Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, Silvan

1:1
2Cor. 1:192Tes. 1:1
și Timotei către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Hristos: Har și pace [de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos]!

Tesalonicenii – pildă de credință

2Îi mulțumim

1:2
Rom. 1:8Ef. 1:16Flm. 1:4
totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți și vă amintim în rugăciunile noastre, 3căci ne aducem aminte fără încetare
1:3
Cap. 2:13.
, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea
1:3
Cap. 3:6.
credinței voastre, de
1:3
Rom. 16:6Evr. 6:10
osteneala dragostei voastre și de nădejdea neclintită pe care o aveți în Domnul nostru Isus Hristos! 4Știm, frați preaiubiți de Dumnezeu, că El v-a ales
1:4
Col. 3:122Tes. 2:13
, 5fiindcă Evanghelia
1:5
1Cor. 2:4
noastră v-a fost vestită nu doar cu vorbe, ci și cu putere, prin Duhul Sfânt, și cu multă convingere. De altfel, știți
1:5
Cap. 2:1-11.
cum ne-am purtat între voi de dragul vostru. 6Și voi
1:6
Cap. 2:14.
înșivă ați călcat pe urmele mele și pe ale Domnului, întrucât ați primit Cuvântul în multe necazuri cu
1:6
Fap. 5:41Evr. 10:34
bucuria care vine de la Duhul Sfânt, 7așa încât ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. 8Într-adevăr, nu doar că, de la voi, Cuvântul Domnului a
1:8
Rom. 10:18
răsunat
1:8
Rom. 1:82Tes. 1:4
în Macedonia și în Ahaia, ci vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa încât n-avem nevoie să mai vorbim de ea. 9Căci se istorisește cu privire la noi ce
1:9
Cap. 2:1.
primire am avut la voi și
1:9
1Cor. 12:2Gal. 4:8
cum v-ați întors la Dumnezeu de la idoli, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat 10și ca să-L
1:10
Rom. 2:7Flp. 3:20Tit 2:132Pt. 3:12Ap. 1:7
așteptați din
1:10
Cap. 4:16.
ceruri pe Fiul Său, pe
1:10
Fap. 2:24
care L-a înviat din morți – pe Isus, care ne izbăvește de
1:10
Cap. 5:9.
mânia viitoare.

2

Lucrarea lui Pavel în Tesalonic

21Voi

2:1
Cap. 1:5,9.
înșivă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. 2După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipi
2:2
Fap. 16:22
, precum știți, am îndrăznit, cu ajutorul Dumnezeului nostru, să vă vestim
2:2
Fap. 17:2
Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor
2:2
Flp. 1:30Col. 2:1
zbateri. 3Căci
2:3
2Cor. 7:22Pt. 1:16
îndemnul nostru nu izvorăște nici din rătăcire, nici din necurăție, nici din viclenie. 4Ci, fiindcă
2:4
1Tim. 1:11,12
Dumnezeu ne-a găsit vrednici să
2:4
Gal. 2:7Tit 1:3
ne încredințeze Evanghelia, vorbim nu ca să le fim pe plac
2:4
Gal. 1:10
oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inimile. 5Într-adevăr, după cum știți, niciodată n-am
2:5
2Cor. 2:17
4:2
folosit vorbe lingușitoare, n-am fost mânați de lăcomie (Dumnezeu ne e martor) 6și n-am
2:6
In. 5:41,44
12:431Tim. 5:17
căutat slavă de la oameni – nici de la voi, nici de la alții – 7deși am fi putut să ne impunem2:7 Sau: „deși am fi putut să ne arătăm cu greutate”. ca apostoli
2:7
1Cor. 9:1-62Tes. 3:8,9Flm. 1:8,9
ai lui Hristos; dimpotrivă, ne-am arătat ca niște copilași2:7 Gr. nḗpioi. Tradiția manuscrisă greacă este divizată. Unele manuscrise conțin lecțiunea ḗpioi „blânzi”, prezentă și în textul care a stat la baza primelor versiuni Cornilescu (ed. 1921, ed. 1924). în mijlocul vostru. Ca o doică ce-și crește cu drag copiii, 8tot astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, am găsit de cuviință să vă dăm
2:8
Rom. 1:11
nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci și sufletele
2:8
2Cor. 12:15
noastre; atât de scumpi ne ajunseserăți. 9Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și de truda noastră: în timp ce lucram zi
2:9
Fap. 20:341Cor. 4:122Tes. 3:8
și noapte ca să nu vă împovărăm pe niciunul dintre voi, v-am propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu. 10Voi și Dumnezeu sunteți martori că
2:10
2Cor. 7:22Tes. 3:7
am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără cusur față de voi, care credeți. 11După cum știți, am fost pentru fiecare dintre voi ca un tată față de copiii lui: 12vă sfătuiam, vă mângâiam și vă îndemnam să
2:12
Cap. 4:1.
umblați în chip vrednic de Dumnezeu, care
2:12
2Tes. 2:142Tim. 1:9
vă cheamă la Împărăția și la slava Sa.

13De aceea și noi Îi mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când ați primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu

2:13
Mt. 10:40Gal. 4:142Pt. 3:2
ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este într-adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi, cei ce credeți. 14Voi, fraților, ați călcat pe urmele bisericilor
2:14
Gal. 1:22
lui Dumnezeu din Iudeea, care sunt în Hristos Isus; pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași
2:14
Fap. 17:5,13
lucruri pe care le-au suferit ele din partea
2:14
Evr. 10:33,34
iudeilor. 15Aceștia
2:15
Fap. 2:23
i-au omorât pe Domnul Isus și pe profeți
2:15
Mt. 5:12
23:34,37
, pe noi ne-au prigonit, nu-I sunt plăcuți lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, 16căci
2:16
Fap. 13:50
14:5
ne opresc să le vorbim neamurilor, ca să nu fie mântuite, și astfel pun totdeauna vârf păcatelor lor. Dar i-a
2:16
Mt. 23:32
ajuns mânia lui Dumnezeu în cele din urmă!

Dorința lui Pavel de a revedea biserica

17Noi, fraților, după ce am fost despărțiți de voi pentru o scurtă vreme, cu fața

2:17
1Cor. 5:3Col. 2:5
, dar nu și cu inima, am căutat și mai mult să vă vedem chipul
2:17
Cap. 3:10.
, cu mare dor. 18Astfel, ne-am dorit să venim la voi (eu, Pavel, o dată, ba chiar de două ori), dar ne-a împiedicat Satana
2:18
Rom. 1:13
15:22
. 19Căci cine
2:19
Flp. 2:16
4:1
este nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de laudă înaintea Domnului nostru Isus la
2:19
Cap. 3:13.
venirea Lui? Oare nu voi? 20Da, voi sunteți slava și bucuria noastră!