Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
6

Îndemnuri pentru sclavi

61Toți cei ce sunt sub jugul robiei

6:1
Ef. 6:5Col. 3:22Tit 2:91Pt. 2:18
să‑i considere pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, pentru ca
6:1
Is. 52:5Rom. 2:24Tit 2:5,8
Numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. 2Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu‑i disprețuiască pe motiv
6:2
Col. 4:1
că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și preaiubiți. Învață‑i pe oameni aceste
6:2
1Tim. 4:11
lucruri și spune‑le apăsat!

Adevărata evlavie

3Dacă cineva

6:3
1Tim. 1:3
le dă oamenilor o altă învățătură și nu
6:3
1Tim. 1:102Tim. 1:13
4:3Tit 1:1,9
se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, 4este plin de mândrie și nu pricepe nimic
6:4
1Tim. 1:7
: ba încă are boala disputelor
6:4
1Tim. 1:42Tim. 2:23Tit 3:9
și a controverselor, din care se nasc invidia, cearta, defăimările, bănuielile rele, 5nesfârșitele ciocniri de vorbe
6:5
1Tim. 1:6
ale oamenilor
6:5
2Tim. 3:8
stricați la minte, lipsiți de adevăr și care
6:5
Tit 1:11
consideră că evlavia este un izvor de câștig. [Depărtează‑te
6:5
2Pt. 2:3
de astfel de oameni!] 6Într‑adevăr, evlavia este un mare câștig atunci când ești mulțumit
6:6
Ps. 37:16Pr. 15:16
16:8
cu ce ai.

7Căci noi n‑am adus nimic

6:7
Iov 1:21Ps. 49:17Ecl. 5:15
în lume

și nu putem lua nimic din ea.

8Dacă avem hrană și acoperământ,

să fim mulțumiți cu acestea.

9Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț

6:9
Pr. 15:27Mt. 13:22Iac. 5:1
și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care
6:9
1Tim. 3:7
îi cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. 10Căci
6:10
Ex. 23:8Dt. 16:19
iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, și unii, care au râvnit după bani, s‑au rătăcit de la credință și s‑au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri.

Lupta credinței

11Iar tu, om

6:11
2Tim. 2:22
al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri

și urmărește dreptatea, evlavia, credința,

dragostea, răbdarea, blândețea!

12Luptă‑te lupta cea bună a credinței;

apucă

6:12
1Tim. 1:181Cor. 9:25,262Tim. 4:7
viața veșnică la care ai fost chemat

și pentru care ai

6:12
Flp. 3:12,14
făcut acea frumoasă mărturisire

înaintea multor martori!

13Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care

6:13
1Tim. 5:21In. 5:21
dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Isus, care
6:13
Mt. 27:11Ap. 1:5
3:14
a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Ponțiu Pilat, 14să păzești porunca fără prihană, fără cusur, până
6:14
Flp. 1:6,101Tes. 3:13
5:23
la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, 15pe care o va dezvălui, la vremea ei,

fericitul

6:15
1Tim. 1:11,17
și singurul Stăpânitor,

Împăratul

6:15
Ap. 17:14
19:16
împăraților

și Domnul domnilor,

16singurul care

6:16
1Tim. 1:17
are nemurirea,

care locuiește într‑o lumină de care

6:16
Ex. 33:20In. 6:46
nu poți să te apropii,

pe care niciun om nu L‑a văzut, nici nu‑L poate vedea;

ale Lui să fie cinstea și puterea veșnică! Amin!

17Pe cei bogați în felul veacului acestuia îndeamnă‑i să nu se îngâmfe și să nu‑și

6:17
Iov 31:24Ps. 52:7
62:10Mc. 10:24Lc. 12:21
pună nădejdea în bogății
6:17
Pr. 23:5
nesigure, ci în
6:17
1Tim. 3:15
4:101Tes. 1:9
Dumnezeu, care
6:17
Fap. 14:17
17:25
ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele! 18Îndeamnă‑i să facă bine, să fie bogați
6:18
1Tim. 5:10Lc. 12:21Tit 3:8Iac. 2:5
în fapte bune, să fie darnici
6:18
Rom. 12:13
, gata să împartă
6:18
Gal. 6:6Evr. 13:16
cu alții 19și să‑și strângă
6:19
Mt. 6:20
19:21Lc. 12:33
16:9
astfel drept comoară pentru viitor o bună temelie, ca să apuce
6:19
1Tim. 6:12
adevărata viață!

20Timoteie, păzește

6:20
2Tim. 1:14Tit 1:9Ap. 3:3
ce ți s‑a încredințat6:20 Lit. „păzește depozitul primit”. Gr. parathḗkē („bun încredințat spre păstrare”, „depozit”) este un termen din limbajul juridic al lumii antice. În context, termenul este folosit metaforic pentru a denumi învățătura corectă primită de Timotei. Conform uzanțelor vremii, persoana care primea un depozit se obliga să‑l păstreze în bune condiții, fără a‑l deteriora.; ferește‑te
6:20
1Tim. 1:4,6
4:72Tim. 2:14,16,23Tit 1:14
3:9
de vorbăriile lumești și de contrazicerile așa‑zisei „cunoașteri”, 21pe care unii au mărturisit‑o și s‑au abătut
6:21
1Tim. 1:6,192Tim. 2:18
de la credință!

Harul să fie cu voi! Amin!