Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Lucrarea lui Pavel în Tesalonic

21Voi

2:1
Cap. 1:5,9.
înșivă știți, fraților, că venirea noastră la voi n‑a fost zadarnică. 2După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipi
2:2
Fap. 16:22
, precum știți, am îndrăznit, cu ajutorul Dumnezeului nostru, să vă vestim
2:2
Fap. 17:2
Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor
2:2
Flp. 1:30Col. 2:1
zbateri. 3Căci
2:3
2Cor. 7:22Pt. 1:16
îndemnul nostru nu izvorăște nici din rătăcire, nici din necurăție, nici din viclenie. 4Ci, fiindcă
2:4
1Tim. 1:11,12
Dumnezeu ne‑a găsit vrednici să
2:4
Gal. 2:7Tit 1:3
ne încredințeze Evanghelia, vorbim nu ca să le fim pe plac
2:4
Gal. 1:10
oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inimile. 5Într‑adevăr, după cum știți, niciodată n‑am
2:5
2Cor. 2:17
4:2
folosit vorbe lingușitoare, n‑am fost mânați de lăcomie (Dumnezeu ne e martor) 6și n‑am
2:6
In. 5:41,44
12:431Tim. 5:17
căutat slavă de la oameni – nici de la voi, nici de la alții – 7deși am fi putut să ne impunem2:7 Sau: „deși am fi putut să ne arătăm cu greutate”. ca apostoli
2:7
1Cor. 9:1‑62Tes. 3:8,9Flm. 1:8,9
ai lui Hristos; dimpotrivă, ne‑am arătat ca niște copilași2:7 Gr. nḗpioi. Tradiția manuscrisă greacă este divizată. Unele manuscrise conțin lecțiunea ḗpioi „blânzi”, prezentă și în textul care a stat la baza primelor versiuni Cornilescu (ed. 1921, ed. 1924). în mijlocul vostru. Ca o doică ce‑și crește cu drag copiii, 8tot astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, am găsit de cuviință să vă dăm
2:8
Rom. 1:11
nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci și sufletele
2:8
2Cor. 12:15
noastre; atât de scumpi ne ajunseserăți. 9Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și de truda noastră: în timp ce lucram zi
2:9
Fap. 20:341Cor. 4:122Tes. 3:8
și noapte ca să nu vă împovărăm pe niciunul dintre voi, v‑am propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu. 10Voi și Dumnezeu sunteți martori că
2:10
2Cor. 7:22Tes. 3:7
am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără cusur față de voi, care credeți. 11După cum știți, am fost pentru fiecare dintre voi ca un tată față de copiii lui: 12vă sfătuiam, vă mângâiam și vă îndemnam să
2:12
Cap. 4:1.
umblați în chip vrednic de Dumnezeu, care
2:12
2Tes. 2:142Tim. 1:9
vă cheamă la Împărăția și la slava Sa.

13De aceea și noi Îi mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când ați primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l‑ați primit nu

2:13
Mt. 10:40Gal. 4:142Pt. 3:2
ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este într‑adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi, cei ce credeți. 14Voi, fraților, ați călcat pe urmele bisericilor
2:14
Gal. 1:22
lui Dumnezeu din Iudeea, care sunt în Hristos Isus; pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași
2:14
Fap. 17:5,13
lucruri pe care le‑au suferit ele din partea
2:14
Evr. 10:33,34
iudeilor. 15Aceștia
2:15
Fap. 2:23
i‑au omorât pe Domnul Isus și pe profeți
2:15
Mt. 5:12
23:34,37
, pe noi ne‑au prigonit, nu‑I sunt plăcuți lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, 16căci
2:16
Fap. 13:50
14:5
ne opresc să le vorbim neamurilor, ca să nu fie mântuite, și astfel pun totdeauna vârf păcatelor lor. Dar i‑a
2:16
Mt. 23:32
ajuns mânia lui Dumnezeu în cele din urmă!

Dorința lui Pavel de a revedea biserica

17Noi, fraților, după ce am fost despărțiți de voi pentru o scurtă vreme, cu fața

2:17
1Cor. 5:3Col. 2:5
, dar nu și cu inima, am căutat și mai mult să vă vedem chipul
2:17
Cap. 3:10.
, cu mare dor. 18Astfel, ne‑am dorit să venim la voi (eu, Pavel, o dată, ba chiar de două ori), dar ne‑a împiedicat Satana
2:18
Rom. 1:13
15:22
. 19Căci cine
2:19
Flp. 2:16
4:1
este nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de laudă înaintea Domnului nostru Isus la
2:19
Cap. 3:13.
venirea Lui? Oare nu voi? 20Da, voi sunteți slava și bucuria noastră!

3

31De aceea, când n‑am mai putut răbda, am

3:1
Fap. 17:5
găsit de cuviință să fim lăsați singuri în Atena 2și vi l‑am trimis pe Timotei, fratele nostru și lucrător împreună cu Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, 3pentru ca nimeni dintre voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci voi înșivă știți că la
3:3
Fap. 9:16
14:221Pt. 2:21
aceasta suntem rânduiți. 4Și
3:4
Fap. 20:24
când eram la voi, vă spuneam dinainte că vom suferi necazuri, ceea ce s‑a și întâmplat, după cum știți. 5De aceea și eu, când n‑am mai putut răbda, am trimis ca să aflu despre credința voastră, ca
3:5
2Cor. 11:3
nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, iar osteneala
3:5
Gal. 2:2
4:11Flp. 2:16
noastră să fi ajuns zadarnică.

