Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Cuvântul vieții

11Ce

1:1
Cap. 2:13.
era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce
1:1
Cap. 4:14.
am privit și ce am pipăit cu mâinile
1:1
Lc. 24:39In. 20:27
noastre cu privire la Cuvântul vieții – 2pentru că viața
1:2
In. 1:4
11:25
14:6
s‑a arătat
1:2
Cap. 3:5.
și noi am văzut‑o și
1:2
In. 21:24Fap. 2:32
mărturisim despre ea și
1:2
Cap. 5:20.
vă vestim viața veșnică, viață care
1:2
In. 1:1,2
era la Tatăl și care ni s‑a arătat – 3deci ce
1:3
Fap. 4:20
am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia
1:3
Cap. 2:24.
noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. 4Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria
1:4
In. 15:11
16:242In. 1:12
voastră să fie deplină.

Dumnezeu este lumină

5Aceasta este vestea

1:5
Cap. 3:11.
pe care am auzit‑o de la El și pe care v‑o propovăduim: Dumnezeu
1:5
In. 1:9
8:12
9:5
12:35,36
este lumină și în El nu este deloc întuneric. 6Dacă
1:6
Cap. 2:4.
zicem că avem părtășie cu El, dar umblăm în întuneric, mințim și nu împlinim adevărul1:6 Lit. „nu facem adevărul”. Ebraism dintr‑o serie de expresii biblice similare: „a face Legea”, adică „a împlini Legea”; „a face cuvintele lui Dumnezeu”, adică „a împlini cuvintele lui Dumnezeu”; „a face dreptate”, adică „a săvârși dreptatea”. În Scriptură, aceste expresii sunt folosite pentru a exprima atașamentul față de adevăr, Lege, dreptate etc. în termeni practici.. 7Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele
1:7
Cap. 2:2.
lui Isus [Hristos], Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. 8Dacă
1:8
1Rg. 8:462Cr. 6:36Iov 9:2
15:14
25:4Pr. 20:9Ecl. 7:20Iac. 3:2
zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri, și
1:8
Cap. 2:4.
adevărul nu este în noi. 9Dacă
1:9
Ps. 32:5Pr. 28:13
ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să
1:9
Vers. 7.
ne curățească de orice nelegiuire. 10Dacă zicem că n‑am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi.

2

Hristos, Mijlocitorul nostru

21Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem

2:1
Rom. 8:311Tim. 2:5Evr. 7:25
9:24
la Tatăl un Mijlocitor2:1 Gr. paráklētos „avocat”, „apărător”, „ajutor”., pe Isus Hristos cel drept. 2El este
2:2
Cap. 1:7;
jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci
2:2
Cap. 4:14.
pentru ale întregii lumi.

3Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem: dacă păzim poruncile Lui. 4Cine

2:4
Cap. 1:6;
zice: „Îl cunosc”, dar nu păzește poruncile Lui este
2:4
Cap. 1:8.
un mincinos, și adevărul nu este în el. 5Dar în cel
2:5
In. 14:21,23
care păzește Cuvântul Lui dragostea lui Dumnezeu a ajuns cu adevărat desăvârșită
2:5
Cap. 4:12.
; prin
2:5
Cap. 4:13.
aceasta știm că suntem în El. 6Cine
2:6
In. 15:4,5
zice că rămâne în El trebuie să trăiască
2:6
Mt. 11:29In. 13:151Pt. 2:21
și el cum a trăit Isus.

Porunca cea nouă

7Preaiubiților, nu

2:7
2In. 1:5
vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care
2:7
Cap. 3:11.
ați avut‑o de la început. Porunca cea veche este cuvântul pe care l‑ați auzit. 8Totuși, vă scriu o poruncă
2:8
In. 13:34
15:12
nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi; căci
2:8
Rom. 13:12Ef. 5:81Tes. 5:5,8
întunericul trece și deja strălucește lumina
2:8
In. 1:9
8:12
12:35
cea adevărată. 9Cine
2:9
Cap. 3:14,15.
zice că este în lumină, dar îl urăște pe fratele său este încă în întuneric. 10Cine
2:10
Cap. 3:14.
îl iubește pe fratele său rămâne în lumină, iar în el
2:10
2Pt. 1:10
nu este niciun prilej de poticnire. 11Dar cine îl urăște pe fratele său este în întuneric, umblă
2:11
In. 12:35
în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i‑a orbit ochii.

