau cine paște o turmă și nu bea din laptele turmei? 8Oare lucrurile acestea le spun numai după mintea omului? Nu le spune și Legea? 9În Legea lui Moise este scris:
9:9
1Tim. 5:18
nu legi gura boului când treieră grâul!9:9 Dt. 25:4. Oare pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? 10Nu vorbește El mai cu seamă în folosul nostru? Da, pentru noi a fost scris, căci cine
9:10
2Tim. 2:6
ară trebuie să are cu nădejde și cine treieră grâul trebuie să‑l treiere cu nădejdea că va avea parte de el. 11Dacă
9:11
Rom. 15:27Gal. 6:6
noi am semănat printre voi bunurile duhovnicești, ar fi oare prea mult dacă vom secera bunurile voastre materiale? 12Dacă alții au acest drept asupra voastră, noi și mai mult, nu‑i așa? Dar
9:12
1Cor. 9:15,18Fap. 20:332Cor. 11:7,9
12:131Tes. 2:6
noi nu ne‑am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul, ca
9:12
2Cor. 11:12
să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos.

13Nu

9:13
Lev. 6:16,26Num. 5:9,10
18:8‑20Dt. 18:1
știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte se hrănesc din lucrurile de la Templu, iar cei ce slujesc altarului își iau partea de la altar? 14Tot așa, Domnul
9:14
Mt. 10:10Lc. 10:7
a rânduit ca
9:14
Gal. 6:61Tim. 5:17
cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. 15Eu însă nu m‑am
9:15
1Cor. 4:12Fap. 18:3
20:341Tes. 2:92Tes. 3:8
folosit de niciunul din aceste drepturi. Și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea
9:15
2Cor. 11:10
mai bine să mor decât să‑mi ia cineva motivul de laudă. 16Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine un motiv de laudă, căci trebuie
9:16
Rom. 1:14
s‑o vestesc; și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia! 17Dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am
9:17
1Cor. 3:8,14
o răsplată, dar dacă îl fac fiindcă sunt constrâns, este o isprăvnicie care mi‑a
9:17
1Cor. 4:1Gal. 2:7Flp. 1:17Col. 1:25
fost încredințată. 18Așadar, care este răsplata mea? Este
9:18
1Cor. 10:332Cor. 4:5
11:7
să vestesc fără plată Evanghelia și să nu
9:18
1Cor. 7:31
mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie.

19Căci, deși sunt liber față de toți, m‑am făcut robul tuturor

9:19
Gal. 5:13
ca
9:19
Mt. 18:151Pt. 3:1
să‑i câștig pe cât mai mulți. 20Cu iudeii
9:20
Fap. 16:3
18:18
21:23
m‑am făcut ca un iudeu ca să‑i câștig pe iudei, cu cei de sub Lege m‑am făcut ca și când aș fi fost sub Lege (deși eu unul nu sunt sub Lege) ca să‑i câștig pe cei ce sunt sub Lege, 21cu cei ce
9:21
Gal. 3:2
sunt fără lege
9:21
Rom. 2:12,14
m‑am făcut ca și cum aș fi fost fără lege (deși nu sunt fără
9:21
1Cor. 7:22
o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos) ca să‑i câștig pe cei fără lege. 22M‑am făcut slab cu cei
9:22
Rom. 1:12Cor. 11:29
slabi ca să‑i câștig pe cei slabi. M‑am făcut tuturor
9:22
1Cor. 10:33
totul ca
9:22
Rom. 11:14
să‑i mântuiesc măcar pe unii din ei. 23Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea.

24Nu știți că cei ce aleargă în arenă cu toții aleargă, dar numai unul ia premiul? Alergați în așa

9:24
Flp. 3:142Tim. 4:7Evr. 12:1
fel, încât să apucați premiul! 25Toți atleții
9:25
1Tim. 6:122Tim. 2:5
4:7
se supun la înfrânări de tot felul ca să capete o cunună pieritoare; noi să facem lucrul acesta pentru o cunună nepieritoare
9:25
2Tim. 4:8Iac. 1:121Pt. 5:4Ap. 2:10
! 26Eu deci alerg, dar nu ca și când aș fi fără țintă. Lovesc cu pumnii, dar nu ca unul care lovește în vânt. 27Dimpotrivă
9:27
Rom. 8:13Col. 3:5
, mă port aspru cu trupul meu și îl țin rob ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu respins
9:27
2Cor. 13:5,6
.