Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

Duhul lui Dumnezeu și duhul antihristului

41Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți

4:1
Cap. 2:18.
profeți mincinoși. 2Duhul lui Dumnezeu să‑L cunoașteți după aceasta: orice
4:2
Cap. 5:1.
duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; 3și orice
4:3
Cap. 2:22.
duh care nu‑L mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul antihristului, despre care ați auzit că vine și care deja
4:3
Cap. 2:18,22.
este în lume acum.

4Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i‑ați biruit, pentru că Cel

4:4
In. 12:31Ef. 6:12
ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. 5Ei
4:5
In. 3:31
sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume și lumea
4:5
In. 15:19
17:14
îi ascultă. 6Noi suntem din Dumnezeu; cine
4:6
In. 8:47
Îl cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem duhul
4:6
In. 14:17
adevărului și duhul rătăcirii.

Dumnezeu este dragoste

7Preaiubiților

4:7
Cap. 3:10,11,23.
, să ne iubim unii pe alții;

căci dragostea este din Dumnezeu.

Și oricine iubește este născut din Dumnezeu

și Îl cunoaște pe Dumnezeu.

8Cine nu iubește nu L‑a

4:8
Cap. 2:4;
cunoscut pe Dumnezeu,

căci Dumnezeu este dragoste.

9Dragostea lui Dumnezeu față de noi s‑a arătat prin faptul că

Dumnezeu

4:9
Cap. 3:16.
L‑a trimis în lume pe singurul Său Fiu

ca

4:9
Cap. 5:11.
noi să trăim prin El.

10Și dragostea stă

4:10
In. 15:16Rom. 5:8,10Tit 3:4
nu în faptul că

noi L‑am iubit pe Dumnezeu,

ci că El ne‑a iubit pe noi

și L‑a trimis pe Fiul Său

ca jertfă de ispășire

4:10
Cap. 2:2.
pentru păcatele noastre.

11Preaiubiților, dacă

4:11
Cap. 3:16.
astfel ne‑a iubit Dumnezeu, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. 12Pe Dumnezeu nu L‑a văzut nimeni
4:12
In. 1:181Tim. 6:16
niciodată; dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi, și dragostea
4:12
Cap. 2:5.
Lui a ajuns desăvârșită în noi. 13Cunoaștem
4:13
Cap. 3:24.
că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne‑a dat din Duhul Său. 14Și noi
4:14
Cap. 1:1,2.
am văzut și mărturisim că Tatăl
4:14
In. 3:17
L‑a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii. 15Dacă cineva
4:15
Cap. 5:1,5.
mărturisește că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, și el, în Dumnezeu. 16Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi.

Dumnezeu este dragoste, și cine

4:16
Cap. 3:24.
rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în el. 17Prin aceasta dragostea a ajuns desăvârșită în noi4:17 Sau: „între noi”, „în ce ne privește”., ca
4:17
Cap. 2:26;
să avem îndrăzneală în ziua judecății: cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. 18În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că
4:18
Cap. 3:3.
frica are cu ea pedeapsa4:18 Cu sensul: „frica presupune pedeapsă”.; și cine se teme n‑a ajuns desăvârșit în dragoste. 19Noi Îl iubim pentru că El ne‑a iubit întâi. 20Dacă
4:20
Cap. 2:4;
cineva zice: „Eu Îl iubesc pe Dumnezeu”, dar îl urăște pe fratele său, este un mincinos, căci cine nu‑l iubește pe fratele său, pe care îl vede, nu‑L poate iubi nici pe Dumnezeu, pe care nu‑L vede. 21Și această poruncă
4:21
Cap. 3:23.
o avem de la El: cel ce Îl iubește pe Dumnezeu trebuie să îl iubească și pe fratele său.