12Vă scriu, copilașilor,

fiindcă păcatele

2:12
Cap. 1:7.
vă sunt iertate pentru Numele Lui.

13Vă scriu, părinților,

fiindcă L‑ați cunoscut pe Cel ce este de la

2:13
Cap. 1:1.
început.

Vă scriu, tinerilor,

fiindcă l‑ați biruit pe Cel Rău.

14V‑am scris, copilașilor,

fiindcă L‑ați cunoscut pe Tatăl.2:14 În ediția Cornilescu 1924, acest fragment se găsește la finalul vers. 13.

V‑am scris, părinților,

fiindcă L‑ați cunoscut pe Cel ce este de la început.

V‑am scris, tinerilor,

fiindcă sunteți

2:14
Ef. 6:10
tari

și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi

și l‑ați biruit pe Cel Rău.

15Nu

2:15
Rom. 12:2
iubiți lumea, nici lucrurile din lume! Dacă
2:15
Mt. 6:24Gal. 1:10Iac. 4:4
iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 16Căci tot ce este în lume – pofta firii pământești, pofta ochilor
2:16
Ecl. 5:11
și lăudăroșenia vieții – nu este de la Tatăl, ci din lume. 17Iar lumea
2:17
1Cor. 7:31Iac. 1:10
4:141Pt. 1:24
și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.

Antihristul

18Copilașilor

2:18
In. 21:5
, este
2:18
Evr. 1:2
ceasul de pe urmă. Ați auzit că vine antihristul
2:18
Cap. 4:3.
; să știți că acum
2:18
Mt. 24:5,242In. 1:7
au apărut deja mulți antihriști, de unde cunoaștem că
2:18
1Tim. 4:12Tim. 3:1
este ceasul de pe urmă. 19Ei au ieșit dintre
2:19
Dt. 13:13Ps. 41:9Fap. 20:30
noi, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă
2:19
Mt. 24:21In. 6:37
10:28,292Tim. 2:19
ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; dar au ieșit ca
2:19
1Cor. 11:19
să se arate că nu sunt toți dintre ai noștri. 20Dar voi
2:20
Vers. 27.
aveți ungerea de la
2:20
Mc. 1:24Fap. 3:14
Cel Sfânt și cunoașteți toți
2:20
Vers. 27.
adevărul2:20 În alte manuscrise: „și cunoașteți toate lucrurile”.. 21Nu v‑am scris pentru că n‑ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr.

22Cine

2:22
Cap. 4:3.
este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acesta este antihristul, care Îi tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. 23Oricine
2:23
In. 15:232In. 1:9
Îl tăgăduiește pe Fiul nu‑L are nici pe Tatăl. Cine
2:23
Cap. 4:15.
Îl mărturisește pe Fiul Îl are și pe Tatăl. 24Cât despre voi, ce
2:24
2In. 1:6
ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți
2:24
Cap. 1:3.
rămâne în Fiul și în Tatăl. 25Și
2:25
Cap. 1:2;
făgăduința pe care ne‑a făcut‑o El este aceasta: viața veșnică.

26V‑am scris aceste lucruri în

2:26
Cap. 3:7.
vederea celor ce caută să vă rătăcească. 27Cât despre voi, ungerea
2:27
Vers. 20.
pe care ați primit‑o de la El rămâne în voi și n‑aveți
2:27
Ier. 31:33,34Evr. 8:10,11
nevoie să vă învețe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă
2:27
Vers. 20.
învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum v‑a învățat ea!

Copii ai lui Dumnezeu

28Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când

2:28
Cap. 3:2.
Se va arăta El, să
2:28
Cap. 4:17.
avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El! 29Dacă
2:29
Fap. 14:22
știți că El este drept, să știți și că oricine
2:29
Cap. 3:7,10.
trăiește în dreptate2:29 Lit. „face dreptatea”. este născut din El.

