Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

31De aceea, când n‑am mai putut răbda, am

3:1
Fap. 17:5
găsit de cuviință să fim lăsați singuri în Atena 2și vi l‑am trimis pe Timotei, fratele nostru și lucrător împreună cu Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, 3pentru ca nimeni dintre voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci voi înșivă știți că la
3:3
Fap. 9:16
14:221Pt. 2:21
aceasta suntem rânduiți. 4Și
3:4
Fap. 20:24
când eram la voi, vă spuneam dinainte că vom suferi necazuri, ceea ce s‑a și întâmplat, după cum știți. 5De aceea și eu, când n‑am mai putut răbda, am trimis ca să aflu despre credința voastră, ca
3:5
2Cor. 11:3
nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul, iar osteneala
3:5
Gal. 2:2
4:11Flp. 2:16
noastră să fi ajuns zadarnică.

6Dar

3:6
Fap. 18:1,5
acum a venit Timotei de la voi la noi și ne‑a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că păstrați mereu o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți, după cum și noi dorim să vă vedem pe voi. 7De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am
3:7
2Cor. 1:4
fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră; 8căci acum, dacă voi rămâneți
3:8
Flp. 4:1
tari în Domnul, noi trăim. 9Și oare cum
3:9
Cap. 1:2.
am putea să‑I mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem înaintea Dumnezeului nostru, datorită vouă? 10Zi și noapte
3:10
2Tim. 1:3
Îl rugăm
3:10
Rom. 1:10,11
nespus să
3:10
Cap. 2:17.
vă putem vedea chipul și
3:10
2Cor. 13:9,11
să putem împlini lipsurile credinței voastre.

11Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru, și Domnul nostru Isus [Hristos] să netezească drumul nostru spre voi! 12Iar pe voi Domnul să

3:12
Cap. 4:9,10.
vă facă să creșteți și să sporiți în dragoste unii față de alții
3:12
2Pt. 1:7
și față de toți oamenii, după cum și noi sporim în dragoste față de voi, 13pentru ca
3:13
Cap. 5:23.
inimile voastre să se întărească și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu
3:13
Iuda 1:14
toți sfinții Săi! Amin!

4

Viața plăcută lui Dumnezeu

41Încolo, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm, în numele Domnului Isus, să trăiți potrivit învățăturilor

4:1
Flp. 1:27Col. 2:6
primite de la noi cu privire la felul în care trebuie să umblați și să‑I fiți plăcuți lui Dumnezeu, ca să sporiți și mai mult
4:1
Col. 1:10
în toate. 2Știți, într‑adevăr, ce porunci v‑am dat prin Domnul Isus. 3Voia
4:3
Rom. 12:2
lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de desfrâu
4:3
1Cor. 6:15,18Ef. 5:3Col. 3:5
; 4fiecare din voi să știe
4:4
Rom. 6:191Cor. 6:15,18
să‑și stăpânească vasul4:4 Termenul „vas” poate denumi, în sens larg, tot trupul sau, eufemistic, organele de reproducere. în sfințenie și cinste, 5nu
4:5
Rom. 1:24,26
în patimi și pofte ca
4:5
Ef. 4:17‑19
neamurile, care
4:5
Gal. 4:8Ef. 2:122Tes. 1:8
nu‑L cunosc pe Dumnezeu; 6astfel, nimeni
4:6
Ex. 20:14Mt. 14:4
să nu depășească4:6 Gr. hyperbáinein, „a întrece”, „a trece dincolo de”, „a depăși”. În original, verbul este fără complement, dar din context rezultă că el are sensul următor: „a trece dincolo de limitele morale cuvenite”. limitele și să‑l înșele pe aproapele său în această privință, căci Domnul pedepsește
4:6
2Sam. 12:9Evr. 13:4
toate aceste lucruri, după cum v‑am prevenit și v‑am spus apăsat. 7Căci Dumnezeu nu ne‑a chemat la necurăție, ci
4:7
Lev. 11:44
19:21Pt. 1:14,15
la sfințire. 8De aceea
4:8
Lc. 10:16
, cine nesocotește aceste învățături nu pe un om îl nesocotește, ci pe Dumnezeu, care vă dă și Duhul Său cel Sfânt.

9Cu privire la dragostea frățească nu aveți

4:9
Cap. 5:1.
nevoie să vă scriem, căci voi înșivă
4:9
1In. 2:20,27
sunteți învățați de Dumnezeu să
4:9
In. 13:34
vă iubiți unii pe alții, 10ceea ce și
4:10
Cap. 1:7.
faceți pentru toți frații din întreaga Macedonie. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea; 11căutați să trăiți în liniște, să
4:11
2Tes. 3:7‑12
vă vedeți de ale voastre și să
4:11
Ef. 4:28
lucrați cu mâinile voastre, după cum v‑am poruncit, 12pentru ca
4:12
2Cor. 8:21Col. 4:51Pt. 2:12
, astfel, să vă purtați frumos cu cei din afară și să nu duceți lipsă de nimic4:12 Sau: „să nu aveți nevoie de nimeni”..

