Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, apostol al lui Hristos Isus prin

1:1
Fap. 9:15Gal. 1:1,11
porunca lui
1:1
1Tim. 2:3
4:10Tit 1:3
2:10
3:4Iuda 1:25
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a lui Hristos Isus, nădejdea
1:1
Col. 1:27
noastră, 2către Timotei
1:2
Fap. 16:11Cor. 4:17Flp. 2:191Tes. 3:2
, adevăratul
1:2
Tit 1:4
meu copil în credință: Har
1:2
Gal. 1:32Tim. 1:21Pt. 1:2
, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl [nostru], și de la Hristos Isus, Domnul nostru!

Pericolul învățăturii greșite

3După cum te‑am rugat la plecarea

1:3
Fap. 20:1,3Flp. 2:24
mea în Macedonia, rămâi în Efes, ca
1:3
1Tim. 6:3,10Gal. 1:6,7
să le poruncești unora să nu dea o altă învățătură 4și nici să nu
1:4
1Tim. 4:7
6:4,202Tim. 2:14,16,23Tit 1:14
3:9
ia seama la mituri și genealogii fără sfârșit, care mai degrabă dau
1:4
1Tim. 6:4
naștere la dispute decât fac să înainteze planul1:4 Lit. oikonomía „isprăvnicie”. lui Dumnezeu, cunoscut prin credință! 5Ținta
1:5
Rom. 13:8,10Gal. 5:14
poruncii este dragostea, care
1:5
2Tim. 2:22
vine dintr‑o inimă curată, dintr‑o conștiință bună și dintr‑o credință neprefăcută. 6Unii, fiindcă s‑au îndepărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s‑au dedat la flecării
1:6
1Tim. 6:4,20
; 7doresc să fie învățători ai Legii, dar nu înțeleg nici lucrurile despre care vorbesc
1:7
1Tim. 6:4
, nici cele asupra cărora insistă.

8Noi știm că Legea

1:8
Rom. 7:12
este bună dacă cineva o folosește legitim, 9înțelegând
1:9
Gal. 3:19
5:23
că nu pentru cel drept este făcută Legea, ci pentru cei nelegiuiți și răzvrătiți, pentru cei fără evlavie și păcătoși, pentru cei nesfinți și lumești1:9 Gr. bébēlos „profan” (vezi și 1Tim. 4:7; 6:20. 2Tim. 2:16). Când se referă la persoane, termenul îi denumește pe cei care ignoră ceea ce este sfânt (vezi Evr. 12:16)., pentru ucigașii de tată și de mamă, pentru ucigașii de oameni, 10pentru desfrânați, pentru homosexuali1:10 Lit. „cei ce se culcă cu bărbați”., pentru traficanții de sclavi1:10 Gr. andrapodistḗs îl denumește pe cel care se îndeletnicește cu răpirea de persoane și vinderea lor ca sclavi (vezi și Dt. 24:7)., pentru mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice altă faptă contrară învățăturii
1:10
1Tim. 6:32Tim. 4:3Tit 1:9
2:1
sănătoase – 11învățătură potrivită cu Evanghelia slavei fericitului
1:11
1Tim. 6:15
Dumnezeu care
1:11
1Tim. 2:71Cor. 9:17Gal. 2:7Col. 1:251Tes. 2:42Tim. 1:11Tit 1:3
mi‑a fost încredințată.

Îndurarea lui Dumnezeu față de Pavel

12Îi mulțumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care

1:12
2Cor. 12:9
m‑a întărit, fiindcă
1:12
1Cor. 7:25
m‑a socotit vrednic de încredere și m‑a pus
1:12
2Cor. 3:5,6
4:1Col. 1:25
în slujba Lui, 13măcar că
1:13
Fap. 8:3
9:11Cor. 9:19Flp. 3:6
mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință
1:13
Lc. 23:34In. 9:39,41Fap. 3:17
26:9
, în necredință! 14Și harul
1:14
Rom. 5:201Cor. 15:10
Domnului nostru s‑a înmulțit peste măsură de mult împreună cu
1:14
2Tim. 1:13
credința și
1:14
Lc. 7:47
cu dragostea care sunt în Hristos Isus. 15O, adevărat
1:15
1Tim. 3:1
4:92Tim. 2:11Tit 3:8
și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta: Hristos
1:15
Mt. 9:13Mc. 2:17Lc. 5:32
19:10Rom. 5:81In. 3:5
Isus a venit în lume ca să‑i mântuiască pe păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. 16Tocmai de aceea am căpătat
1:16
2Cor. 4:1
îndurare, pentru ca Hristos Isus să‑Și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca
1:16
Fap. 13:39
o pildă pentru cei ce vor crede în El ca să aibă viață veșnică. 17Ale Împăratului
1:17
1Tim. 6:15,16
veșniciilor, ale nepieritorului
1:17
Rom. 1:23
, nevăzutului
1:17
In. 1:18Evr. 11:27
și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor! Amin!

18Timotei, fiule, îți încredințez această poruncă

1:18
1Tim. 6:13,202Tim. 2:2
potrivit
1:18
1Tim. 4:14
profețiilor făcute mai înainte despre tine, ca prin ele să te
1:18
1Tim. 6:12
lupți lupta cea bună 19având
1:19
1Tim. 3:9
credință și o conștiință curată, pe care unii au părăsit‑o și au naufragiat în ce privește credința. 20Din numărul lor sunt Imeneu
1:20
2Tim. 2:17
și Alexandru
1:20
2Tim. 4:14
, pe care i‑am
1:20
1Cor. 5:5
dat pe mâna Satanei, ca să se învețe să nu mai hulească.