Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
10

Pavel își apără slujba

101Eu însumi

10:1
Rom. 12:1
, Pavel, vă rog, pentru blândețea și bunătatea lui Hristos – eu, cel
10:1
2Cor. 10:102Cor. 12:5,7,9
smerit când sunt de față în mijlocul vostru, dar plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe – 2vă rog să nu mă faceți ca, atunci când voi fi de față, să
10:2
2Cor. 13:2,101Cor. 4:21
apelez la îndrăzneala aceea pe care am de gând s‑o întrebuințez împotriva unora care consideră că noi umblăm potrivit firii pământești. 3Deși trăim în firea pământească, nu ne luptăm potrivit firii pământești, 4căci
10:4
Ef. 6:131Tes. 5:8
armele cu care luptăm
10:4
1Tim. 1:182Tim. 2:3
noi nu sunt pământești, ci
10:4
2Cor. 6:7
13:3,4Fap. 7:221Cor. 2:5
sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să
10:4
Ier. 1:10
nimicească întăriturile. Noi nimicim
10:4
1Cor. 1:19
3:19
izvodirile minții 5și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 6Mai mult, suntem gata să pedepsim orice neascultare, de îndată
10:6
2Cor. 13:2,10
ce ascultarea voastră va ajunge
10:6
2Cor. 2:9
7:15
deplină.

7Voi vă uitați la

10:7
2Cor. 5:12
11:18In. 7:24
înfățișare.10:7 Sau: „Uitați‑vă la ceea ce este în fața voastră!” Dacă
10:7
1Cor. 14:37In. 4:6
cineva crede că „este al lui Hristos”, să aibă în vedere că, după cum el este al lui Hristos, tot așa suntem și noi
10:7
2Cor. 11:231Cor. 3:23
9:1
. 8Și chiar dacă m‑aș lăuda ceva mai mult cu
10:8
2Cor. 13:10
autoritatea pe care ne‑a dat‑o Domnul pentru zidirea voastră, nu pentru nimicirea voastră, tot nu
10:8
2Cor. 7:14
12:6
mi‑ar fi rușine. 9Nu vreau să par că urmăresc să vă înfricoșez prin epistolele mele. 10„De fapt”, zic ei, „epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar
10:10
2Cor. 10:12Cor. 12:5,7,91Cor. 2:3,4Gal. 4:13
prezența lui trupească este moale, iar cuvântul
10:10
2Cor. 11:61Cor. 1:17
2:1,4
lui este vrednic de dispreț.” 11Cine gândește așa să aibă în vedere că, așa cum suntem în cuvânt, prin epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă, când vom fi de față!

12Negreșit

10:12
2Cor. 3:1
5:12
, nu avem îndrăzneala să ne comparăm ori să ne punem în rând cu unii dintre cei care se vorbesc singuri de bine. Dar ei, fiindcă se măsoară cu ei înșiși și tot cu ei înșiși se compară, sunt fără pricepere. 13Noi
10:13
2Cor. 10:15
însă nu ne lăudăm fără măsură, ci după măsura câmpului de lucru pe care ni l‑a însemnat Dumnezeu, încât am putut să ajungem până la voi. 14Nu ne întindem prea mult, ca și când n‑am fi ajuns până la voi, căci
10:14
1Cor. 3:3,5,10
4:15
9:1
până la voi am ajuns cu Evanghelia lui Hristos. 15N‑am întrecut măsura, încât să ne lăudăm cu
10:15
Rom. 15:20
ostenelile altora, ci avem nădejdea că, pe măsură ce credința voastră crește, va spori nespus de mult între voi și lucrarea noastră, potrivit câmpului nostru de lucru. 16Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de voi, ca să nu ne lăudăm cu lucrări gata făcute, din câmpul altuia. 17Cine
10:17
Is. 65:161Cor. 1:31
se laudă să se laude în Domnul.10:17 Ier. 9:24. 18Pentru că nu
10:18
Pr. 27:2
cine se vorbește singur de bine va fi primit, ci acela pe
10:18
Rom. 2:291Cor. 4:5
care Domnul îl vorbește de bine.