Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

31Vedeți ce dragoste ne‑a arătat Tatăl? Să

3:1
In. 1:12
15:18
16:3
ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L‑a cunoscut nici pe El. 2Preaiubiților, acum
3:2
Rom. 8:15
suntem copii ai lui Dumnezeu, și ce vom fi nu s‑a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom
3:2
Rom. 8:29Flp. 3:21Col. 3:42Pt. 1:4
fi asemenea Lui, pentru că Îl
3:2
1Cor. 13:12
vom vedea așa cum este. 3Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește, după cum El este curat.

4Oricine face păcat face și fărădelege

3:4
1In. 5:17
; căci păcatul este fărădelege. 5Și știți că El S‑a arătat ca să
3:5
Evr. 9:26,28
ridice păcatele; și în El
3:5
2Cor. 5:21Evr. 9:281Pt. 2:24
nu este păcat. 6Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine
3:6
1In. 2:43In. 1:11
păcătuiește nu L‑a văzut, nici nu L‑a cunoscut.

7Copilașilor, nimeni

3:7
1In. 2:26,29
să nu vă înșele! Cine trăiește în dreptate este drept, după cum El Însuși este drept. 8Cine
3:8
In. 8:44
face păcat este de la Diavolul, căci Diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S‑a arătat tocmai ca
3:8
Evr. 2:14
să nimicească lucrările Diavolului. 9Oricine
3:9
1In. 5:18
este născut din Dumnezeu nu face păcat, pentru că sămânța
3:9
1Pt. 1:23
Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 10Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii Diavolului. Oricine
3:10
1In. 2:29
4:8
nu trăiește în dreptate nu este din Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.

Iubirea creștină

11Căci aceasta este vestea pe care ați auzit‑o de la

3:11
1In. 1:5
început: să ne iubim
3:11
In. 13:342In. 1:5
unii pe alții; 12nu cum a fost Cain
3:12
Gen. 4:4,8
, care era de la Cel Rău și l‑a ucis pe fratele său. Și de ce l‑a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte.

13Nu vă mirați, fraților, dacă vă

3:13
In. 15:18,19
17:142Tim. 3:12
urăște lumea! 14Noi
3:14
1In. 2:9‑11
știm că am trecut din moarte la viață pentru că îi iubim pe frați. Cine nu‑l iubește [pe fratele său] rămâne în moarte. 15Oricine
3:15
1In. 4:20Mt. 5:21,22
îl urăște pe fratele său este un ucigaș; și știți că niciun ucigaș
3:15
Gal. 5:21Ap. 21:8
nu are viața veșnică fiindcă aceasta nu rămâne în el. 16Noi am cunoscut
3:16
1In. 4:9,11In. 3:16
5:1,13Ef. 5:2
dragostea Lui prin aceea că El Și‑a dat viața pentru noi; astfel, și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. 17Dar dacă cineva
3:17
Dt. 15:7
are bogățiile acestei lumi și îl vede pe fratele său în nevoie, dar își închide inima3:17 Gr. splánchna (lit.) „măruntaie”, alt termen decât kardía „inimă”, folosit în 1In. 3:19‑21. față de el, cum rămâne
3:17
1In. 4:20
în el dragostea lui Dumnezeu? 18Copilașilor, să
3:18
Ez. 33:31Rom. 12:9Ef. 4:15Iac. 2:15,161Pt. 3:22
nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul!

Încrederea în Dumnezeu

19Prin aceasta vom cunoaște că

3:19
1In. 1:8In. 18:37
suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui: 20dacă
3:20
1Cor. 4:4
ne osândește inima noastră; Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. 21Preaiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem
3:21
1In. 2:28
4:17Evr. 10:22
îndrăzneală la Dumnezeu. 22Și orice
3:22
1In. 5:14Mt. 7:7
21:22Mc. 11:24In. 14:13
vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și
3:22
In. 8:29
facem ce este plăcut înaintea Lui.

23Și

3:23
In. 6:29
17:3
porunca Lui este aceasta: să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos și să
3:23
In. 15:12
ne iubim unii pe alții, după cum ne‑a poruncit El. 24Cine
3:24
In. 14:23
15:10
păzește poruncile Lui rămâne în Dumnezeu3:24 Lit. „El”. și Dumnezeu rămâne în el. Și
3:24
1In. 4:13Rom. 8:9
cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L‑a dat.