Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Îndemnuri despre rugăciune

21Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, 2pentru

2:2
Ezra 6:10Ier. 29:7
împărați și pentru
2:2
Rom. 13:1
toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată demnitatea. 3Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4care
2:4
Ez. 18:23Tit 2:112Pt. 3:9
vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și
2:4
2Tim. 2:25
să vină la cunoștința deplină a adevărului.

5Căci

2:5
Rom. 3:29,30Gal. 3:20
este un singur Dumnezeu

și Unul

2:5
Evr. 8:6
9:15
singur este mijlocitor între Dumnezeu și oameni:

omul Hristos Isus,

6care

2:6
Mt. 20:28Ef. 1:7,10Tit 2:14
S‑a dat pe Sine răscumpărare pentru toți,

ca mărturie

2:6
1Cor. 1:6Tit 1:3
la vremea cuvenită
2:6
Rom. 5:6Gal. 4:4
.

7Pentru aceasta am fost pus eu propovăduitor
2:7
Ef. 3:7,82Tim. 1:11
, apostol – spun adevărul [în Hristos], nu mint – și învățător
2:7
Rom. 11:13
15:16Gal. 1:16
al neamurilor în credință și adevăr.

8Vreau ca bărbații să se roage în

2:8
In. 4:21
orice loc și să ridice
2:8
Ps. 134:2
spre cer mâini curate, fără mânie și fără ceartă2:8 Sau: „fără îndoială”.. 9Tot astfel, femeile
2:9
1Pt. 3:3
să se împodobească în chip cuviincios, cu modestie și decență2:9 Gr. sōphrosýnē, noțiune complexă (una dintre cele patru virtuți cardinale), care includea, în sens general, ideea de judecată sănătoasă, raționalitate și moderație. În anumite contexte ea se suprapune cu noțiunea de autocontrol, respectiv „castitate”. În Epistolele Pastorale este tradusă și prin „chibzuință”., nu cu împletituri de păr, nici cu aur, cu mărgăritare sau cu haine scumpe, 10ci
2:10
1Pt. 3:4
cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase2:10 Lit. „temătoare de Dumnezeu”.. 11Femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea. 12Femeii
2:12
1Cor. 14:34
nu‑i dau voie să dea învățătură, nici
2:12
Ef. 5:24
să aibă stăpânire asupra bărbatului, ci să stea în tăcere. 13Căci întâi a fost plămădit Adam
2:13
Gen. 1:27
2:7,18,221Cor. 11:8,9
și apoi Eva. 14Și nu Adam
2:14
Gen. 3:62Cor. 11:3
a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, a ajuns să calce porunca. 15Totuși ea va fi mântuită prin nașterea‑de‑copii2:15 Gr. teknogonía, „capacitate de a naște” sau „vocație maternă”.; numai să stăruie2:15 Gr. meínōsin este la plural. Unii cercetători consideră că apostolul Pavel a făcut tranziția de la un subiect singular („femeia”) la unul plural („femeile”) pentru a indica faptul că principiul enunțat de el are aplicabilitate largă. în credință, în dragoste și în sfințenie, cu toată chibzuința.