Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

Ispravnici ai harului lui Dumnezeu

41Astfel dar, fiindcă Hristos

4:1
Cap. 3:18.
a pătimit în trup, înarmați‑vă și voi cu același fel de gândire, căci cel
4:1
Rom. 6:2,7Gal. 5:24
ce a pătimit în trup a sfârșit‑o cu păcatul, 2pentru ca
4:2
Cap. 2:1.
, în vremea care‑i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască
4:2
Cap. 1:14.
după poftele oamenilor, ci
4:2
2Cor. 5:15
după voia lui Dumnezeu! 3Ajunge că în trecut ați
4:3
Cap. 1:14.
făcut voia păgânilor și ați trăit în dezmățuri, în pofte, în beții, în chefuri, în banchete, în slujbe idolatre neîngăduite. 4De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc
4:4
Cap. 3:16.
. 5Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să
4:5
Fap. 10:42
17:31Rom. 14:10,122Tim. 4:1
judece viii și morții. 6Căci tocmai de aceea li s‑a vestit Evanghelia și celor care acum sunt morți, ca să fie judecați în trup, în felul oamenilor, dar să trăiască în duh, în felul lui Dumnezeu.

7Sfârșitul

4:7
Rom. 13:12Iac. 5:82Pt. 3:9,11
tuturor lucrurilor este aproape. Fiți
4:7
Mt. 26:41
înțelepți deci și vegheați în vederea rugăciunii! 8Mai
4:8
Cap. 1:22.
întâi de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci
4:8
Pr. 10:121Cor. 13:7
dragostea acoperă o sumedenie de păcate! 9Fiți
4:9
Rom. 12:13Evr. 13:2
primitori de oaspeți între voi, fără
4:9
Flp. 2:14
murmur! 10Fiecare să‑și întrebuințeze darul
4:10
1Cor. 12:4Ef. 4:11
primit în slujirea pentru ceilalți, ca un bun ispravnic
4:10
1Cor. 4:1,2
al harului
4:10
Rom. 12:6
felurit al lui Dumnezeu. 11Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă
4:11
Rom. 12:6‑8
slujește cineva, să slujească după puterea pe care i‑o dă Dumnezeu, pentru ca în
4:11
Cap. 2:5.
toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor! Amin!

Suferința creștinului

12Preaiubiților, nu vă mirați de

4:12
Cap. 1:7.
focul suferinței din mijlocul vostru – care a venit peste voi ca să vă încerce – ca de ceva ciudat care s‑a abătut asupra voastră; 13dimpotrivă
4:13
Fap. 5:41Iac. 1:2
, dacă aveți parte
4:13
Rom. 8:17Flp. 3:10Col. 1:24
de patimile lui Hristos, bucurați‑vă, ca
4:13
Cap. 1:5,6.
să aveți parte de bucurie și să vă veseliți când se va arăta slava Lui! 14Dacă
4:14
Cap. 2:19,20.
sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi4:14 Is. 11:2.! 15Nimeni
4:15
Cap. 2:20.
din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau
4:15
1Tes. 4:11
ca unul care se amestecă în treburile altuia4:15 Gr. allotriepískopos nu are alte atestări până la finalul sec. IV d.Hr. Prezența lui într‑o listă de infracțiuni ar putea fi un indiciu că termenul are unul din următoarele înțelesuri: a) tăinuitor de bunuri furate, b) informator, c) spion, d) răzvrătitor.! 16Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu‑i fie rușine, ci
4:16
Fap. 5:41
să‑L slăvească pe Dumnezeu în privința aceasta! 17Căci este vremea
4:17
Ier. 25:29
ca judecata să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și, dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 18Și
4:18
Lc. 23:31
, dacă cel drept cu greu va fi mântuit, ce se va întâmpla cu cel nelegiuit și cel păcătos?4:18 Pr. 11:31 (Septuaginta). 19Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să‑și
4:19
Ps. 31:5Lc. 23:46
încredințeze sufletele credinciosului Ziditor și să facă ce este bine.

