Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Cuvântul vieții

11Ce

1:1
Cap. 2:13.
era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce
1:1
Cap. 4:14.
am privit și ce am pipăit cu mâinile
1:1
Lc. 24:39In. 20:27
noastre cu privire la Cuvântul vieții – 2pentru că viața
1:2
In. 1:4
11:25
14:6
s‑a arătat
1:2
Cap. 3:5.
și noi am văzut‑o și
1:2
In. 21:24Fap. 2:32
mărturisim despre ea și
1:2
Cap. 5:20.
vă vestim viața veșnică, viață care
1:2
In. 1:1,2
era la Tatăl și care ni s‑a arătat – 3deci ce
1:3
Fap. 4:20
am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia
1:3
Cap. 2:24.
noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. 4Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria
1:4
In. 15:11
16:242In. 1:12
voastră să fie deplină.

Dumnezeu este lumină

5Aceasta este vestea

1:5
Cap. 3:11.
pe care am auzit‑o de la El și pe care v‑o propovăduim: Dumnezeu
1:5
In. 1:9
8:12
9:5
12:35,36
este lumină și în El nu este deloc întuneric. 6Dacă
1:6
Cap. 2:4.
zicem că avem părtășie cu El, dar umblăm în întuneric, mințim și nu împlinim adevărul1:6 Lit. „nu facem adevărul”. Ebraism dintr‑o serie de expresii biblice similare: „a face Legea”, adică „a împlini Legea”; „a face cuvintele lui Dumnezeu”, adică „a împlini cuvintele lui Dumnezeu”; „a face dreptate”, adică „a săvârși dreptatea”. În Scriptură, aceste expresii sunt folosite pentru a exprima atașamentul față de adevăr, Lege, dreptate etc. în termeni practici.. 7Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele
1:7
Cap. 2:2.
lui Isus [Hristos], Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. 8Dacă
1:8
1Rg. 8:462Cr. 6:36Iov 9:2
15:14
25:4Pr. 20:9Ecl. 7:20Iac. 3:2
zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri, și
1:8
Cap. 2:4.
adevărul nu este în noi. 9Dacă
1:9
Ps. 32:5Pr. 28:13
ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să
1:9
Vers. 7.
ne curățească de orice nelegiuire. 10Dacă zicem că n‑am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi.