Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Îndemnuri pentru familii

31Tot astfel, femeilor

3:1
Ef. 5:22Col. 3:18
, fiți supuse soților voștri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt
3:1
1Cor. 7:16
, prin purtarea
3:1
1Cor. 9:19‑22
soțiilor lor, 2când vor vedea
3:2
Cap. 2:12.

trăirea voastră curată și respectuoasă. 3Podoaba
3:3
1Tim. 2:9Tit 2:3
voastră să nu fie cea exterioară, care constă în împletituri ale părului, în purtarea bijuteriilor de aur sau în îmbrăcarea cu haine scumpe, 4ci să fie omul
3:4
Ps. 45:13Rom. 2:29
7:222Cor. 4:16
ascuns al inimii, anume caracterul nepieritor al unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. 5Astfel se împodobeau pe vremuri sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și care le erau supuse soților lor; 6ca Sara, care‑l asculta pe Avraam și‑l numea
3:6
Gen. 18:12
„domnul meu”. Fiicele ei v‑ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de nimic.

7Tot astfel, bărbaților

3:7
Ef. 5:25Col. 3:19
, ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile, trăiți în înțelegere cu soțiile voastre, căci sunt vase mai fragile, și arătați‑le prețuire, întrucât
3:7
Mt. 5:23
18:19
și ele vor moșteni împreună cu voi harul vieții!

Suferința pentru dreptate

8Încolo, să

3:8
Rom. 12:16
15:5
aveți toți aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații
3:8
Rom. 12:10
, miloși
3:8
Ef. 4:32Col. 3:12
, smeriți! 9Nu întoarceți
3:9
Mt. 5:39Rom. 12:14,171Tes. 5:15
rău pentru rău, nu răspundeți la batjocură cu batjocură; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea!

10Căci cine vrea să se bucure de viață

și să vadă zile bune

să‑și

3:10
Cap. 2:1,22.
Iac. 1:26Ap. 14:5
înfrâneze limba de la rău

și buzele de la cuvinte înșelătoare.

11Să se depărteze

3:11
Ps. 37:27Is. 1:16,173In. 1:11
de rău și să facă binele,

3:11
Rom. 12:18
14:19Evr. 12:14
caute pacea și s‑o urmărească.

12Căci ochii Domnului sunt peste cei drepți

și

3:12
In. 9:31Iac. 5:16
urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor.

Dar Fața Domnului este împotriva celor ce fac răul.3:12 Ps. 34:12‑16.

13Și

3:13
Pr. 16:7Rom. 8:28
cine vă va face rău, dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? 14Chiar
3:14
Cap. 2:19;
4:14Mt. 5:10‑12Iac. 1:12
dacă ați avea de suferit pentru dreptate, ferice de voi! Să nu aveți
3:14
Ier. 1:8In. 14:1,27
nicio teamă de ei și să nu vă tulburați3:14 Is. 8:12., 15ci sfințiți‑L ca Domn pe Hristos în inimile voastre3:15 Lit. „pe Domnul Hristos sfințiți‑L în inimile voastre”. Preluare și actualizare hristologică a textului din Is. 8:13.! Fiți mereu gata
3:15
Ps. 119:46Fap. 4:8Col. 4:62Tim. 2:25
să dați un răspuns de apărare3:15 Gr. apología „apărare” sau „cuvânt de apărare”. oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, 16dar cu blândețe și respect, având
3:16
Evr. 13:18
un cuget curat, pentru ca
3:16
Cap. 2:12.
Tit 2:8
cei ce batjocoresc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău! 17Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul.

18Și Hristos a suferit o dată

3:18
Cap. 2:21;
4:1Rom. 5:6Evr. 9:26,28
pentru păcate,

El, Cel drept, pentru cei nedrepți,

ca să ne aducă la Dumnezeu.

A fost omorât

3:18
2Cor. 13:4
în trup
3:18
Col. 1:21,22
,

dar a fost înviat

3:18
Rom. 1:4
8:11
prin Duhul,

19prin care S‑a dus și le‑a vestit
3:19
Cap. 1:12;
4:6
biruința Sa duhurilor din
3:19
Is. 42:7
49:9
61:1
închisoare, 20care se răzvrătiseră pe vremuri, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare
3:20
Gen. 6:3,5,13
, în zilele lui Noe, când se construia arca
3:20
Evr. 11:7
în
3:20
Gen. 7:7
8:182Pt. 2:5
care doar câteva suflete, și anume opt, au fost salvate cu ajutorul apei. 21Simbolul acesta
3:21
Ef. 5:26
vă mântuiește acum și pe voi – anume botezul, care nu este o îndepărtare a murdăriei
3:21
Tit 3:5
trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu3:21 Sau: „apelul pe care o conștiință îl face către Dumnezeu”., prin învierea lui Isus Hristos, 22care
3:22
Ps. 110:1Rom. 8:34,38
stă la dreapta lui Dumnezeu după ce S‑a dus la cer, iar
3:22
1Cor. 15:24Ef. 1:21
îngerii, autoritățile și puterile I s‑au supus.3:22 Sau: „au fost făcuți să i se supună”.