5

Responsabilitățile slujitorilor bisericii

51Pe prezbiterii5:1 Pentru explicații privind termenii presbýteros și epískopos, vezi nota la 1Tim. 3:1. care sunt între voi îi sfătuiesc eu, care sunt un prezbiter ca și ei, martor

5:1
Lc. 24:48Fap. 1:8,22
al patimilor lui Hristos și părtaș
5:1
Rom. 8:17,18Ap. 1:9
al slavei care va fi descoperită: 2păstoriți
5:2
In. 21:15‑17Fap. 20:28
turma lui Dumnezeu care se află cu voi și privegheați5:2 Gr. episkopéō înseamnă „a supraveghea”, „a avea grijă de”. asupra ei nu din obligație, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu
5:2
1Tim. 3:3,8Tit 1:7
pentru un câștig murdar, ci cu înflăcărare; 3nu ca și cum ați
5:3
Ez. 34:4Mt. 20:25,262Cor. 1:24
stăpâni peste cei ce v‑au căzut la împărțeală, ci făcându‑vă
5:3
Flp. 3:172Tes. 3:91Tim. 4:12Tit 2:7
pilde turmei! 4Și, când Se va arăta Păstorul
5:4
Evr. 13:20
cel mare, veți căpăta cununa
5:4
1Cor. 9:25
de slavă, care nu se poate veșteji.

5Tot așa și voi, tinerilor, să le fiți supuși prezbiterilor! Și toți

5:5
Ef. 5:21
, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, căci

Dumnezeu

5:5
Iac. 4:6
le stă împotrivă celor mândri,

dar celor smeriți le dă har5:5 Pr. 3:34 (Septuaginta)..

6Smeriți‑vă

5:6
Iac. 4:10
deci sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea cuvenită, El să vă înalțe, 7și aruncați asupra Lui toate
5:7
Ps. 37:5
55:22Mt. 6:25Flp. 4:6Evr. 13:5
îngrijorările voastre, căci El Însuși are grijă de voi!

8Fiți

5:8
1Tes. 5:6
treji și vegheați, pentru că
5:8
Iov 1:7Lc. 22:31
potrivnicul5:8 Sau: „pârâșul”. Gr. antídikos poate face referire fie la „pârâșul” implicat într‑un litigiu, fie la un adversar în sens generic. vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește5:8 Ps. 22:13. și caută pe cine să înghită! 9Împotriviți‑vă
5:9
Ef. 6:11,13Iac. 4:7
lui tari în credință, știind
5:9
Fap. 14:221Tes. 3:32Tim. 3:12
că și frații voștri din toată lumea au de trecut5:9 Gr. epiteléō înseamnă și „a isprăvi” sau „a duce la bun sfârșit”. Autorul afirmă că ceilalți creștini din alte părți ale lumii au de îndurat („de dus la bun sfârșit”) suferințele care vin peste ei. prin aceleași suferințe ca voi! 10Dumnezeul oricărui har, care
5:10
1Cor. 1:91Tim. 6:12
v‑a chemat în Hristos [Isus] la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină
5:10
Cap. 1:6.
vreme, vă va desăvârși
5:10
Evr. 13:21Iuda 1:24
, vă va întări
5:10
2Tes. 2:17
3:3
, vă va da putere și vă va face neclintiți. 11Ale Lui
5:11
Cap. 4:11.
să fie [slava și] puterea în vecii vecilor! Amin!

Salutări de final

12V‑am scris

5:12
2Cor. 1:19
aceste puține rânduri prin Silvan
5:12
Evr. 13:22Fap. 20:241Cor. 15:12Pt. 1:12
, pe care îl consider un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă dau mărturie că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta în care stați neclintiți. 13Biserica din Babilon, care este aleasă împreună cu voi, vă trimite salutări. La fel și Marcu
5:13
Fap. 12:12,25
, fiul meu. 14Salutați‑vă
5:14
Rom. 16:161Cor. 16:202Cor. 13:12
unii pe alții cu o sărutare de dragoste!

Pacea să fie cu voi toți, care sunteți în Hristos [Isus! Amin!]