Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, Silvan

1:1
2Cor. 1:192Tes. 1:1
și Timotei către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Hristos: Har și pace [de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos]!

Tesalonicenii – pildă de credință

2Îi mulțumim

1:2
Rom. 1:8Ef. 1:16Flm. 1:4
totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți și vă amintim în rugăciunile noastre, 3căci ne aducem aminte fără încetare
1:3
Cap. 2:13.
, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea
1:3
Cap. 3:6.
credinței voastre, de
1:3
Rom. 16:6Evr. 6:10
osteneala dragostei voastre și de nădejdea neclintită pe care o aveți în Domnul nostru Isus Hristos! 4Știm, frați preaiubiți de Dumnezeu, că El v‑a ales
1:4
Col. 3:122Tes. 2:13
, 5fiindcă Evanghelia
1:5
1Cor. 2:4
noastră v‑a fost vestită nu doar cu vorbe, ci și cu putere, prin Duhul Sfânt, și cu multă convingere. De altfel, știți
1:5
Cap. 2:1‑11.
cum ne‑am purtat între voi de dragul vostru. 6Și voi
1:6
Cap. 2:14.
înșivă ați călcat pe urmele mele și pe ale Domnului, întrucât ați primit Cuvântul în multe necazuri cu
1:6
Fap. 5:41Evr. 10:34
bucuria care vine de la Duhul Sfânt, 7așa încât ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. 8Într‑adevăr, nu doar că, de la voi, Cuvântul Domnului a
1:8
Rom. 10:18
răsunat
1:8
Rom. 1:82Tes. 1:4
în Macedonia și în Ahaia, ci vestea despre credința voastră în Dumnezeu s‑a răspândit pretutindeni, așa încât n‑avem nevoie să mai vorbim de ea. 9Căci se istorisește cu privire la noi ce
1:9
Cap. 2:1.
primire am avut la voi și
1:9
1Cor. 12:2Gal. 4:8
cum v‑ați întors la Dumnezeu de la idoli, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat 10și ca să‑L
1:10
Rom. 2:7Flp. 3:20Tit 2:132Pt. 3:12Ap. 1:7
așteptați din
1:10
Cap. 4:16.
ceruri pe Fiul Său, pe
1:10
Fap. 2:24
care L‑a înviat din morți – pe Isus, care ne izbăvește de
1:10
Cap. 5:9.
mânia viitoare.

2

Lucrarea lui Pavel în Tesalonic

21Voi

2:1
Cap. 1:5,9.
înșivă știți, fraților, că venirea noastră la voi n‑a fost zadarnică. 2După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipi
2:2
Fap. 16:22
, precum știți, am îndrăznit, cu ajutorul Dumnezeului nostru, să vă vestim
2:2
Fap. 17:2
Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor
2:2
Flp. 1:30Col. 2:1
zbateri. 3Căci
2:3
2Cor. 7:22Pt. 1:16
îndemnul nostru nu izvorăște nici din rătăcire, nici din necurăție, nici din viclenie. 4Ci, fiindcă
2:4
1Tim. 1:11,12
Dumnezeu ne‑a găsit vrednici să
2:4
Gal. 2:7Tit 1:3
ne încredințeze Evanghelia, vorbim nu ca să le fim pe plac
2:4
Gal. 1:10
oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inimile. 5Într‑adevăr, după cum știți, niciodată n‑am
2:5
2Cor. 2:17
4:2
folosit vorbe lingușitoare, n‑am fost mânați de lăcomie (Dumnezeu ne e martor) 6și n‑am
2:6
In. 5:41,44
12:431Tim. 5:17
căutat slavă de la oameni – nici de la voi, nici de la alții – 7deși am fi putut să ne impunem2:7 Sau: „deși am fi putut să ne arătăm cu greutate”. ca apostoli
2:7
1Cor. 9:1‑62Tes. 3:8,9Flm. 1:8,9
ai lui Hristos; dimpotrivă, ne‑am arătat ca niște copilași2:7 Gr. nḗpioi. Tradiția manuscrisă greacă este divizată. Unele manuscrise conțin lecțiunea ḗpioi „blânzi”, prezentă și în textul care a stat la baza primelor versiuni Cornilescu (ed. 1921, ed. 1924). în mijlocul vostru. Ca o doică ce‑și crește cu drag copiii, 8tot astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, am găsit de cuviință să vă dăm
2:8
Rom. 1:11
nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci și sufletele
2:8
2Cor. 12:15
noastre; atât de scumpi ne ajunseserăți. 9Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și de truda noastră: în timp ce lucram zi
2:9
Fap. 20:341Cor. 4:122Tes. 3:8
și noapte ca să nu vă împovărăm pe niciunul dintre voi, v‑am propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu. 10Voi și Dumnezeu sunteți martori că
2:10
2Cor. 7:22Tes. 3:7
am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără cusur față de voi, care credeți. 11După cum știți, am fost pentru fiecare dintre voi ca un tată față de copiii lui: 12vă sfătuiam, vă mângâiam și vă îndemnam să
2:12
Cap. 4:1.
umblați în chip vrednic de Dumnezeu, care
2:12
2Tes. 2:142Tim. 1:9
vă cheamă la Împărăția și la slava Sa.

