Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Hristos, Piatra vie, și poporul sfânt

21Lepădați

2:1
Ef. 4:22Col. 3:8Iac. 1:21
deci orice răutate, vicleșug, prefăcătorie, invidie și defăimare; 2ca
2:2
Mt. 18:3
niște prunci născuți de curând, să doriți laptele
2:2
1Cor. 3:2Evr. 5:12,13
duhovnicesc2:2 Gr. logikós. Termenul se suprapune parțial, ca înțeles, peste gr. pneumatikós „duhovnicesc”, dar evocă, în plus, ideea de „nematerial”, sau „simbolic”. și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, 3dacă într‑adevăr ați gustat
2:3
Evr. 6:5
că bun este Domnul2:3 Ps. 34:8.! 4Apropiați‑vă de El, Piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu! 5Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție
2:5
Is. 61:6
sfântă, și să aduceți jertfe
2:5
Rom. 12:1Evr. 13:15,16
duhovnicești plăcute
2:5
Cap. 4:11.
Flp. 4:18
lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. 6Căci este scris în Scriptură:

Iată

2:6
Rom. 9:32
, pun în Sion o piatră din capul unghiului

aleasă și scumpă;

cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.2:6 Is. 28:16.

7Pentru voi, care ați crezut, este scumpă2:7 Lit. timḗ „valoare”, „preț”. În context, termenul trebuie pus în legătură cu adj. éntimos „prețios”, „scump” din cap. 2:4,6., dar pentru cei necredincioși,

piatra

2:7
Mt. 21:42Fap. 4:11
pe care au lepădat‑o zidarii

a ajuns în capul unghiului2:7 Ps. 118:22.

8și

o piatră

2:8
Rom. 9:33
de poticnire

și o stâncă de cădere2:8 Is. 8:14..

Ei
2:8
1Cor. 1:23
se poticnesc de ea pentru că nu dau crezare Cuvântului, după cum
2:8
Rom. 9:221Tes. 5:9Iuda 1:4
au și fost rânduiți.

9Voi însă sunteți o seminție

2:9
Dt. 10:15
aleasă2:9 Gr. génos eklektós „neam ales”, „popor ales”, expresie preluată din Is. 43:20 (Septuaginta)., o preoție
2:9
Ex. 19:5Ap. 1:6
5:10
împărătească, un neam
2:9
2Tim. 1:9
sfânt, un popor
2:9
Dt. 4:20Fap. 20:28Ef. 1:14
întocmit ca să vestească puterile minunate2:9 Gr. laós eis peripóiēsin. Aluzie la secvența „poporul Meu pe care l‑am întocmit ca să vestească puterile mele” din Is. 43:21 (Septuaginta). ale Celui ce v‑a chemat din întuneric
2:9
Fap. 26:18
la lumina Sa minunată;

10pe voi, care

2:10
Rom. 9:25
odinioară nu erați un popor2:10 Aluzie la numele Loˀ ˁAmmi, „Nu este poporul Meu”, al doilea copil care i se naște lui Osea. Os. 1:9.,

dar care acum sunteți poporul lui Dumnezeu;

pe voi, care nu aveați parte de îndurare2:10 Aluzie la numele Loˀ Ruhámah, „Cea care nu are parte de îndurare”, primul copil care i se naște lui Osea. Os. 1:6.,

dar care acum ați căpătat îndurare.

Creștinul și lumea

11Preaiubiților, vă sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să

2:11
Rom. 13:14Gal. 5:16
vă feriți de poftele firii pământești, care
2:11
Iac. 4:1
se războiesc cu sufletul. 12Să aveți
2:12
Cap. 3:16.
Rom. 12:172Cor. 8:21Flp. 2:15Tit 2:8
o purtare bună în mijlocul păgânilor, astfel încât, chiar dacă vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, să vadă
2:12
Mt. 5:16
faptele voastre bune și să‑L slăvească pe Dumnezeu
2:12
Lc. 19:44
în ziua cercetării2:12 Is. 10:3..

13Fiți supuși

2:13
Mt. 22:21Rom. 13:1Tit 3:1
oricărei autorități2:13 Lit. „zidiri” sau „instituții”. omenești, pentru Domnul: fie împăratului, ca înalt stăpânitor, 14fie dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să‑i
2:14
Rom. 13:3,4
pedepsească pe cei ce fac răul și să‑i laude pe cei ce fac binele! 15Căci voia lui Dumnezeu este ca
2:15
Tit 2:8
, făcând binele, să astupați gura oamenilor neștiutori și fără minte. 16Purtați‑vă ca
2:16
Gal. 5:1,13
niște oameni liberi, dar nu faceți din libertate o haină a răutății, ci purtați‑vă ca niște robi
2:16
1Cor. 7:22
ai lui Dumnezeu! 17Dați cinste
2:17
Rom. 12:10Flp. 2:3
tuturor oamenilor; iubiți‑i pe frați; temeți‑vă
2:17
Mt. 22:21Rom. 13:7
de Dumnezeu; dați cinste împăratului!

Pilda lăsată de Hristos

18Robilor

2:18
Ef. 6:5Col. 3:221Tim. 6:1Tit 2:9
, fiți supuși stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit2:18 Gr. skoliós poate fi tradus prin „sucit” sau „nedrept”. Menționarea lui în opoziție cu termeni precum „blând” și „bun” sugerează că autorul are în vedere o combinație de nedreptate, asprime, răutate și cruzime.! 19Fiindcă este un har
2:19
Mt. 5:10Rom. 13:5
dacă cineva, pentru conștiința lui față de Dumnezeu, suferă întristare și pătimește pe nedrept. 20Căci ce
2:20
Cap. 3:14;
4:14,15
laudă este să suferiți cu răbdare să fiți bătuți când ați făcut răul? Dar dacă faceți binele, pătimiți de pe urma lui și suferiți cu răbdare, este un har înaintea lui Dumnezeu.

21La

2:21
Mt. 16:24Fap. 14:221Tes. 3:32Tim. 3:12
aceasta ați fost chemați,

fiindcă și Hristos

2:21
Cap. 3:18.

a pătimit pentru voi

și v‑a lăsat o pildă

2:21
In. 13:15Flp. 2:51In. 2:6
,

ca să călcați pe urmele Lui.

22El

2:22
Lc. 23:41In. 8:462Cor. 5:21Evr. 4:15
n‑a făcut păcat

și în gura Lui nu s‑a găsit vicleșug.2:22 Is. 53:9.

23Când

2:23
Is. 53:7Mt. 27:39In. 8:48,49Evr. 12:3
era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri;

când a pătimit, n‑a rostit amenințări,

ci S‑a

2:23
Lc. 23:46
supus dreptului Judecător.

24Păcatele noastre le‑a

2:24
Mt. 8:17Evr. 9:28
purtat2:24 Is. 53:4,12.

în trupul Său, pe lemn,

pentru ca

2:24
Rom. 6:2,11
7:6
noi, murind față de păcate,

să trăim pentru dreptate;

prin rănile2:24 Gr. mólōps, „vânătaie”, denumește rana creată de bici sau pata vânătă rezultată în urma loviturii. Lui ați fost vindecați2:24 Is. 53:5..

25Căci erați ca niște oi rătăcite2:25 Is. 53:6.,

dar acum v‑ați întors la

2:25
Cap. 5:4.
In. 10:11Evr. 13:20
Păstorul

și Episcopul2:25 Sau: „Supraveghetorul”. sufletelor voastre.