Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
5

Credința aduce biruința asupra lumii

51Oricine crede

5:1
In. 1:12
că Isus
5:1
1In. 2:22,23
4:2,15
este Hristosul este născut
5:1
In. 1:13
din Dumnezeu, și
5:1
In. 15:23
oricine Îl iubește pe Cel ce l‑a născut îl iubește și pe cel născut din El. 2Cunoaștem că‑i iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că‑L iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. 3Căci
5:3
In. 14:15,21,23
15:102In. 1:6
dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și
5:3
Mica 6:8Mt. 11:30
poruncile Lui nu sunt grele, 4pentru că oricine
5:4
1In. 3:9
4:4In. 16:33
este născut din Dumnezeu biruiește lumea; și cea care a biruit lumea este credința noastră. 5Cine este cel ce
5:5
1In. 4:151Cor. 15:57
biruiește lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

Mărturia cu privire la Fiul

6El, Isus Hristos, este Acela care a venit cu

5:6
In. 19:34
apă și cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge; și Duhul
5:6
In. 14:17
15:26
16:131Tim. 3:16
este Cel ce mărturisește aceasta, fiindcă Duhul este adevărul. 7Căci trei sunt care mărturisesc5:7 În acest loc, în câteva manuscrise grecești din sec. al XV‑lea – al XVI‑lea se întâlnește adaosul: „în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și acești trei una sunt. (1In. 5:8) Și trei sunt care mărturisesc pe pământ”. Pasajul, cunoscut sub numele de Comma Johanneum, este corect teologic (vezi Mt. 28:19. In. 15:26. 1In. 5:20), dar nu se găsește în niciun manuscris grec din primul mileniu creștin și nu a fost citat de niciunul dintre scriitorii bisericești de limbă greacă.: 8Duhul, apa și sângele, și acestea trei una sunt. 9Dacă primim mărturia
5:9
In. 8:17,18
oamenilor, să știm că mărturia lui Dumnezeu este și mai mare; și
5:9
Mt. 3:16,17
17:5
mărturia lui Dumnezeu stă în faptul că El a dat mărturie despre Fiul Său. 10Cine
5:10
Rom. 8:16Gal. 4:6
crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia aceasta în el; cine nu‑L crede pe Dumnezeu Îl
5:10
In. 3:33
5:38
face mincinos, fiindcă nu crede mărturia pe care a făcut‑o Dumnezeu despre Fiul Său. 11Și
5:11
1In. 2:25
mărturia este aceasta: Dumnezeu ne‑a dat viața veșnică, și
5:11
1In. 4:9In. 1:4
această viață este în Fiul Său. 12Cine
5:12
In. 3:36
5:24
Îl are pe Fiul are viața; cine nu‑L are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața.

Cunoașterea vieții veșnice

13V‑am scris aceste

5:13
In. 20:31
lucruri vouă, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, ca
5:13
1In. 1:1,2
să știți că aveți viață veșnică. 14Îndrăzneala pe care o avem la El este aceasta: dacă
5:14
1In. 3:22
cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 15Și, dacă știm că ne ascultă, orice I‑am cere, știm că avem lucrurile pe care I le‑am cerut.

16Dacă îl vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage5:16 Lit. „să ceară”. Același verb folosit în 1In. 5:14‑15., și Dumnezeu

5:16
Iov 42:8Iac. 5:14,15
îi va da viață, dacă n‑a săvârșit un păcat care duce la moarte5:16 Lit. „celor care nu păcătuiesc spre moarte”.. Există
5:16
Mt. 12:31,32Mc. 3:29Lc. 12:10Evr. 6:4,6
10:26
însă și păcat care duce la moarte; nu‑i
5:16
Ier. 7:16
14:11In. 17:9
zic să se roage5:16 Lit. „să ceară”. pentru păcatul acela. 17Orice
5:17
1In. 3:4
nelegiuire este păcat, dar există și păcat care nu duce la moarte.

18Știm că oricine

5:18
1In. 3:91Pt. 1:23
este născut din Dumnezeu nu păcătuiește; dimpotrivă, cel născut din Dumnezeu se păzește
5:18
Iac. 1:27
pe sine5:18 În alte manuscrise: „Cel născut din Dumnezeu îl păzește”. Potrivit acestei lecțiuni, „Cel născut” este Isus Hristos., și Cel Rău nu se atinge de el. 19Știm că suntem din Dumnezeu și că toată
5:19
Gal. 1:4
lumea zace în Cel Rău. 20Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne‑a
5:20
Lc. 24:45
dat pricepere ca să‑L
5:20
In. 17:3
cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El
5:20
Is. 9:6
44:6
54:5In. 20:28Fap. 20:28Rom. 9:51Tim. 3:16Tit 2:13Evr. 1:8
este Dumnezeul adevărat și
5:20
1In. 5:11‑13
viața veșnică.

21Copilașilor, păziți‑vă

5:21
1Cor. 10:14
de idoli! Amin!