Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

Falsa evlavie și disciplina creștină

41Dar Duhul spune lămurit

4:1
In. 16:132Tes. 2:32Tim. 3:12Pt. 2:1
3:31In. 2:18
că, în vremurile din urmă4:1 Expresia „vremurile din urmă” denumește nu strict perioada care precedă a Doua Venire a lui Hristos, ci întreaga eră care începe cu moartea și învierea lui Hristos (Evr. 1:2. 1Pt. 1:20) și continuă cu revărsarea Duhului Sfânt (Fap. 2:17). Alte expresii similare: „ceasul de pe urmă” (1In. 2:18) și „sfârșiturile veacurilor” (1Cor. 10:11)., unii se vor lepăda de credință și vor lua seama la duhuri înșelătoare și la învățăturile demonilor, 2abătuți
4:2
Mt. 7:15Rom. 16:182Pt. 2:3
de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni și care sunt însemnați cu fierul
4:2
Ef. 4:19
roșu în cugetul lor. 3Ei opresc
4:3
1Cor. 7:28,36‑39Col. 2:20,21Evr. 13:4
căsătoria și folosirea mâncărurilor
4:3
Rom. 14:3,171Cor. 8:8
pe care Dumnezeu le‑a făcut ca să fie luate cu mulțumiri
4:3
Rom. 14:6
de către cei ce cred și cunosc adevărul. 4Căci tot ce a creat Dumnezeu este bun și nimic nu trebuie lepădat dacă se ia cu mulțumiri; 5pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune.

6Dacă le vei pune în vedere fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrănești

4:6
2Tim. 3:14,15
cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat‑o până acum. 7Ferește‑te de poveștile4:7 Gr. bebḗlous mýthous „mituri profane” (= „mituri iudaice” din Tit 1:14), erezie constând într‑un amestec de midrașuri iudaice, speculații alegorice pe marginea VT și posibile elemente de gnosticism incipient. Alte referiri la „mituri”: 1Tim. 1:4 și 2Tim. 4:4. lumești
4:7
1Tim. 6:202Tim. 2:16,23
și băbești! Deprinde‑te să trăiești cu evlavie! 8Căci deprinderea4:8 Gr. gymnasía denumește antrenamentul fizic, foarte prețuit în mediul elenistic, în vederea cultivării unui trup bine proporționat. Pavel folosește aici substantivul înrudit cu verbul gymnázō, întâlnit în partea de final a 1Tim. 4:7 („Antrenează‑te în evlavie”). trupească este de puțin folos
4:8
Col. 2:23
, pe când
4:8
1Tim. 6:6Ps. 37:4
84:11
112:2,3
145:19Mt. 6:33
19:29Mc. 10:30Rom. 8:28
evlavia este folositoare în toate privințele, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. 9Adevărat
4:9
1Tim. 1:15
și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta! 10Pentru aceasta ne ostenim
4:10
1Cor. 4:11,12
și ne luptăm, fiindcă ne‑am
4:10
1Tim. 6:17
pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al celor credincioși.

11Poruncește

4:11
1Tim. 6:2
și învață aceste lucruri! 12Nimeni
4:12
1Cor. 16:11
să nu‑ți disprețuiască tinerețea, ci fii
4:12
Tit 2:7
2:151Pt. 5:3
o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție4:12 Gr. hagnéia, „castitate”, „puritate”.! 13Până voi veni, ocupă‑te cu citirea publică4:13 Conform obiceiului curent în sinagogile primului secol, Biserica primară a acordat un loc important lecturii publice a Scripturilor veterotestamentare. Ulterior, în acest corpus de scrieri au fost adăugate epistolele apostolilor, evangheliile și Apocalipsa. și cu îndemnurile și învățătura pe care le dai altora! 14Nu
4:14
2Tim. 1:6
fi nepăsător față de darul care este în tine, care ți‑a fost dat prin
4:14
1Tim. 1:18
profeție, cu
4:14
1Tim. 5:22Fap. 6:6
8:17
13:3
19:62Tim. 1:6
punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor! 15Pune‑ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește‑te cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți! 16Fii cu luare aminte
4:16
Fap. 20:28
asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face așa, aceasta va fi spre mântuirea ta și a celor
4:16
Rom. 11:141Cor. 9:22
ce te ascultă!