3

31Vedeți ce dragoste ne‑a arătat Tatăl? Să

3:1
In. 1:12
15:18
16:3
ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L‑a cunoscut nici pe El. 2Preaiubiților, acum
3:2
Rom. 8:15
suntem copii ai lui Dumnezeu, și ce vom fi nu s‑a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom
3:2
Rom. 8:29Flp. 3:21Col. 3:42Pt. 1:4
fi asemenea Lui, pentru că Îl
3:2
1Cor. 13:12
vom vedea așa cum este. 3Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește, după cum El este curat.

4Oricine face păcat face și fărădelege

3:4
Cap. 5:17.
; căci păcatul este fărădelege. 5Și știți că El S‑a arătat ca să
3:5
Evr. 9:26,28
ridice păcatele; și în El
3:5
2Cor. 5:21Evr. 9:281Pt. 2:24
nu este păcat. 6Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine
3:6
Cap. 2:4.
păcătuiește nu L‑a văzut, nici nu L‑a cunoscut.

7Copilașilor, nimeni

3:7
Cap. 2:26,29
să nu vă înșele! Cine trăiește în dreptate este drept, după cum El Însuși este drept. 8Cine
3:8
In. 8:44
face păcat este de la Diavolul, căci Diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S‑a arătat tocmai ca
3:8
Evr. 2:14
să nimicească lucrările Diavolului. 9Oricine
3:9
Cap. 5:18.
este născut din Dumnezeu nu face păcat, pentru că sămânța
3:9
1Pt. 1:23
Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 10Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii Diavolului. Oricine
3:10
Cap. 2:29;
nu trăiește în dreptate nu este din Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.

Iubirea creștină

11Căci aceasta este vestea pe care ați auzit‑o de la

3:11
Cap. 1:5.
început: să ne iubim
3:11
In. 13:342In. 1:5
unii pe alții; 12nu cum a fost Cain
3:12
Gen. 4:4,8
, care era de la Cel Rău și l‑a ucis pe fratele său. Și de ce l‑a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte.

13Nu vă mirați, fraților, dacă vă

3:13
In. 15:18,19
17:142Tim. 3:12
urăște lumea! 14Noi
3:14
Cap. 2:9‑11.
știm că am trecut din moarte la viață pentru că îi iubim pe frați. Cine nu‑l iubește [pe fratele său] rămâne în moarte. 15Oricine
3:15
Cap. 4:20.
îl urăște pe fratele său este un ucigaș; și știți că niciun ucigaș
3:15
Gal. 5:21Ap. 21:8
nu are viața veșnică fiindcă aceasta nu rămâne în el. 16Noi am cunoscut
3:16
Cap. 4:9,11.
dragostea Lui prin aceea că El Și‑a dat viața pentru noi; astfel, și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. 17Dar dacă cineva
3:17
Dt. 15:7
are bogățiile acestei lumi și îl vede pe fratele său în nevoie, dar își închide inima3:17 Gr. splánchna (lit.) „măruntaie”, alt termen decât kardía „inimă”, folosit în vers. 19‑21. față de el, cum rămâne
3:17
Cap. 4:20.
în el dragostea lui Dumnezeu? 18Copilașilor, să
3:18
Ez. 33:31Rom. 12:9Ef. 4:15Iac. 2:15,161Pt. 3:22
nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul!

Încrederea în Dumnezeu

19Prin aceasta vom cunoaște că

3:19
Cap. 1:8.
suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui: 20dacă
3:20
1Cor. 4:4
ne osândește inima noastră; Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. 21Preaiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem
3:21
Cap. 2:28;
îndrăzneală la Dumnezeu. 22Și orice
3:22
Cap. 5:14.
vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și
3:22
In. 8:29
facem ce este plăcut înaintea Lui.

23Și

3:23
In. 6:29
17:3
porunca Lui este aceasta: să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos și să
3:23
In. 15:12
ne iubim unii pe alții, după cum ne‑a poruncit El. 24Cine
3:24
In. 14:23
15:10
păzește poruncile Lui rămâne în Dumnezeu3:24 Lit. „El”. și Dumnezeu rămâne în el. Și
3:24
Cap. 4:13.
cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L‑a dat.