Venirea Domnului

13Fraților, nu vrem să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care

4:13
Ef. 2:12
n‑au nădejde. 14Căci, de vreme ce
4:14
1Cor. 15:13
credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu, prin Isus, îi va aduce
4:14
Cap. 3:13.
cu El4:14 Isus. pe cei ce au adormit. 15Acest lucru vi‑l spunem prin cuvântul Domnului: noi, cei
4:15
1Cor. 15:51
vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu o vom lua nicidecum înaintea celor adormiți. 16Căci Însuși Domnul
4:16
Mt. 24:30,31
, cu un glas poruncitor, ca de arhanghel, și cu trâmbița
4:16
1Cor. 15:52
lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți
4:16
1Cor. 15:23,52
în Hristos. 17Apoi
4:17
1Cor. 15:51
, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în
4:17
Fap. 1:9Ap. 11:12
nori ca să‑L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom
4:17
In. 12:26
fi totdeauna cu Domnul. 18Mângâiați‑vă deci
4:18
Cap. 5:11.
unii pe alții cu aceste cuvinte!

5

51Cât despre vremuri

5:1
Mt. 24:36Fap. 1:7
și soroace, nu e nevoie să vi se scrie, fraților. 2Voi înșivă știți foarte bine că ziua
5:2
Mt. 24:42‑442Pt. 3:10Ap. 3:3
16:15
Domnului va veni ca un hoț noaptea. 3Când vor zice: „Pace și siguranță!”, atunci un prăpăd
5:3
Lc. 17:27‑292Tes. 1:9
neașteptat se va abate peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și cu niciun chip nu vor scăpa. 4Dar
5:4
Rom. 13:12,131In. 2:8
voi, fraților, nu sunteți în întuneric, astfel încât ziua aceea să vină peste voi ca un hoț. 5Voi toți sunteți fii
5:5
Ef. 5:8
ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. 6De aceea
5:6
Mt. 25:5,13
să nu dormim ca ceilalți, ci să
5:6
Rom. 13:11‑13
veghem și să fim treji. 7Căci cei ce
5:7
Rom. 13:13
dorm dorm noaptea
5:7
Fap. 2:15
, și cei ce se îmbată se îmbată noaptea. 8Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm
5:8
Is. 59:17Ef. 6:14‑17
cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. 9Fiindcă Dumnezeu
5:9
Cap. 1:10.
nu ne‑a rânduit la mânie, ci
5:9
2Tes. 2:13,14
ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, 10care
5:10
Rom. 14:8,92Cor. 5:15
a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 11De aceea, mângâiați‑vă și zidiți‑vă unii pe alții, după cum și faceți!

Îndemnuri și salutări de încheiere

12Vă rugăm, fraților, să‑i

5:12
1Cor. 16:181Tim. 5:17Evr. 13:17
onorați pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și vă sfătuiesc. 13Să‑i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiți în pace
5:13
Mc. 9:50
unii cu alții! 14Vă îndemnăm de asemenea, fraților, să‑i mustrați
5:14
2Tes. 3:11,12
pe cei ce trăiesc în neorânduială, să‑i îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să‑i sprijiniți
5:14
Rom. 14:1
pe cei slabi, să fiți
5:14
Gal. 5:22Ef. 4:2Col. 3:122Tim. 4:2
îndelung răbdători cu toți. 15Luați seama
5:15
Lev. 19:18Mt. 5:39,44Rom. 12:171Pt. 3:9
ca nimeni să nu‑i întoarcă altuia rău pentru rău, ci urmăriți
5:15
Gal. 6:10
întotdeauna binele, atât între voi, cât și față de toți! 16Bucurați‑vă
5:16
Flp. 4:4
întotdeauna! 17Rugați‑vă
5:17
Lc. 18:1Ef. 6:18Col. 4:21Pt. 4:7
neîncetat! 18Fiți recunoscători în toate
5:18
Ef. 5:20
, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi! 19Nu
5:19
Ef. 4:301Cor. 12:31
stingeți Duhul! 20Nu
5:20
1Cor. 14:1,39
disprețuiți profețiile, 21ci cercetați
5:21
1In. 4:1
totul și păstrați ce este bun! 22Feriți‑vă de orice formă de rău!

23Dumnezeul păcii să

5:23
Cap. 3:13.
vă sfințească El Însuși pe deplin, iar duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără cusur, la venirea Domnului nostru Isus Hristos! 24Cel ce v‑a chemat este credincios
5:24
1Cor. 1:9
10:13
și va face lucrul acesta. 25Fraților, rugați‑vă
5:25
Col. 4:3
și pentru noi! 26Spuneți‑le salutări
5:26
Rom. 16:16
tuturor fraților cu o sărutare sfântă! 27Vă rog fierbinte, înaintea Domnului, ca
5:27
Col. 4:162Tes. 3:14
epistola aceasta să le fie citită tuturor fraților. 28Harul
5:28
Rom. 16:20,242Tes. 3:18
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! [Amin!]