Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
9

Dărnicia pentru sfinți

91Cu privire la strângerea

9:1
Cap. 8:4.
de ajutoare pentru sfinți, este de prisos să vă mai scriu. 2Cunosc, într‑adevăr, bunăvoința
9:2
Cap. 8:19.
voastră, motiv pentru care mă laud cu
9:2
Cap. 8:24.
voi la macedoneni și le spun că Ahaia
9:2
Cap. 8:10.
este pregătită de acum un an. Și râvna voastră i‑a îmbărbătat pe cei mai mulți dintre ei. 3I‑am
9:3
Cap. 8:6,17,18,22.
trimis totuși pe frați, pentru ca vorbele noastre de laudă cu privire la voi să nu fie zadarnice în această privință, ci să fiți gata, cum am spus; 4ca nu cumva, dacă vin cu mine macedonenii și vă găsesc nepregătiți, să pățim rușine noi – ca să nu zic voi – în această privință. 5De aceea, am socotit necesar să‑i rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea binecuvântării9:5 Gr. eulogía, „binecuvântare”, denumește în acest context colecta de bani pe care urmează să o facă bisericile din Ahaia. promise de voi, ca ea să fie gata, înțeleasă ca binecuvântare, nu ca ceva stors cu sila.

6

9:6
Pr. 11:24
19:17
22:9Gal. 6:7,9
știți: cine seamănă puțin9:6 Gr. pheidoménōs se poate traduce prin „cu zgârcenie” sau „în mod reținut”. puțin va secera, iar cine seamănă mult9:6 Sau: „cu generozitate”, „în mod îmbelșugat”. mult va secera. 7Fiecare să dea după cum a hotărât în inimă, nu
9:7
Dt. 15:7
cu părere de rău sau din obligație, căci pe cine dă
9:7
Cap. 8:12.
cu bucurie îl iubește Dumnezeu9:7 Pr. 22:8 (Septuaginta). Citatul nu are corespondent în textul ebraic.. 8Și Dumnezeu poate
9:8
Pr. 11:24,25
28:27Flp. 4:19
să vă dea din belșug orice har, pentru ca, având totdeauna destul din toate lucrurile, să faceți din belșug fapte bune, 9după cum este scris:

A împărțit, a dat săracilor,

dreptatea lui rămâne în veac.9:9 Ps. 112:9.

10Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană9:10 Is. 55:10. vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele dreptății
9:10
Os. 10:12Mt. 6:1
voastre. 11În felul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie, care
9:11
Cap. 1:11;
, prin noi, va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. 12Căci îndeplinirea acestei slujbe nu numai că acoperă
9:12
Cap. 8:14.
nevoile sfinților, ci duce și la un belșug de mulțumiri către Dumnezeu. 13Dovada dată de voi sub forma acestui ajutor îi face să‑L slăvească
9:13
Mt. 5:16
pe Dumnezeu pentru supunerea voastră care însoțește mărturisirea Evangheliei lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru
9:13
Evr. 13:16
față de ei și față de toți.9:13 Mărturisirea de către corinteni a Evangheliei este dublată de supunerea față de exigențele Evangheliei. În cazul de față, supunerea își găsește expresia în sprijinul financiar generos trimis de corinteni credincioșilor din biserica‑mamă de la Ierusalim. 14În tot acest timp, ei se gândesc cu dor la voi, în rugăciune, pentru harul
9:14
Cap. 8:1.
nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. 15Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru
9:15
Iac. 1:17
darul Lui nemaipomenit!
10

Pavel își apără slujba

101Eu însumi

10:1
Rom. 12:1
, Pavel, vă rog, pentru blândețea și bunătatea lui Hristos – eu, cel
10:1
Vers. 10. Cap. 12:5,7,9.
smerit când sunt de față în mijlocul vostru, dar plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe – 2vă rog să nu mă faceți ca, atunci când voi fi de față, să
10:2
Cap. 13:2,10.
apelez la îndrăzneala aceea pe care am de gând s‑o întrebuințez împotriva unora care consideră că noi umblăm potrivit firii pământești. 3Deși trăim în firea pământească, nu ne luptăm potrivit firii pământești, 4căci
10:4
Ef. 6:131Tes. 5:8
armele cu care luptăm
10:4
1Tim. 1:182Tim. 2:3
noi nu sunt pământești, ci
10:4
Cap. 6:7;
sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să
10:4
Ier. 1:10
nimicească întăriturile. Noi nimicim
10:4
1Cor. 1:19
3:19
izvodirile minții 5și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 6Mai mult, suntem gata să pedepsim orice neascultare, de îndată
10:6
Cap. 13:2,10.
ce ascultarea voastră va ajunge
10:6
Cap. 2:9;
deplină.

7Voi vă uitați la

10:7
Cap. 5:12;
înfățișare.10:7 Sau: „Uitați‑vă la ceea ce este în fața voastră!” Dacă
10:7
1Cor. 14:37In. 4:6
cineva crede că „este al lui Hristos”, să aibă în vedere că, după cum el este al lui Hristos, tot așa suntem și noi
10:7
Cap. 11:23.
. 8Și chiar dacă m‑aș lăuda ceva mai mult cu
10:8
Cap. 13:10.
autoritatea pe care ne‑a dat‑o Domnul pentru zidirea voastră, nu pentru nimicirea voastră, tot nu
10:8
Cap. 7:14;
mi‑ar fi rușine. 9Nu vreau să par că urmăresc să vă înfricoșez prin epistolele mele. 10„De fapt”, zic ei, „epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar
10:10
Vers. 1. Cap. 12:5,7,9.
prezența lui trupească este moale, iar cuvântul
10:10
Cap. 11:6.
lui este vrednic de dispreț.” 11Cine gândește așa să aibă în vedere că, așa cum suntem în cuvânt, prin epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă, când vom fi de față!

