Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

Ispravnici ai harului lui Dumnezeu

41Astfel dar, fiindcă Hristos

4:1
Cap. 3:18.

a pătimit în trup, înarmați‑vă și voi cu același fel de gândire, căci cel
4:1
Rom. 6:2,7Gal. 5:24
ce a pătimit în trup a sfârșit‑o cu păcatul, 2pentru ca
4:2
Cap. 2:1.

, în vremea care‑i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască
4:2
Cap. 1:14.
Gal. 2:20
după poftele oamenilor, ci
4:2
2Cor. 5:15
după voia lui Dumnezeu! 3Ajunge că în trecut ați
4:3
Cap. 1:14.
Ef. 2:2
4:17Tit 3:3
făcut voia păgânilor și ați trăit în dezmățuri, în pofte, în beții, în chefuri, în banchete, în slujbe idolatre neîngăduite. 4De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc
4:4
Cap. 3:16.

. 5Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să
4:5
Fap. 10:42
17:31Rom. 14:10,122Tim. 4:1
judece viii și morții. 6Căci tocmai de aceea li s‑a vestit Evanghelia și celor care acum sunt morți, ca să fie judecați în trup, în felul oamenilor, dar să trăiască în duh, în felul lui Dumnezeu.

7Sfârșitul

4:7
Rom. 13:12Iac. 5:82Pt. 3:9,11
tuturor lucrurilor este aproape. Fiți
4:7
Mt. 26:41
înțelepți deci și vegheați în vederea rugăciunii! 8Mai
4:8
Cap. 1:22.
Col. 3:14
întâi de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci
4:8
Pr. 10:121Cor. 13:7
dragostea acoperă o sumedenie de păcate! 9Fiți
4:9
Rom. 12:13Evr. 13:2
primitori de oaspeți între voi, fără
4:9
Flp. 2:14
murmur! 10Fiecare să‑și întrebuințeze darul
4:10
1Cor. 12:4Ef. 4:11
primit în slujirea pentru ceilalți, ca un bun ispravnic
4:10
1Cor. 4:1,2
al harului
4:10
Rom. 12:6
felurit al lui Dumnezeu. 11Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă
4:11
Rom. 12:6‑8
slujește cineva, să slujească după puterea pe care i‑o dă Dumnezeu, pentru ca în
4:11
Cap. 2:5.

toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor! Amin!

Suferința creștinului

12Preaiubiților, nu vă mirați de

4:12
Cap. 1:7.
1Cor. 3:13
focul suferinței din mijlocul vostru – care a venit peste voi ca să vă încerce – ca de ceva ciudat care s‑a abătut asupra voastră; 13dimpotrivă
4:13
Fap. 5:41Iac. 1:2
, dacă aveți parte
4:13
Rom. 8:17Flp. 3:10Col. 1:24
de patimile lui Hristos, bucurați‑vă, ca
4:13
Cap. 1:5,6.

să aveți parte de bucurie și să vă veseliți când se va arăta slava Lui! 14Dacă
4:14
Cap. 2:19,20.
Mt. 5:112Cor. 12:10
sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi4:14 Is. 11:2.! 15Nimeni
4:15
Cap. 2:20.

din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau
4:15
1Tes. 4:11
ca unul care se amestecă în treburile altuia4:15 Gr. allotriepískopos nu are alte atestări până la finalul sec. IV d.Hr. Prezența lui într‑o listă de infracțiuni ar putea fi un indiciu că termenul are unul din următoarele înțelesuri: a) tăinuitor de bunuri furate, b) informator, c) spion, d) răzvrătitor.! 16Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu‑i fie rușine, ci
4:16
Fap. 5:41
să‑L slăvească pe Dumnezeu în privința aceasta! 17Căci este vremea
4:17
Ier. 25:29
ca judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și, dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 18Și
4:18
Lc. 23:31
, dacă cel drept cu greu va fi mântuit, ce se va întâmpla cu cel nelegiuit și cel păcătos?4:18 Pr. 11:31 (Septuaginta). 19Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să‑și
4:19
Ps. 31:5Lc. 23:46
încredințeze sufletele credinciosului Ziditor și să facă ce este bine.