Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Hristos, Mijlocitorul nostru

21Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem

2:1
Rom. 8:311Tim. 2:5Evr. 7:25
9:24
la Tatăl un Mijlocitor2:1 Gr. paráklētos „avocat”, „apărător”, „ajutor”., pe Isus Hristos cel drept. 2El este
2:2
1In. 1:7
4:10Rom. 3:252Cor. 5:18
jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci
2:2
1In. 4:14In. 1:29
4:42
11:51,52
pentru ale întregii lumi.

3Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem: dacă păzim poruncile Lui. 4Cine

2:4
1In. 1:6
4:20
zice: „Îl cunosc”, dar nu păzește poruncile Lui este
2:4
1In. 1:8
un mincinos, și adevărul nu este în el. 5Dar în cel
2:5
In. 14:21,23
care păzește Cuvântul Lui dragostea lui Dumnezeu a ajuns cu adevărat desăvârșită
2:5
1In. 4:12
; prin
2:5
1In. 4:13
aceasta știm că suntem în El. 6Cine
2:6
In. 15:4,5
zice că rămâne în El trebuie să trăiască
2:6
Mt. 11:29In. 13:151Pt. 2:21
și el cum a trăit Isus.

Porunca cea nouă

7Preaiubiților, nu

2:7
2In. 1:5
vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care
2:7
1In. 3:112In. 1:5
ați avut‑o de la început. Porunca cea veche este cuvântul pe care l‑ați auzit. 8Totuși, vă scriu o poruncă
2:8
In. 13:34
15:12
nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi; căci
2:8
Rom. 13:12Ef. 5:81Tes. 5:5,8
întunericul trece și deja strălucește lumina
2:8
In. 1:9
8:12
12:35
cea adevărată. 9Cine
2:9
1In. 3:14,151Cor. 13:22Pt. 1:9
zice că este în lumină, dar îl urăște pe fratele său este încă în întuneric. 10Cine
2:10
1In. 3:14
îl iubește pe fratele său rămâne în lumină, iar în el
2:10
2Pt. 1:10
nu este niciun prilej de poticnire. 11Dar cine îl urăște pe fratele său este în întuneric, umblă
2:11
In. 12:35
în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i‑a orbit ochii.

12Vă scriu, copilașilor,

fiindcă păcatele

2:12
1In. 1:7Lc. 24:47Fap. 4:12
10:43
13:38
vă sunt iertate pentru Numele Lui.

13Vă scriu, părinților,

fiindcă L‑ați cunoscut pe Cel ce este de la

2:13
1In. 1:1
început.

Vă scriu, tinerilor,

fiindcă l‑ați biruit pe Cel Rău.

14V‑am scris, copilașilor,

fiindcă L‑ați cunoscut pe Tatăl.2:14 În ediția Cornilescu 1924, acest fragment se găsește la finalul vers. 13.

V‑am scris, părinților,

fiindcă L‑ați cunoscut pe Cel ce este de la început.

V‑am scris, tinerilor,

fiindcă sunteți

2:14
Ef. 6:10
tari

și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi

și l‑ați biruit pe Cel Rău.

15Nu

2:15
Rom. 12:2
iubiți lumea, nici lucrurile din lume! Dacă
2:15
Mt. 6:24Gal. 1:10Iac. 4:4
iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 16Căci tot ce este în lume – pofta firii pământești, pofta ochilor
2:16
Ecl. 5:11
și lăudăroșenia vieții – nu este de la Tatăl, ci din lume. 17Iar lumea
2:17
1Cor. 7:31Iac. 1:10
4:141Pt. 1:24
și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.

Antihristul

18Copilașilor

2:18
In. 21:5
, este
2:18
Evr. 1:2
ceasul de pe urmă. Ați auzit că vine antihristul
2:18
1In. 4:32Tes. 2:32Pt. 2:1
; să știți că acum
2:18
Mt. 24:5,242In. 1:7
au apărut deja mulți antihriști, de unde cunoaștem că
2:18
1Tim. 4:12Tim. 3:1
este ceasul de pe urmă. 19Ei au ieșit dintre
2:19
Dt. 13:13Ps. 41:9Fap. 20:30
noi, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă
2:19
Mt. 24:21In. 6:37
10:28,292Tim. 2:19
ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; dar au ieșit ca
2:19
1Cor. 11:19
să se arate că nu sunt toți dintre ai noștri. 20Dar voi
2:20
1In. 2:272Cor. 1:21Evr. 1:9
aveți ungerea de la
2:20
Mc. 1:24Fap. 3:14
Cel Sfânt și cunoașteți toți
2:20
1In. 2:27In. 10:4,5
14:26
16:13
adevărul2:20 În alte manuscrise: „și cunoașteți toate lucrurile”.. 21Nu v‑am scris pentru că n‑ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr.

22Cine

2:22
1In. 4:32In. 1:7
este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acesta este antihristul, care Îi tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. 23Oricine
2:23
In. 15:232In. 1:9
Îl tăgăduiește pe Fiul nu‑L are nici pe Tatăl. Cine
2:23
1In. 4:15In. 14:7,9,10
Îl mărturisește pe Fiul Îl are și pe Tatăl. 24Cât despre voi, ce
2:24
2In. 1:6
ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți
2:24
1In. 1:3In. 14:23
rămâne în Fiul și în Tatăl. 25Și
2:25
1In. 1:2
5:11In. 17:3
făgăduința pe care ne‑a făcut‑o El este aceasta: viața veșnică.

26V‑am scris aceste lucruri în

2:26
1In. 3:72In. 1:7
vederea celor ce caută să vă rătăcească. 27Cât despre voi, ungerea
2:27
1In. 2:20
pe care ați primit‑o de la El rămâne în voi și n‑aveți
2:27
Ier. 31:33,34Evr. 8:10,11
nevoie să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă
2:27
1In. 2:20In. 14:26
16:13
învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v‑a învățat ea!

Copii ai lui Dumnezeu

28Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când

2:28
1In. 3:2
Se va arăta El, să
2:28
1In. 4:17
avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El! 29Dacă
2:29
Fap. 14:22
știți că El este drept, să știți și că oricine
2:29
1In. 3:7,10
trăiește în dreptate2:29 Lit. „face dreptatea”. este născut din El.