6Dar

3:6
Fap. 18:1,5
acum a venit Timotei de la voi la noi și ne‑a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că păstrați mereu o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți, după cum și noi dorim să vă vedem pe voi. 7De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am
3:7
2Cor. 1:4
fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră; 8căci acum, dacă voi rămâneți
3:8
Flp. 4:1
tari în Domnul, noi trăim. 9Și oare cum
3:9
Cap. 1:2.
am putea să‑I mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem înaintea Dumnezeului nostru, datorită vouă? 10Zi și noapte
3:10
2Tim. 1:3
Îl rugăm
3:10
Rom. 1:10,11
nespus să
3:10
Cap. 2:17.
vă putem vedea chipul și
3:10
2Cor. 13:9,11
să putem împlini lipsurile credinței voastre.

11Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru, și Domnul nostru Isus [Hristos] să netezească drumul nostru spre voi! 12Iar pe voi Domnul să

3:12
Cap. 4:9,10.
vă facă să creșteți și să sporiți în dragoste unii față de alții
3:12
2Pt. 1:7
și față de toți oamenii, după cum și noi sporim în dragoste față de voi, 13pentru ca
3:13
Cap. 5:23.
inimile voastre să se întărească și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu
3:13
Iuda 1:14
toți sfinții Săi! Amin!

4

Viața plăcută lui Dumnezeu

41Încolo, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm, în numele Domnului Isus, să trăiți potrivit învățăturilor

4:1
Flp. 1:27Col. 2:6
primite de la noi cu privire la felul în care trebuie să umblați și să‑I fiți plăcuți lui Dumnezeu, ca să sporiți și mai mult
4:1
Col. 1:10
în toate. 2Știți, într‑adevăr, ce porunci v‑am dat prin Domnul Isus. 3Voia
4:3
Rom. 12:2
lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de desfrâu
4:3
1Cor. 6:15,18Ef. 5:3Col. 3:5
; 4fiecare din voi să știe
4:4
Rom. 6:191Cor. 6:15,18
să‑și stăpânească vasul4:4 Termenul „vas” poate denumi, în sens larg, tot trupul sau, eufemistic, organele de reproducere. în sfințenie și cinste, 5nu
4:5
Rom. 1:24,26
în patimi și pofte ca
4:5
Ef. 4:17‑19
neamurile, care
4:5
Gal. 4:8Ef. 2:122Tes. 1:8
nu‑L cunosc pe Dumnezeu; 6astfel, nimeni
4:6
Ex. 20:14Mt. 14:4
să nu depășească4:6 Gr. hyperbáinein, „a întrece”, „a trece dincolo de”, „a depăși”. În original, verbul este fără complement, dar din context rezultă că el are sensul următor: „a trece dincolo de limitele morale cuvenite”. limitele și să‑l înșele pe aproapele său în această privință, căci Domnul pedepsește
4:6
2Sam. 12:9Evr. 13:4
toate aceste lucruri, după cum v‑am prevenit și v‑am spus apăsat. 7Căci Dumnezeu nu ne‑a chemat la necurăție, ci
4:7
Lev. 11:44
19:21Pt. 1:14,15
la sfințire. 8De aceea
4:8
Lc. 10:16
, cine nesocotește aceste învățături nu pe un om îl nesocotește, ci pe Dumnezeu, care vă dă și Duhul Său cel Sfânt.

9Cu privire la dragostea frățească nu aveți

4:9
Cap. 5:1.
nevoie să vă scriem, căci voi înșivă
4:9
1In. 2:20,27
sunteți învățați de Dumnezeu să
4:9
In. 13:34
vă iubiți unii pe alții, 10ceea ce și
4:10
Cap. 1:7.
faceți pentru toți frații din întreaga Macedonie. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea; 11căutați să trăiți în liniște, să
4:11
2Tes. 3:7‑12
vă vedeți de ale voastre și să
4:11
Ef. 4:28
lucrați cu mâinile voastre, după cum v‑am poruncit, 12pentru ca
4:12
2Cor. 8:21Col. 4:51Pt. 2:12
, astfel, să vă purtați frumos cu cei din afară și să nu duceți lipsă de nimic4:12 Sau: „să nu aveți nevoie de nimeni”..

Venirea Domnului

13Fraților, nu vrem să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care

4:13
Ef. 2:12
n‑au nădejde. 14Căci, de vreme ce
4:14
1Cor. 15:13
credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu, prin Isus, îi va aduce
4:14
Cap. 3:13.
cu El4:14 Isus. pe cei ce au adormit. 15Acest lucru vi‑l spunem prin cuvântul Domnului: noi, cei
4:15
1Cor. 15:51
vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu o vom lua nicidecum înaintea celor adormiți. 16Căci Însuși Domnul
4:16
Mt. 24:30,31
, cu un glas poruncitor, ca de arhanghel, și cu trâmbița
4:16
1Cor. 15:52
lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți
4:16
1Cor. 15:23,52
în Hristos. 17Apoi
4:17
1Cor. 15:51
, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în
4:17
Fap. 1:9Ap. 11:12
nori ca să‑L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom
4:17
In. 12:26
fi totdeauna cu Domnul. 18Mângâiați‑vă deci
4:18
Cap. 5:11.
unii pe alții cu aceste cuvinte!