Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
5

51Nu‑l

5:1
Lev. 19:32
mustra pe bătrân, ci sfătuiește‑l ca pe un tată; pe tineri sfătuiește‑i ca pe niște frați, 2pe femeile bătrâne – ca pe niște mame, pe cele tinere – ca pe niște surori, cu toată curăția!

Rânduieli privitoare la văduvele bisericii

3Cinstește‑le5:3 Prețuirea față de văduvele lipsite de sprijin („cele care sunt cu adevărat văduve”) includea un ajutor financiar din partea bisericii. pe văduvele care sunt

5:3
1Tim. 5:5,16
cu adevărat văduve! 4Dacă o văduvă are copii sau nepoți5:4 Nepoți de la copii., aceștia să se deprindă să fie devotați mai întâi față de cei din casa lor și să
5:4
Gen. 45:10,11Mt. 15:4Ef. 6:1,2
răsplătească ostenelile părinților, căci
5:4
1Tim. 2:3
lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. 5Cea
5:5
1Cor. 7:32
cu adevărat văduvă, care a rămas singură, și‑a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruie
5:5
Lc. 2:39
18:1
zi și noapte în
5:5
Fap. 26:7
cereri și rugăciuni. 6Dar
5:6
Iac. 5:5
cea dedată la plăceri, deși trăiește, este moartă. 7Poruncește și aceste
5:7
1Tim. 1:3
4:11
6:17
lucruri, pentru ca văduvele să fie mai presus de orice reproș! 8Dacă cineva nu se îngrijește de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s‑a
5:8
2Tim. 3:5Tit 1:16
lepădat de credință și
5:8
Mt. 18:17
este mai rău decât un necredincios.

9O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să nu aibă mai puțin de șaizeci de ani, să fi fost

5:9
1Tim. 3:2Lc. 2:36
soția unui singur bărbat, 10să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare
5:10
Fap. 16:15Evr. 13:21Pt. 4:9
de oaspeți, să fi spălat
5:10
Gen. 18:4Lc. 7:38,43In. 13:5,14
picioarele sfinților, să‑i fi ajutat pe cei greu încercați, să fi făcut tot felul de fapte bune. 11Dar pe văduvele mai tinere să nu le primești, pentru că, atunci când pofta le desparte de Hristos, vor să se mărite din nou 12și își atrag osândă fiindcă își încalcă făgăduința5:12 Lit. „credința”, cu sensul de „angajament”. de la început. 13Totodată
5:13
2Tes. 3:11
, se deprind să fie fără nicio îndeletnicire5:13 Sau: „leneșe”, termen folosit de două ori în acest verset. și să umble din casă în casă; și nu numai că sunt fără nicio îndeletnicire, ci sunt și guralive și iscoditoare5:13 Gr. períergos este folosit pentru a descrie o persoană ce se preocupă de lucruri care nu o privesc sau care nu sunt în aria ei de responsabilitate., vorbind ce nu trebuie. 14Vreau
5:14
1Cor. 7:9
deci ca văduvele mai tinere să se mărite, să aibă copii și să‑și administreze bine casa, pentru a
5:14
1Tim. 6:1Tit 2:8
nu le da potrivnicilor5:14 Lit. „potrivnicului”. Referentul ar putea fi chiar Satana, menționat în versetul următor. niciun prilej de batjocură, 15căci unele s‑au și întors să‑l urmeze pe Satana. 16Dacă vreo credincioasă [sau vreun credincios] are văduve în familie, să le ajute. Biserica nu trebuie să fie împovărată cu ele, ca să le poată ajuta pe cele
5:16
1Tim. 5:3,5
care sunt cu adevărat văduve.

Rânduieli privitoare la prezbiteri

17Prezbiterii care cârmuiesc

5:17
1Cor. 9:14Gal. 6:6Flp. 2:291Tes. 5:12,13Evr. 13:7,17
bine să
5:17
Fap. 28:10
fie vrednici de îndoită cinste5:17 Gr. timḗ „cinste”, „onoare” poate fi înțeles și ca „onorariu”, adică sprijinul material pe care îl primește conducătorul din partea bisericii. Practica susținerii slujitorilor de către biserică este atestată de timpuriu (Gal. 6:6; 1Cor. 9:13‑14)., mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. 18Căci Scriptura zice: Să nu legi gura boului
5:18
1Cor. 9:9
când treieră5:18 Dt. 25:4. și: Vrednic
5:18
Lev. 19:13Dt. 24:14,15
este lucrătorul de plata lui.5:18 Mt. 10:10. Lc. 10:7. 19Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât pe temeiul a doi sau trei martori5:19 Dt. 17:6; 19:15.. 20Pe
5:20
Gal. 2:11,14Tit 1:13
cei ce păcătuiesc mustră‑i5:20 Gr. elénchō denumește acțiunea de a convinge pe cineva de propria sa vinovăție. În context biblic, demonstrația presupune, ca element secundar, și un apel la pocăință. Același verb în 2Tim. 4:2. Tit 1:9,13; 2:15. înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică! 21Te
5:21
1Tim. 6:132Tim. 2:14
4:1
rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus și a îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără prejudecăți și fără a fi părtinitor. 22Să nu‑ți pui mâinile
5:22
1Tim. 4:14Fap. 6:6
13:32Tim. 1:6
peste nimeni cu grabă5:22 În traducere liberă: „Să nu hirotonești prezbiteri fără o atentă cercetare prealabilă”. Necesitatea disciplinării publice a unor prezbiteri (1Tim. 5:20) îl determină pe Pavel să‑i recomande lui Timotei prudență maximă în procesul de hirotonire a unor noi slujitori bisericești. și să nu
5:22
2In. 1:11
te faci părtaș la păcatele altora; pe tine păzește‑te curat! (23Să nu mai bei numai apă, ci să întrebuințezi și puțin vin, din pricina stomacului și a deselor tale îmbolnăviri.) 24Păcatele unor oameni sunt evidente și merg înainte la judecată, iar ale altora vin în urma lor. 25Tot astfel, și faptele bune sunt evidente; iar cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse.