Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Hristos, Piatra vie, și poporul sfânt

21Lepădați

2:1
Ef. 4:22Col. 3:8Iac. 1:21
deci orice răutate, vicleșug, prefăcătorie, invidie și defăimare; 2ca
2:2
Mt. 18:3
niște prunci născuți de curând, să doriți laptele
2:2
1Cor. 3:2Evr. 5:12,13
duhovnicesc2:2 Gr. logikós. Termenul se suprapune parțial, ca înțeles, peste gr. pneumatikós „duhovnicesc”, dar evocă, în plus, ideea de „nematerial”, sau „simbolic”. și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, 3dacă într‑adevăr ați gustat
2:3
Evr. 6:5
că bun este Domnul2:3 Ps. 34:8.! 4Apropiați‑vă de El, Piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu! 5Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție
2:5
Is. 61:6
sfântă, și să aduceți jertfe
2:5
Rom. 12:1Evr. 13:15,16
duhovnicești plăcute
2:5
Cap. 4:11.
lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. 6Căci este scris în Scriptură:

Iată

2:6
Rom. 9:32
, pun în Sion o piatră din capul unghiului

aleasă și scumpă;

cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.2:6 Is. 28:16.

7Pentru voi, care ați crezut, este scumpă2:7 Lit. timḗ „valoare”, „preț”. În context, termenul trebuie pus în legătură cu adj. éntimos „prețios”, „scump” din cap. 2:4,6., dar pentru cei necredincioși,

piatra

2:7
Mt. 21:42Fap. 4:11
pe care au lepădat‑o zidarii

a ajuns în capul unghiului2:7 Ps. 118:22.

8și

o piatră

2:8
Rom. 9:33
de poticnire

și o stâncă de cădere2:8 Is. 8:14..

Ei
2:8
1Cor. 1:23
se poticnesc de ea pentru că nu dau crezare Cuvântului, după cum
2:8
Rom. 9:221Tes. 5:9Iuda 1:4
au și fost rânduiți.

9Voi însă sunteți o seminție

2:9
Dt. 10:15
aleasă2:9 Gr. génos eklektós „neam ales”, „popor ales”, expresie preluată din Is. 43:20 (Septuaginta)., o preoție
2:9
Ex. 19:5Ap. 1:6
5:10
împărătească, un neam
2:9
2Tim. 1:9
sfânt, un popor
2:9
Dt. 4:20Fap. 20:28Ef. 1:14
întocmit ca să vestească puterile minunate2:9 Gr. laós eis peripóiēsin. Aluzie la secvența „poporul Meu pe care l‑am întocmit ca să vestească puterile mele” din Is. 43:21 (Septuaginta). ale Celui ce v‑a chemat din întuneric
2:9
Fap. 26:18
la lumina Sa minunată;

10pe voi, care

2:10
Rom. 9:25
odinioară nu erați un popor2:10 Aluzie la numele Loˀ ˁAmmi, „Nu este poporul Meu”, al doilea copil care i se naște lui Osea. Os. 1:9.,

dar care acum sunteți poporul lui Dumnezeu;

pe voi, care nu aveați parte de îndurare2:10 Aluzie la numele Loˀ Ruhámah, „Cea care nu are parte de îndurare”, primul copil care i se naște lui Osea. Os. 1:6.,

dar care acum ați căpătat îndurare.

Creștinul și lumea

11Preaiubiților, vă sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să

2:11
Rom. 13:14Gal. 5:16
vă feriți de poftele firii pământești, care
2:11
Iac. 4:1
se războiesc cu sufletul. 12Să aveți
2:12
Cap. 3:16.
o purtare bună în mijlocul păgânilor, astfel încât, chiar dacă vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, să vadă
2:12
Mt. 5:16
faptele voastre bune și să‑L slăvească pe Dumnezeu
2:12
Lc. 19:44
în ziua cercetării2:12 Is. 10:3..

