Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

Viața plăcută lui Dumnezeu

41Încolo, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm, în numele Domnului Isus, să trăiți potrivit învățăturilor

4:1
Flp. 1:27Col. 2:6
primite de la noi cu privire la felul în care trebuie să umblați și să-I fiți plăcuți lui Dumnezeu, ca să sporiți și mai mult
4:1
Col. 1:10
în toate. 2Știți, într-adevăr, ce porunci v-am dat prin Domnul Isus. 3Voia
4:3
Rom. 12:2
lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de desfrâu
4:3
1Cor. 6:15,18Ef. 5:3Col. 3:5
; 4fiecare din voi să știe
4:4
Rom. 6:191Cor. 6:15,18
să-și stăpânească vasul4:4 Termenul „vas” poate denumi, în sens larg, tot trupul sau, eufemistic, organele de reproducere. în sfințenie și cinste, 5nu
4:5
Rom. 1:24,26
în patimi și pofte ca
4:5
Ef. 4:17-19
neamurile, care
4:5
Gal. 4:8Ef. 2:122Tes. 1:8
nu-L cunosc pe Dumnezeu; 6astfel, nimeni
4:6
Ex. 20:14Mt. 14:4
să nu depășească4:6 Gr. hyperbáinein, „a întrece”, „a trece dincolo de”, „a depăși”. În original, verbul este fără complement, dar din context rezultă că el are sensul următor: „a trece dincolo de limitele morale cuvenite”. limitele și să-l înșele pe aproapele său în această privință, căci Domnul pedepsește
4:6
2Sam. 12:9Evr. 13:4
toate aceste lucruri, după cum v-am prevenit și v-am spus apăsat. 7Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci
4:7
Lev. 11:44
19:21Pt. 1:14,15
la sfințire. 8De aceea
4:8
Lc. 10:16
, cine nesocotește aceste învățături nu pe un om îl nesocotește, ci pe Dumnezeu, care vă dă și Duhul Său cel Sfânt.

9Cu privire la dragostea frățească nu aveți

4:9
Cap. 5:1.
nevoie să vă scriem, căci voi înșivă
4:9
1In. 2:20,27
sunteți învățați de Dumnezeu să
4:9
In. 13:34
vă iubiți unii pe alții, 10ceea ce și
4:10
Cap. 1:7.
faceți pentru toți frații din întreaga Macedonie. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea; 11căutați să trăiți în liniște, să
4:11
2Tes. 3:7-12
vă vedeți de ale voastre și să
4:11
Ef. 4:28
lucrați cu mâinile voastre, după cum v-am poruncit, 12pentru ca
4:12
2Cor. 8:21Col. 4:51Pt. 2:12
, astfel, să vă purtați frumos cu cei din afară și să nu duceți lipsă de nimic4:12 Sau: „să nu aveți nevoie de nimeni”..

Venirea Domnului

13Fraților, nu vrem să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care

4:13
Ef. 2:12
n-au nădejde. 14Căci, de vreme ce
4:14
1Cor. 15:13
credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu, prin Isus, îi va aduce
4:14
Cap. 3:13.
cu El4:14 Isus. pe cei ce au adormit. 15Acest lucru vi-l spunem prin cuvântul Domnului: noi, cei
4:15
1Cor. 15:51
vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu o vom lua nicidecum înaintea celor adormiți. 16Căci Însuși Domnul
4:16
Mt. 24:30,31
, cu un glas poruncitor, ca de arhanghel, și cu trâmbița
4:16
1Cor. 15:52
lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți
4:16
1Cor. 15:23,52
în Hristos. 17Apoi
4:17
1Cor. 15:51
, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în
4:17
Fap. 1:9Ap. 11:12
nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom
4:17
In. 12:26
fi totdeauna cu Domnul. 18Mângâiați-vă deci
4:18
Cap. 5:11.
unii pe alții cu aceste cuvinte!

5

51Cât despre vremuri

5:1
Mt. 24:36Fap. 1:7
și soroace, nu e nevoie să vi se scrie, fraților. 2Voi înșivă știți foarte bine că ziua
5:2
Mt. 24:42-442Pt. 3:10Ap. 3:3
16:15
Domnului va veni ca un hoț noaptea. 3Când vor zice: „Pace și siguranță!”, atunci un prăpăd
5:3
Lc. 17:27-292Tes. 1:9
neașteptat se va abate peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și cu niciun chip nu vor scăpa. 4Dar
5:4
Rom. 13:12,131In. 2:8
voi, fraților, nu sunteți în întuneric, astfel încât ziua aceea să vină peste voi ca un hoț. 5Voi toți sunteți fii
5:5
Ef. 5:8
ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. 6De aceea
5:6
Mt. 25:5,13
să nu dormim ca ceilalți, ci să
5:6
Rom. 13:11-13
veghem și să fim treji. 7Căci cei ce
5:7
Rom. 13:13
dorm dorm noaptea
5:7
Fap. 2:15
, și cei ce se îmbată se îmbată noaptea. 8Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm
5:8
Is. 59:17Ef. 6:14-17
cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. 9Fiindcă Dumnezeu
5:9
Cap. 1:10.
nu ne-a rânduit la mânie, ci
5:9
2Tes. 2:13,14
ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, 10care
5:10
Rom. 14:8,92Cor. 5:15
a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 11De aceea, mângâiați-vă și zidiți-vă unii pe alții, după cum și faceți!

Îndemnuri și salutări de încheiere

12Vă rugăm, fraților, să-i

5:12
1Cor. 16:181Tim. 5:17Evr. 13:17
onorați pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și vă sfătuiesc. 13Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiți în pace
5:13
Mc. 9:50
unii cu alții! 14Vă îndemnăm de asemenea, fraților, să-i mustrați
5:14
2Tes. 3:11,12
pe cei ce trăiesc în neorânduială, să-i îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să-i sprijiniți
5:14
Rom. 14:1
pe cei slabi, să fiți
5:14
Gal. 5:22Ef. 4:2Col. 3:122Tim. 4:2
îndelung răbdători cu toți. 15Luați seama
5:15
Lev. 19:18Mt. 5:39,44Rom. 12:171Pt. 3:9
ca nimeni să nu-i întoarcă altuia rău pentru rău, ci urmăriți
5:15
Gal. 6:10
întotdeauna binele, atât între voi, cât și față de toți! 16Bucurați-vă
5:16
Flp. 4:4
întotdeauna! 17Rugați-vă
5:17
Lc. 18:1Ef. 6:18Col. 4:21Pt. 4:7
neîncetat! 18Fiți recunoscători în toate
5:18
Ef. 5:20
, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi! 19Nu
5:19
Ef. 4:301Cor. 12:31
stingeți Duhul! 20Nu
5:20
1Cor. 14:1,39
disprețuiți profețiile, 21ci cercetați
5:21
1In. 4:1
totul și păstrați ce este bun! 22Feriți-vă de orice formă de rău!

23Dumnezeul păcii să

5:23
Cap. 3:13.
vă sfințească El Însuși pe deplin, iar duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără cusur, la venirea Domnului nostru Isus Hristos! 24Cel ce v-a chemat este credincios
5:24
1Cor. 1:9
10:13
și va face lucrul acesta. 25Fraților, rugați-vă
5:25
Col. 4:3
și pentru noi! 26Spuneți-le salutări
5:26
Rom. 16:16
tuturor fraților cu o sărutare sfântă! 27Vă rog fierbinte, înaintea Domnului, ca
5:27
Col. 4:162Tes. 3:14
epistola aceasta să le fie citită tuturor fraților. 28Harul
5:28
Rom. 16:20,242Tes. 3:18
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! [Amin!]