Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
5

51Cât despre vremuri

5:1
Mt. 24:36Fap. 1:7
și soroace, nu e nevoie să vi se scrie, fraților. 2Voi înșivă știți foarte bine că ziua
5:2
Mt. 24:42‑442Pt. 3:10Ap. 3:3
16:15
Domnului va veni ca un hoț noaptea. 3Când vor zice: „Pace și siguranță!”, atunci un prăpăd
5:3
Lc. 17:27‑292Tes. 1:9
neașteptat se va abate peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și cu niciun chip nu vor scăpa. 4Dar
5:4
Rom. 13:12,131In. 2:8
voi, fraților, nu sunteți în întuneric, astfel încât ziua aceea să vină peste voi ca un hoț. 5Voi toți sunteți fii
5:5
Ef. 5:8
ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. 6De aceea
5:6
Mt. 25:5,13
să nu dormim ca ceilalți, ci să
5:6
Rom. 13:11‑13
veghem și să fim treji. 7Căci cei ce
5:7
Rom. 13:13
dorm dorm noaptea
5:7
Fap. 2:15
, și cei ce se îmbată se îmbată noaptea. 8Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm
5:8
Is. 59:17Ef. 6:14‑17
cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. 9Fiindcă Dumnezeu
5:9
Cap. 1:10.

nu ne‑a rânduit la mânie, ci
5:9
2Tes. 2:13,14
ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, 10care
5:10
Rom. 14:8,92Cor. 5:15
a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 11De aceea, mângâiați‑vă și zidiți‑vă unii pe alții, după cum și faceți!

Îndemnuri și salutări de încheiere

12Vă rugăm, fraților, să‑i

5:12
1Cor. 16:181Tim. 5:17Evr. 13:17
onorați pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și vă sfătuiesc. 13Să‑i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiți în pace
5:13
Mc. 9:50
unii cu alții! 14Vă îndemnăm de asemenea, fraților, să‑i mustrați
5:14
2Tes. 3:11,12
pe cei ce trăiesc în neorânduială, să‑i îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să‑i sprijiniți
5:14
Rom. 14:1
pe cei slabi, să fiți
5:14
Gal. 5:22Ef. 4:2Col. 3:122Tim. 4:2
îndelung răbdători cu toți. 15Luați seama
5:15
Lev. 19:18Mt. 5:39,44Rom. 12:171Pt. 3:9
ca nimeni să nu‑i întoarcă altuia rău pentru rău, ci urmăriți
5:15
Gal. 6:10
întotdeauna binele, atât între voi, cât și față de toți! 16Bucurați‑vă
5:16
Flp. 4:4
întotdeauna! 17Rugați‑vă
5:17
Lc. 18:1Ef. 6:18Col. 4:21Pt. 4:7
neîncetat! 18Fiți recunoscători în toate
5:18
Ef. 5:20
, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi! 19Nu
5:19
Ef. 4:301Cor. 12:31
stingeți Duhul! 20Nu
5:20
1Cor. 14:1,39
disprețuiți profețiile, 21ci cercetați
5:21
1In. 4:1
totul și păstrați ce este bun! 22Feriți‑vă de orice formă de rău!

23Dumnezeul păcii să

5:23
Cap. 3:13.

vă sfințească El Însuși pe deplin, iar duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără cusur, la venirea Domnului nostru Isus Hristos! 24Cel ce v‑a chemat este credincios
5:24
1Cor. 1:9
10:13
și va face lucrul acesta. 25Fraților, rugați‑vă
5:25
Col. 4:3
și pentru noi! 26Spuneți‑le salutări
5:26
Rom. 16:16
tuturor fraților cu o sărutare sfântă! 27Vă rog fierbinte, înaintea Domnului, ca
5:27
Col. 4:162Tes. 3:14
epistola aceasta să le fie citită tuturor fraților. 28Harul
5:28
Rom. 16:20,242Tes. 3:18
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! [Amin!]