13Fiți supuși

2:13
Mt. 22:21Rom. 13:1Tit 3:1
oricărei autorități2:13 Lit. „zidiri” sau „instituții”. omenești, pentru Domnul: fie împăratului, ca înalt stăpânitor, 14fie dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să‑i
2:14
Rom. 13:3,4
pedepsească pe cei ce fac răul și să‑i laude pe cei ce fac binele! 15Căci voia lui Dumnezeu este ca
2:15
Tit 2:8
, făcând binele, să astupați gura oamenilor neștiutori și fără minte. 16Purtați‑vă ca
2:16
Gal. 5:1,13
niște oameni liberi, dar nu faceți din libertate o haină a răutății, ci purtați‑vă ca niște robi
2:16
1Cor. 7:22
ai lui Dumnezeu! 17Dați cinste
2:17
Rom. 12:10Flp. 2:3
tuturor oamenilor; iubiți‑i pe frați; temeți‑vă
2:17
Mt. 22:21Rom. 13:7
de Dumnezeu; dați cinste împăratului!

Pilda lăsată de Hristos

18Robilor

2:18
Ef. 6:5Col. 3:221Tim. 6:1Tit 2:9
, fiți supuși stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit2:18 Gr. skoliós poate fi tradus prin „sucit” sau „nedrept”. Menționarea lui în opoziție cu termeni precum „blând” și „bun” sugerează că autorul are în vedere o combinație de nedreptate, asprime, răutate și cruzime.! 19Fiindcă este un har
2:19
Mt. 5:10Rom. 13:5
dacă cineva, pentru conștiința lui față de Dumnezeu, suferă întristare și pătimește pe nedrept. 20Căci ce
2:20
Cap. 3:14;
laudă este să suferiți cu răbdare să fiți bătuți când ați făcut răul? Dar dacă faceți binele, pătimiți de pe urma lui și suferiți cu răbdare, este un har înaintea lui Dumnezeu.

21La

2:21
Mt. 16:24Fap. 14:221Tes. 3:32Tim. 3:12
aceasta ați fost chemați,

fiindcă și Hristos

2:21
Cap. 3:18.
a pătimit pentru voi

și v‑a lăsat o pildă

2:21
In. 13:15Flp. 2:51In. 2:6
,

ca să călcați pe urmele Lui.

22El

2:22
Lc. 23:41In. 8:462Cor. 5:21Evr. 4:15
n‑a făcut păcat

și în gura Lui nu s‑a găsit vicleșug.2:22 Is. 53:9.

23Când

2:23
Is. 53:7Mt. 27:39In. 8:48,49Evr. 12:3
era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri;

când a pătimit, n‑a rostit amenințări,

ci S‑a

2:23
Lc. 23:46
supus dreptului Judecător.

24Păcatele noastre le‑a

2:24
Mt. 8:17Evr. 9:28
purtat2:24 Is. 53:4,12.

în trupul Său, pe lemn,

pentru ca

2:24
Rom. 6:2,11
7:6
noi, murind față de păcate,

să trăim pentru dreptate;

prin rănile2:24 Gr. mólōps, „vânătaie”, denumește rana creată de bici sau pata vânătă rezultată în urma loviturii. Lui ați fost vindecați2:24 Is. 53:5..

25Căci erați ca niște oi rătăcite2:25 Is. 53:6.,

dar acum v‑ați întors la

2:25
Cap. 5:4.
Păstorul

și Episcopul2:25 Sau: „Supraveghetorul”. sufletelor voastre.

3

Îndemnuri pentru familii

31Tot astfel, femeilor

3:1
Ef. 5:22Col. 3:18
, fiți supuse soților voștri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt
3:1
1Cor. 7:16
, prin purtarea
3:1
1Cor. 9:19‑22
soțiilor lor, 2când vor vedea
3:2
Cap. 2:12.
trăirea voastră curată și respectuoasă. 3Podoaba
3:3
1Tim. 2:9Tit 2:3
voastră să nu fie cea exterioară, care constă în împletituri ale părului, în purtarea bijuteriilor de aur sau în îmbrăcarea cu haine scumpe, 4ci să fie omul
3:4
Ps. 45:13Rom. 2:29
7:222Cor. 4:16
ascuns al inimii, anume caracterul nepieritor al unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. 5Astfel se împodobeau pe vremuri sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și care le erau supuse soților lor; 6ca Sara, care‑l asculta pe Avraam și‑l numea
3:6
Gen. 18:12
„domnul meu”. Fiicele ei v‑ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de nimic.

