Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Calitățile cerute de la un episcop

31Adevărat

3:1
1Tim. 1:15
este cuvântul3:1 Secvența pistòs ho lógos, folosită recurent în Epistolele Pastorale, este considerată de unii exegeți finalul secțiunii precedente (1Tim. 2:11‑15). acesta: Dacă râvnește cineva să fie
3:1
Fap. 20:28Flp. 1:1
episcop3:1 Termenii grecești epískopos „funcționar”, „supraveghetor” și presbýteros „mai mare”, „mai în vârstă” denumeau funcția și titlul unui conducător creștin, referindu‑se la una și aceeași slujbă: Fap. 20:17,28. Tit 1:5,7. Treptat, începând cu sec. al II‑lea d.Hr., conținutul termenilor s‑a schimbat, odată cu noul curs al Bisericii: prezbiterul (înțeles ca termen lingvistic și ca funcție) a devenit preot, iar episcopul a devenit un supraveghetor de prezbiteri‑preoți., dorește un lucru
3:1
Ef. 4:12
bun. 2Dar trebuie ca episcopul
3:2
Tit 1:6
să fie mai presus de orice reproș, bărbatul
3:2
1Tim. 5:9
unei singure soții, cu mintea trează, chibzuit, prezentabil, ospitalier, în stare
3:2
2Tim. 2:24
să‑i învețe pe alții. 3Să nu fie nici dedat la vin
3:3
Tit 1:7
, nici bătăuș
3:3
2Tim. 2:24
, [nici
3:3
1Pt. 5:2
dornic de câștig mârșav,] ci să fie blând
3:3
2Tim. 2:24
, nu certăreț, nu iubitor de bani, 4să‑și conducă bine casa și să‑și țină
3:4
Tit 1:6
copiii în supunere cu toată demnitatea. 5Căci dacă cineva nu știe să‑și conducă bine propria casă, cum va avea grijă de biserica lui Dumnezeu? 6Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să cadă în osânda Diavolului3:6 Genitivul poate fi interpretat în două feluri: (1) osânda cerută de Diavol; (2) osânda pe care și Diavolul a primit‑o pentru îngâmfare.. 7Trebuie să aibă și o bună mărturie din
3:7
Fap. 22:121Cor. 5:121Tes. 4:12
partea celor din afară, ca să nu ajungă de ocară și
3:7
1Tim. 6:92Tim. 2:26
să cadă în cursa Diavolului.

Calitățile cerute de la diaconi

8Diaconii

3:8
Fap. 6:3
, de asemenea, trebuie să fie demni, nu cu două fețe3:8 Sau: „cu două feluri de a vorbi”., nu
3:8
Lev. 10:9Ez. 44:21
băutori de mult vin, nu dornici de câștig mârșav 9și să păstreze
3:9
1Tim. 1:19
taina credinței cu un cuget curat. 10Trebuie mai întâi cercetați și apoi să fie diaconi, dacă sunt fără vină. 11Femeile3:11 Referire la soțiile diaconilor sau, mai probabil, la femeile‑diacon (vezi Rom. 16:1)., de asemenea
3:11
Tit 2:3
, trebuie să fie demne, nebârfitoare, cu mintea trează, credincioase în toate lucrurile. 12Diaconii să fie bărbați ai unei singure soții și să‑și conducă bine copiii și casele lor. 13Pentru că cei ce
3:13
Mt. 25:21
slujesc bine ca diaconi își dobândesc o poziție3:13 Gr. bathmós, „treaptă” sau, în sens figurat, „rang”, „poziție”. de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus.

Taina credinței creștine

14Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni la tine în curând 15și ca să știi – în caz că zăbovesc – cum trebuie să te porți3:15 Gr. anastréphō nu se referă strict la comportarea din timpul slujbelor bisericești, ci la conduită în sensul cel mai larg, la modul de a trăi al slujitorului creștin. în

3:15
Ef. 2:21,222Tim. 2:20
casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. 16Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei3:16 În contextul de față, gr. eusébeia, „evlavie”, „pietate”, termen‑cheie în Epistolele Pastorale, se suprapune parțial peste concepte precum „credință” sau „religie”.:

„Cel ce

3:16
In. 1:141In. 1:2
s‑a arătat în trup

a fost dovedit

3:16
Mt. 3:16In. 1:32,33
15:26
16:8,9Rom. 1:41Pt. 3:181In. 5:6
drept prin Duhul,

a fost văzut

3:16
Mt. 28:2Mc. 16:5Lc. 2:13
24:4In. 20:12Ef. 3:101Pt. 1:12
de îngeri,

a fost propovăduit

3:16
1Tim. 2:7Fap. 10:34
13:46,48Rom. 10:18Gal. 2:8Ef. 3:5,6,8Col. 1:27,28
printre neamuri,

a fost crezut

3:16
Col. 1:6,23
în lume,

a fost înălțat

3:16
Lc. 24:51Fap. 1:91Pt. 3:22
în slavă.”