Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urare

11Pavel, apostol

1:1
1Cor. 1:1Ef. 1:1Col. 1:11Tim. 1:12Tim. 1:1
al lui Hristos Isus prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și
1:1
Flp. 1:1Col. 1:2
către toți sfinții care sunt în toată Ahaia: 2Har
1:2
Rom. 1:71Cor. 1:3Gal. 1:3Flp. 1:2Col. 1:21Tes. 1:12Tes. 1:2Flm. 1:3
și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Mângâiere în vreme de necaz

3Binecuvântat

1:3
Ef. 1:31Pt. 1:3
să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, 4care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să‑i putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! 5Căci, după cum avem parte din belșug de suferințele
1:5
Cap. 4:10.
Fap. 9:4Col. 1:24
lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte din belșug și de mângâiere. 6Dar dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră; dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care vă ajută să răbdați aceleași suferințe
1:6
Cap. 4:15.

ca și noi. 7Și nădejdea noastră cu privire la voi este neclintită, pentru că știm că, dacă
1:7
Rom. 8:172Tim. 2:12
aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere.

8Fraților, nu vrem să fiți în necunoștință despre necazul

1:8
Fap. 19:231Cor. 15:32
16:9
care ne‑a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, încât nu știam dacă vom mai scăpa cu viață. 9Credeam că suntem condamnați la moarte, ca să nu ne punem încrederea
1:9
Ier. 17:5,7
în noi înșine, ci în Dumnezeu, care învie morții. 10El
1:10
2Pt. 2:9
ne‑a izbăvit și ne izbăvește dintr‑un mare pericol de moarte și avem nădejde că ne va izbăvi și mai departe. 11Voi înșivă ne
1:11
Rom. 15:30Flp. 1:19Flm. 1:22
ajutați cu rugăciunile voastre, pentru
1:11
Cap. 4:15.

ca darul pe care l‑am primit prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire către Dumnezeu pentru noi.

Amânarea vizitei lui Pavel

12Lauda noastră este aceasta: mărturia pe care ne‑o dă conștiința, anume că ne‑am purtat în lume, și mai ales față de voi, cu o sinceritate și o curăție

1:12
Cap. 2:17;
4:2
date de Dumnezeu, nu
1:12
1Cor. 2:4,13
cu înțelepciune firească, ci prin harul lui Dumnezeu. 13Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți. Și trag nădejde că în cele din urmă veți recunoaște, 14cum ați și recunoscut în parte, că
1:14
Cap. 5:12.

noi suntem lauda voastră, după cum și voi
1:14
Flp. 2:16
4:11Tes. 2:19,20
veți fi lauda noastră în ziua Domnului Isus.

15Cu această încredințare voiam

1:15
1Cor. 4:19
să vin mai înainte la voi, ca să aveți un
1:15
Rom. 1:11
al doilea har, 16iar de la voi să trec prin Macedonia; apoi
1:16
1Cor. 16:5,6
din Macedonia să mă întorc la voi, ca să‑mi oferiți sprijinul necesar pentru călătoria în Iudeea. 17Când am făcut acest plan, am lucrat oare în chip ușuratic? Credeți că hotărârile pe care le iau sunt în felul lumii
1:17
Cap. 10:2.

, ca să zic, în același timp, „da, da” și „nu, nu”? 18Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n‑a fost și „da”, și „nu”. 19Căci Fiul
1:19
Mc. 1:1Lc. 1:35Fap. 9:20
lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru (prin mine, prin Silvan și prin Timotei) n‑a fost și „da”, și „nu”, ci
1:19
Evr. 13:8
în El nu este decât „da”. 20Toate
1:20
Rom. 15:8,9
făgăduințele lui Dumnezeu sunt „da” în El; de aceea și „amin”‑ul pe care‑l spunem noi prin El este spre slava lui Dumnezeu. 21Iar Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne‑a
1:21
1In. 2:20,27
uns este Dumnezeu. 22Tot El ne‑a
1:22
Ef. 1:13
4:302Tim. 2:19Ap. 2:17
pecetluit și ne‑a pus în inimi Duhul ca arvună1:22 Gr. arrabṓn, „avans”, „primă tranșă”, „garanție”, sau „acont”. Vezi și 2Cor. 5:5. Ef. 1:14..

23Îl chem

1:23
Cap. 11:31.
Rom. 1:9Gal. 1:20Flp. 1:8
pe Dumnezeu ca martor față de sufletul meu că n‑am mai venit până acum la Corint tocmai ca
1:23
Cap. 2:3;
12:20
13:2,101Cor. 4:21
să vă cruț. 24Nu spun că
1:24
1Cor. 3:51Pt. 5:3
am avea stăpânire peste credința voastră; din contră, lucrăm și noi la bucuria voastră, fiindcă stați tari în
1:24
Rom. 11:201Cor. 15:1
credință.