Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Lucrarea lui Pavel în Tesalonic

21Voi

2:1
1Tes. 1:5,9
înșivă știți, fraților, că venirea noastră la voi n‑a fost zadarnică. 2După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipi
2:2
Fap. 16:22
, precum știți, am îndrăznit, cu ajutorul Dumnezeului nostru, să vă vestim
2:2
Fap. 17:2
Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor
2:2
Flp. 1:30Col. 2:1
zbateri. 3Căci
2:3
2Cor. 7:22Pt. 1:16
îndemnul nostru nu izvorăște nici din rătăcire, nici din necurăție, nici din viclenie. 4Ci, fiindcă
2:4
1Tim. 1:11,12
Dumnezeu ne‑a găsit vrednici să
2:4
Gal. 2:7Tit 1:3
ne încredințeze Evanghelia, vorbim nu ca să le fim pe plac
2:4
Gal. 1:10
oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inimile. 5Într‑adevăr, după cum știți, niciodată n‑am
2:5
2Cor. 2:17
4:2
folosit vorbe lingușitoare, n‑am fost mânați de lăcomie (Dumnezeu ne e martor) 6și n‑am
2:6
In. 5:41,44
12:431Tim. 5:17
căutat slavă de la oameni – nici de la voi, nici de la alții – 7deși am fi putut să ne impunem2:7 Sau: „deși am fi putut să ne arătăm cu greutate”. ca apostoli
2:7
1Cor. 9:1‑62Tes. 3:8,9Flm. 1:8,9
ai lui Hristos; dimpotrivă, ne‑am arătat ca niște copilași2:7 Gr. nḗpioi. Tradiția manuscrisă greacă este divizată. Unele manuscrise conțin lecțiunea ḗpioi „blânzi”, prezentă și în textul care a stat la baza primelor versiuni Cornilescu (ed. 1921, ed. 1924). în mijlocul vostru. Ca o doică ce‑și crește cu drag copiii, 8tot astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, am găsit de cuviință să vă dăm
2:8
Rom. 1:11
nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci și sufletele
2:8
2Cor. 12:15
noastre; atât de scumpi ne ajunseserăți. 9Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și de truda noastră: în timp ce lucram zi
2:9
Fap. 20:341Cor. 4:122Tes. 3:8
și noapte ca să nu vă împovărăm pe niciunul dintre voi, v‑am propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu. 10Voi și Dumnezeu sunteți martori că
2:10
2Cor. 7:22Tes. 3:7
am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără cusur față de voi, care credeți. 11După cum știți, am fost pentru fiecare dintre voi ca un tată față de copiii lui: 12vă sfătuiam, vă mângâiam și vă îndemnam să
2:12
1Tes. 4:1Ef. 4:1Flp. 1:27Col. 1:10
umblați în chip vrednic de Dumnezeu, care
2:12
2Tes. 2:142Tim. 1:9
vă cheamă la Împărăția și la slava Sa.

13De aceea și noi Îi mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când ați primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l‑ați primit nu

2:13
Mt. 10:40Gal. 4:142Pt. 3:2
ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este într‑adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi, cei ce credeți. 14Voi, fraților, ați călcat pe urmele bisericilor
2:14
Gal. 1:22
lui Dumnezeu din Iudeea, care sunt în Hristos Isus; pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași
2:14
Fap. 17:5,13
lucruri pe care le‑au suferit ele din partea
2:14
Evr. 10:33,34
iudeilor. 15Aceștia
2:15
Fap. 2:23
i‑au omorât pe Domnul Isus și pe profeți
2:15
Mt. 5:12
23:34,37
, pe noi ne‑au prigonit, nu‑I sunt plăcuți lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, 16căci
2:16
Fap. 13:50
14:5
ne opresc să le vorbim neamurilor, ca să nu fie mântuite, și astfel pun totdeauna vârf păcatelor lor. Dar i‑a
2:16
Mt. 23:32
ajuns mânia lui Dumnezeu în cele din urmă!

Dorința lui Pavel de a revedea biserica

17Noi, fraților, după ce am fost despărțiți de voi pentru o scurtă vreme, cu fața

2:17
1Cor. 5:3Col. 2:5
, dar nu și cu inima, am căutat și mai mult să vă vedem chipul
2:17
1Tes. 3:10
, cu mare dor. 18Astfel, ne‑am dorit să venim la voi (eu, Pavel, o dată, ba chiar de două ori), dar ne‑a împiedicat Satana
2:18
Rom. 1:13
15:22
. 19Căci cine
2:19
Flp. 2:16
4:1
este nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de laudă înaintea Domnului nostru Isus la
2:19
1Tes. 3:13
venirea Lui? Oare nu voi? 20Da, voi sunteți slava și bucuria noastră!