7Tot astfel, bărbaților

3:7
Ef. 5:25Col. 3:19
, ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile, trăiți în înțelegere cu soțiile voastre, căci sunt vase mai fragile, și arătați‑le prețuire, întrucât
3:7
Mt. 5:23
18:19
și ele vor moșteni împreună cu voi harul vieții!

Suferința pentru dreptate

8Încolo, să

3:8
Rom. 12:16
15:5
aveți toți aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații
3:8
Rom. 12:10
, miloși
3:8
Ef. 4:32Col. 3:12
, smeriți! 9Nu întoarceți
3:9
Mt. 5:39Rom. 12:14,171Tes. 5:15
rău pentru rău, nu răspundeți la batjocură cu batjocură; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea!

10Căci cine vrea să se bucure de viață

și să vadă zile bune

să‑și

3:10
Cap. 2:1,22.
înfrâneze limba de la rău

și buzele de la cuvinte înșelătoare.

11Să se depărteze

3:11
Ps. 37:27Is. 1:16,173In. 1:11
de rău și să facă binele,

3:11
Rom. 12:18
14:19Evr. 12:14
caute pacea și s‑o urmărească.

12Căci ochii Domnului sunt peste cei drepți

și

3:12
In. 9:31Iac. 5:16
urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor.

Dar Fața Domnului este împotriva celor ce fac răul.3:12 Ps. 34:12‑16.

13Și

3:13
Pr. 16:7Rom. 8:28
cine vă va face rău, dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? 14Chiar
3:14
Cap. 2:19;
dacă ați avea de suferit pentru dreptate, ferice de voi! Să nu aveți
3:14
Ier. 1:8In. 14:1,27
nicio teamă de ei și să nu vă tulburați3:14 Is. 8:12., 15ci sfințiți‑L ca Domn pe Hristos în inimile voastre3:15 Lit. „pe Domnul Hristos sfințiți‑L în inimile voastre”. Preluare și actualizare hristologică a textului din Is. 8:13.! Fiți mereu gata
3:15
Ps. 119:46Fap. 4:8Col. 4:62Tim. 2:25
să dați un răspuns de apărare3:15 Gr. apología „apărare” sau „cuvânt de apărare”. oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, 16dar cu blândețe și respect, având
3:16
Evr. 13:18
un cuget curat, pentru ca
3:16
Cap. 2:12.
cei ce batjocoresc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău! 17Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul.

18Și Hristos a suferit o dată

3:18
Cap. 2:21;
pentru păcate,

El, Cel drept, pentru cei nedrepți,

ca să ne aducă la Dumnezeu.

A fost omorât

3:18
2Cor. 13:4
în trup
3:18
Col. 1:21,22
,

dar a fost înviat

3:18
Rom. 1:4
8:11
prin Duhul,

19prin care S‑a dus și le‑a vestit
3:19
Cap. 1:12;
biruința Sa duhurilor din
3:19
Is. 42:7
49:9
61:1
închisoare, 20care se răzvrătiseră pe vremuri, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare
3:20
Gen. 6:3,5,13
, în zilele lui Noe, când se construia arca
3:20
Evr. 11:7
în
3:20
Gen. 7:7
8:182Pt. 2:5
care doar câteva suflete, și anume opt, au fost salvate cu ajutorul apei. 21Simbolul acesta
3:21
Ef. 5:26
vă mântuiește acum și pe voi – anume botezul, care nu este o îndepărtare a murdăriei
3:21
Tit 3:5
trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu3:21 Sau: „apelul pe care o conștiință îl face către Dumnezeu”., prin învierea lui Isus Hristos, 22care
3:22
Ps. 110:1Rom. 8:34,38
stă la dreapta lui Dumnezeu după ce S‑a dus la cer, iar
3:22
1Cor. 15:24Ef. 1:21
îngerii, autoritățile și puterile I s‑au supus.3:22 Sau: „au fost făcuți să i se supună”.
4