13De aceea și noi Îi mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când ați primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l‑ați primit nu

2:13
Mt. 10:40Gal. 4:142Pt. 3:2
ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este într‑adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi, cei ce credeți. 14Voi, fraților, ați călcat pe urmele bisericilor
2:14
Gal. 1:22
lui Dumnezeu din Iudeea, care sunt în Hristos Isus; pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași
2:14
Fap. 17:5,13
lucruri pe care le‑au suferit ele din partea
2:14
Evr. 10:33,34
iudeilor. 15Aceștia
2:15
Fap. 2:23
i‑au omorât pe Domnul Isus și pe profeți
2:15
Mt. 5:12
23:34,37
, pe noi ne‑au prigonit, nu‑I sunt plăcuți lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, 16căci
2:16
Fap. 13:50
14:5
ne opresc să le vorbim neamurilor, ca să nu fie mântuite, și astfel pun totdeauna vârf păcatelor lor. Dar i‑a
2:16
Mt. 23:32
ajuns mânia lui Dumnezeu în cele din urmă!

Dorința lui Pavel de a revedea biserica

17Noi, fraților, după ce am fost despărțiți de voi pentru o scurtă vreme, cu fața

2:17
1Cor. 5:3Col. 2:5
, dar nu și cu inima, am căutat și mai mult să vă vedem chipul
2:17
Cap. 3:10.
, cu mare dor. 18Astfel, ne‑am dorit să venim la voi (eu, Pavel, o dată, ba chiar de două ori), dar ne‑a împiedicat Satana
2:18
Rom. 1:13
15:22
. 19Căci cine
2:19
Flp. 2:16
4:1
este nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de laudă înaintea Domnului nostru Isus la
2:19
Cap. 3:13.
venirea Lui? Oare nu voi? 20Da, voi sunteți slava și bucuria noastră!

3

31De aceea, când n‑am mai putut răbda, am

3:1
Fap. 17:5
găsit de cuviință să fim lăsați singuri în Atena 2și vi l‑am trimis pe Timotei, fratele nostru și lucrător împreună cu Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, 3pentru ca nimeni dintre voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci voi înșivă știți că la
3:3
Fap. 9:16
14:221Pt. 2:21
aceasta suntem rânduiți. 4Și
3:4
Fap. 20:24
când eram la voi, vă spuneam dinainte că vom suferi necazuri, ceea ce s‑a și întâmplat, după cum știți. 5De aceea și eu, când n‑am mai putut răbda, am trimis ca să aflu despre credința voastră, ca
3:5
2Cor. 11:3
nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, iar osteneala
3:5
Gal. 2:2
4:11Flp. 2:16
noastră să fi ajuns zadarnică.

6Dar

3:6
Fap. 18:1,5
acum a venit Timotei de la voi la noi și ne‑a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că păstrați mereu o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți, după cum și noi dorim să vă vedem pe voi. 7De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am
3:7
2Cor. 1:4
fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră; 8căci acum, dacă voi rămâneți
3:8
Flp. 4:1
tari în Domnul, noi trăim. 9Și oare cum
3:9
Cap. 1:2.
am putea să‑I mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem înaintea Dumnezeului nostru, datorită vouă? 10Zi și noapte
3:10
2Tim. 1:3
Îl rugăm
3:10
Rom. 1:10,11
nespus să
3:10
Cap. 2:17.
vă putem vedea chipul și
3:10
2Cor. 13:9,11
să putem împlini lipsurile credinței voastre.

11Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru, și Domnul nostru Isus [Hristos] să netezească drumul nostru spre voi! 12Iar pe voi Domnul să

3:12
Cap. 4:9,10.
vă facă să creșteți și să sporiți în dragoste unii față de alții
3:12
2Pt. 1:7
și față de toți oamenii, după cum și noi sporim în dragoste față de voi, 13pentru ca
3:13
Cap. 5:23.
inimile voastre să se întărească și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu
3:13
Iuda 1:14
toți sfinții Săi! Amin!