Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, Silvan

1:1
2Cor. 1:192Tes. 1:1
și Timotei către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Hristos: Har și pace [de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos]!

Tesalonicenii – pildă de credință

2Îi mulțumim

1:2
Rom. 1:8Ef. 1:16Flm. 1:4
totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți și vă amintim în rugăciunile noastre, 3căci ne aducem aminte fără încetare
1:3
1Tes. 2:13
, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea
1:3
1Tes. 3:6In. 6:29Gal. 5:62Tes. 1:3,11Iac. 2:17
credinței voastre, de
1:3
Rom. 16:6Evr. 6:10
osteneala dragostei voastre și de nădejdea neclintită pe care o aveți în Domnul nostru Isus Hristos! 4Știm, frați preaiubiți de Dumnezeu, că El v‑a ales
1:4
Col. 3:122Tes. 2:13
, 5fiindcă Evanghelia
1:5
1Cor. 2:4
noastră v‑a fost vestită nu doar cu vorbe, ci și cu putere, prin Duhul Sfânt, și cu multă convingere. De altfel, știți
1:5
1Tes. 2:1‑112Tes. 3:7
cum ne‑am purtat între voi de dragul vostru. 6Și voi
1:6
1Tes. 2:141Cor. 4:16
11:1Flp. 3:172Tes. 3:9
înșivă ați călcat pe urmele mele și pe ale Domnului, întrucât ați primit Cuvântul în multe necazuri cu
1:6
Fap. 5:41Evr. 10:34
bucuria care vine de la Duhul Sfânt, 7așa încât ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. 8Într‑adevăr, nu doar că, de la voi, Cuvântul Domnului a
1:8
Rom. 10:18
răsunat
1:8
Rom. 1:82Tes. 1:4
în Macedonia și în Ahaia, ci vestea despre credința voastră în Dumnezeu s‑a răspândit pretutindeni, așa încât n‑avem nevoie să mai vorbim de ea. 9Căci se istorisește cu privire la noi ce
1:9
1Tes. 2:1
primire am avut la voi și
1:9
1Cor. 12:2Gal. 4:8
cum v‑ați întors la Dumnezeu de la idoli, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat 10și ca să‑L
1:10
Rom. 2:7Flp. 3:20Tit 2:132Pt. 3:12Ap. 1:7
așteptați din
1:10
1Tes. 4:16Fap. 1:112Tes. 1:7
ceruri pe Fiul Său, pe
1:10
Fap. 2:24
care L‑a înviat din morți – pe Isus, care ne izbăvește de
1:10
1Tes. 5:9Mt. 3:7Rom. 5:9
mânia viitoare.