Ispravnici ai harului lui Dumnezeu

41Astfel dar, fiindcă Hristos

4:1
Cap. 3:18.
a pătimit în trup, înarmați‑vă și voi cu același fel de gândire, căci cel
4:1
Rom. 6:2,7Gal. 5:24
ce a pătimit în trup a sfârșit‑o cu păcatul, 2pentru ca
4:2
Cap. 2:1.
, în vremea care‑i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască
4:2
Cap. 1:14.
după poftele oamenilor, ci
4:2
2Cor. 5:15
după voia lui Dumnezeu! 3Ajunge că în trecut ați
4:3
Cap. 1:14.
făcut voia păgânilor și ați trăit în dezmățuri, în pofte, în beții, în chefuri, în banchete, în slujbe idolatre neîngăduite. 4De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc
4:4
Cap. 3:16.
. 5Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să
4:5
Fap. 10:42
17:31Rom. 14:10,122Tim. 4:1
judece viii și morții. 6Căci tocmai de aceea li s‑a vestit Evanghelia și celor care acum sunt morți, ca să fie judecați în trup, în felul oamenilor, dar să trăiască în duh, în felul lui Dumnezeu.

7Sfârșitul

4:7
Rom. 13:12Iac. 5:82Pt. 3:9,11
tuturor lucrurilor este aproape. Fiți
4:7
Mt. 26:41
înțelepți deci și vegheați în vederea rugăciunii! 8Mai
4:8
Cap. 1:22.
întâi de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci
4:8
Pr. 10:121Cor. 13:7
dragostea acoperă o sumedenie de păcate! 9Fiți
4:9
Rom. 12:13Evr. 13:2
primitori de oaspeți între voi, fără
4:9
Flp. 2:14
murmur! 10Fiecare să‑și întrebuințeze darul
4:10
1Cor. 12:4Ef. 4:11
primit în slujirea pentru ceilalți, ca un bun ispravnic
4:10
1Cor. 4:1,2
al harului
4:10
Rom. 12:6
felurit al lui Dumnezeu. 11Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă
4:11
Rom. 12:6‑8
slujește cineva, să slujească după puterea pe care i‑o dă Dumnezeu, pentru ca în
4:11
Cap. 2:5.
toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor! Amin!

Suferința creștinului

12Preaiubiților, nu vă mirați de

4:12
Cap. 1:7.
focul suferinței din mijlocul vostru – care a venit peste voi ca să vă încerce – ca de ceva ciudat care s‑a abătut asupra voastră; 13dimpotrivă
4:13
Fap. 5:41Iac. 1:2
, dacă aveți parte
4:13
Rom. 8:17Flp. 3:10Col. 1:24
de patimile lui Hristos, bucurați‑vă, ca
4:13
Cap. 1:5,6.
să aveți parte de bucurie și să vă veseliți când se va arăta slava Lui! 14Dacă
4:14
Cap. 2:19,20.
sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi4:14 Is. 11:2.! 15Nimeni
4:15
Cap. 2:20.
din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau
4:15
1Tes. 4:11
ca unul care se amestecă în treburile altuia4:15 Gr. allotriepískopos nu are alte atestări până la finalul sec. IV d.Hr. Prezența lui într‑o listă de infracțiuni ar putea fi un indiciu că termenul are unul din următoarele înțelesuri: a) tăinuitor de bunuri furate, b) informator, c) spion, d) răzvrătitor.! 16Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu‑i fie rușine, ci
4:16
Fap. 5:41
să‑L slăvească pe Dumnezeu în privința aceasta! 17Căci este vremea
4:17
Ier. 25:29
ca judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și, dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 18Și
4:18
Lc. 23:31
, dacă cel drept cu greu va fi mântuit, ce se va întâmpla cu cel nelegiuit și cel păcătos?4:18 Pr. 11:31 (Septuaginta). 19Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să‑și
4:19
Ps. 31:5Lc. 23:46
încredințeze sufletele credinciosului Ziditor și să facă ce este bine.