5

Credința aduce biruința asupra lumii

51Oricine crede

5:1
In. 1:12
că Isus
5:1
Cap. 2:22,23;
este Hristosul este născut
5:1
In. 1:13
din Dumnezeu, și
5:1
In. 15:23
oricine Îl iubește pe Cel ce l‑a născut îl iubește și pe cel născut din El. 2Cunoaștem că‑i iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că‑L iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. 3Căci
5:3
In. 14:15,21,23
15:102In. 1:6
dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și
5:3
Mica 6:8Mt. 11:30
poruncile Lui nu sunt grele, 4pentru că oricine
5:4
Cap. 3:9;
este născut din Dumnezeu biruiește lumea; și cea care a biruit lumea este credința noastră. 5Cine este cel ce
5:5
Cap. 4:15.
biruiește lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

Mărturia cu privire la Fiul

6El, Isus Hristos, este Acela care a venit cu

5:6
In. 19:34
apă și cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge; și Duhul
5:6
In. 14:17
15:26
16:131Tim. 3:16
este Cel ce mărturisește aceasta, fiindcă Duhul este adevărul. 7Căci trei sunt care mărturisesc5:7 În acest loc, în câteva manuscrise grecești din sec. al XV‑lea – al XVI‑lea se întâlnește adaosul: „în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și acești trei una sunt. (vers. 8) Și trei sunt care mărturisesc pe pământ”. Pasajul, cunoscut sub numele de Comma Johanneum, este corect teologic (vezi Mt. 28:19. In. 15:26. 1In. 5:20), dar nu se găsește în niciun manuscris grec din primul mileniu creștin și nu a fost citat de niciunul dintre scriitorii bisericești de limbă greacă.: 8Duhul, apa și sângele, și acestea trei una sunt. 9Dacă primim mărturia
5:9
In. 8:17,18
oamenilor, să știm că mărturia lui Dumnezeu este și mai mare; și
5:9
Mt. 3:16,17
17:5
mărturia lui Dumnezeu stă în faptul că El a dat mărturie despre Fiul Său. 10Cine
5:10
Rom. 8:16Gal. 4:6
crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia aceasta în el; cine nu‑L crede pe Dumnezeu Îl
5:10
In. 3:33
5:38
face mincinos, fiindcă nu crede mărturia pe care a făcut‑o Dumnezeu despre Fiul Său. 11Și
5:11
Cap. 2:25.
mărturia este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat viața veșnică, și
5:11
Cap. 4:9.
această viață este în Fiul Său. 12Cine
5:12
In. 3:36
5:24
Îl are pe Fiul are viața; cine nu‑L are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața.

Cunoașterea vieții veșnice

13V‑am scris aceste

5:13
In. 20:31
lucruri vouă, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, ca
5:13
Cap. 1:1,2.
să știți că aveți viață veșnică. 14Îndrăzneala pe care o avem la El este aceasta: dacă
5:14
Cap. 3:22.
cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 15Și, dacă știm că ne ascultă, orice I‑am cere, știm că avem lucrurile pe care I le‑am cerut.

16Dacă îl vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage5:16 Lit. „să ceară”. Același verb folosit în vers. 14‑15., și Dumnezeu

5:16
Iov 42:8Iac. 5:14,15
îi va da viață, dacă n‑a săvârșit un păcat care duce la moarte5:16 Lit. „celor care nu păcătuiesc spre moarte”.. Există
5:16
Mt. 12:31,32Mc. 3:29Lc. 12:10Evr. 6:4,6
10:26
însă și păcat care duce la moarte; nu‑i
5:16
Ier. 7:16
14:11In. 17:9
zic să se roage5:16 Lit. „să ceară”. pentru păcatul acela. 17Orice
5:17
Cap. 3:4.
nelegiuire este păcat, dar există și păcat care nu duce la moarte.

18Știm că oricine

5:18
Cap. 3:9.
este născut din Dumnezeu nu păcătuiește; dimpotrivă, cel născut din Dumnezeu se păzește
5:18
Iac. 1:27
pe sine5:18 În alte manuscrise: „Cel născut din Dumnezeu îl păzește”. Potrivit acestei lecțiuni, „Cel născut” este Isus Hristos., și Cel Rău nu se atinge de el. 19Știm că suntem din Dumnezeu și că toată
5:19
Gal. 1:4
lumea zace în Cel Rău. 20Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne‑a
5:20
Lc. 24:45
dat pricepere ca să‑L
5:20
In. 17:3
cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El
5:20
Is. 9:6
44:6
54:5In. 20:28Fap. 20:28Rom. 9:51Tim. 3:16Tit 2:13Evr. 1:8
este Dumnezeul adevărat și
5:20
Vers. 11‑13.
viața veșnică.

21Copilașilor, păziți‑vă

5:21
1Cor. 10:14
de idoli! Amin!