Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
5

Responsabilitățile slujitorilor bisericii

51Pe prezbiterii5:1 Pentru explicații privind termenii presbýteros și epískopos, vezi nota la 1Tim. 3:1. care sunt între voi îi sfătuiesc eu, care sunt un prezbiter ca și ei, martor

5:1
Lc. 24:48Fap. 1:8,22
al patimilor lui Hristos și părtaș
5:1
Rom. 8:17,18Ap. 1:9
al slavei care va fi descoperită: 2păstoriți
5:2
In. 21:15‑17Fap. 20:28
turma lui Dumnezeu care se află cu voi și privegheați5:2 Gr. episkopéō înseamnă „a supraveghea”, „a avea grijă de”. asupra ei nu din obligație, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu
5:2
1Tim. 3:3,8Tit 1:7
pentru un câștig murdar, ci cu înflăcărare; 3nu ca și cum ați
5:3
Ez. 34:4Mt. 20:25,262Cor. 1:24
stăpâni peste cei ce v‑au căzut la împărțeală, ci făcându‑vă
5:3
Flp. 3:172Tes. 3:91Tim. 4:12Tit 2:7
pilde turmei! 4Și, când Se va arăta Păstorul
5:4
Evr. 13:20
cel mare, veți căpăta cununa
5:4
1Cor. 9:25
de slavă, care nu se poate veșteji.

5Tot așa și voi, tinerilor, să le fiți supuși prezbiterilor! Și toți

5:5
Ef. 5:21
, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, căci

Dumnezeu

5:5
Iac. 4:6
le stă împotrivă celor mândri,

dar celor smeriți le dă har5:5 Pr. 3:34 (Septuaginta)..

6Smeriți‑vă

5:6
Iac. 4:10
deci sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea cuvenită, El să vă înalțe, 7și aruncați asupra Lui toate
5:7
Ps. 37:5
55:22Mt. 6:25Flp. 4:6Evr. 13:5
îngrijorările voastre, căci El Însuși are grijă de voi!

8Fiți

5:8
1Tes. 5:6
treji și vegheați, pentru că
5:8
Iov 1:7Lc. 22:31
potrivnicul5:8 Sau: „pârâșul”. Gr. antídikos poate face referire fie la „pârâșul” implicat într‑un litigiu, fie la un adversar în sens generic. vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește5:8 Ps. 22:13. și caută pe cine să înghită! 9Împotriviți‑vă
5:9
Ef. 6:11,13Iac. 4:7
lui tari în credință, știind
5:9
Fap. 14:221Tes. 3:32Tim. 3:12
că și frații voștri din toată lumea au de trecut5:9 Gr. epiteléō înseamnă și „a isprăvi” sau „a duce la bun sfârșit”. Autorul afirmă că ceilalți creștini din alte părți ale lumii au de îndurat („de dus la bun sfârșit”) suferințele care vin peste ei. prin aceleași suferințe ca voi! 10Dumnezeul oricărui har, care
5:10
1Cor. 1:91Tim. 6:12
v‑a chemat în Hristos [Isus] la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină
5:10
Cap. 1:6.
2Cor. 4:17
vreme, vă va desăvârși
5:10
Evr. 13:21Iuda 1:24
, vă va întări
5:10
2Tes. 2:17
3:3
, vă va da putere și vă va face neclintiți. 11Ale Lui
5:11
Cap. 4:11.
Ap. 1:6
să fie [slava și] puterea în vecii vecilor! Amin!

Salutări de final

12V‑am scris

5:12
2Cor. 1:19
aceste puține rânduri prin Silvan
5:12
Evr. 13:22Fap. 20:241Cor. 15:12Pt. 1:12
, pe care îl consider un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă dau mărturie că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta în care stați neclintiți. 13Biserica din Babilon, care este aleasă împreună cu voi, vă trimite salutări. La fel și Marcu
5:13
Fap. 12:12,25
, fiul meu. 14Salutați‑vă
5:14
Rom. 16:161Cor. 16:202Cor. 13:12
unii pe alții cu o sărutare de dragoste!

Pacea să fie cu voi toți, care sunteți în Hristos [Isus! Amin!]