12Negreșit

10:12
Cap. 3:1;
, nu avem îndrăzneala să ne comparăm ori să ne punem în rând cu unii dintre cei care se vorbesc singuri de bine. Dar ei, fiindcă se măsoară cu ei înșiși și tot cu ei înșiși se compară, sunt fără pricepere. 13Noi
10:13
Vers. 15.
însă nu ne lăudăm fără măsură, ci după măsura câmpului de lucru pe care ni l‑a însemnat Dumnezeu, încât am putut să ajungem până la voi. 14Nu ne întindem prea mult, ca și când n‑am fi ajuns până la voi, căci
10:14
1Cor. 3:3,5,10
4:15
9:1
până la voi am ajuns cu Evanghelia lui Hristos. 15N‑am întrecut măsura, încât să ne lăudăm cu
10:15
Rom. 15:20
ostenelile altora, ci avem nădejdea că, pe măsură ce credința voastră crește, va spori nespus de mult între voi și lucrarea noastră, potrivit câmpului nostru de lucru. 16Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de voi, ca să nu ne lăudăm cu lucrări gata făcute, din câmpul altuia. 17Cine
10:17
Is. 65:161Cor. 1:31
se laudă să se laude în Domnul.10:17 Ier. 9:24. 18Pentru că nu
10:18
Pr. 27:2
cine se vorbește singur de bine va fi primit, ci acela pe
10:18
Rom. 2:291Cor. 4:5
care Domnul îl vorbește de bine.

11

Pavel și apostolii falși

111O, de ați putea suferi puțintică nebunie

11:1
Vers. 16. Cap. 5:13.
din partea mea! Așadar, răbdați‑mă! 2Căci gelozia
11:2
Gal. 4:17,18
mea pentru voi este ca gelozia lui Dumnezeu, pentru că v‑am
11:2
Os. 2:19,201Cor. 4:15
logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea
11:2
Col. 1:28
lui Hristos ca pe o fecioară curată
11:2
Lev. 21:13
. 3Dar mă tem că, după cum șarpele
11:3
Gen. 3:4In. 8:44
a amăgit‑o pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre s‑ar putea abate
11:3
Ef. 6:24Col. 2:4,8,181Tim. 1:3
4:1Evr. 13:92Pt. 3:17
de la sinceritatea și curăția pentru Hristos. 4Căci, dacă vine cineva și vă propovăduiește un alt Isus, pe care noi nu L‑am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh decât cel primit sau o altă evanghelie
11:4
Gal. 1:7,8
decât cea primită11:4 Lit. „un alt duh pe care nu l‑ați primit sau o altă evanghelie pe care n‑ați primit‑o”., multă răbdare mai aveți cu el!

5Dar consider că nici eu nu sunt cu

11:5
Cap. 12:11.
nimic mai prejos de acești minunați apostoli! 6Chiar dacă sunt
11:6
Cap. 10:10.
nepriceput în vorbire, nu sunt și în
11:6
Ef. 3:4
cunoaștere, și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate
11:6
Cap. 4:2;
privințele. 7Sau am făcut un păcat când m‑am smerit pe mine însumi
11:7
Cap. 10:1.
ca să fiți înălțați voi, fiindcă v‑am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? 8Am jefuit alte biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. 9Și când eram la voi și m‑am găsit în lipsuri, n‑am
11:9
Cap. 12:13.
fost povară nimănui, căci de lipsurile mele s‑au îngrijit frații
11:9
Flp. 4:10,15,16
care veniseră din Macedonia. În toate m‑am ferit și mă voi feri să
11:9
Cap. 12:14,16.
vă fiu în vreun fel povară. 10Pe adevărul lui Hristos care este în
11:10
Rom. 9:1
mine, această
11:10
1Cor. 9:15
pricină de laudă pe care o am nu va fi trecută sub tăcere în ținuturile Ahaiei! 11De ce
11:11
Cap. 6:11;
? Pentru că nu v‑aș iubi? Dumnezeu știe!

12Dar ceea ce am făcut voi face și mai departe, ca

11:12
1Cor. 9:12
să tai orice prilej celor ce caută un prilej de a fi considerați deopotrivă cu noi în lucrurile cu care se laudă. 13Astfel de oameni sunt
11:13
Fap. 15:24Rom. 16:18Gal. 1:7
6:12Flp. 1:152Pt. 2:11In. 4:1Ap. 2:2
apostoli mincinoși, lucrători
11:13
Cap. 2:17.
înșelători, care se dau drept apostoli ai lui Hristos. 14Și nu este de mirare, căci Satana însuși se dă drept înger
11:14
Gal. 1:8
de lumină. 15Nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se dau drept slujitori
11:15
Cap. 3:9.
ai dreptății. Sfârșitul lor
11:15
Flp. 3:19
va fi după faptele lor.

Necazurile apostolului

16Iarăși

11:16
Vers. 1. Cap. 12:6,11.
spun: să nu mă creadă nimeni nebun! Dacă nu, suferiți‑mă cel puțin ca nebun, ca să mă laud și eu un pic! 17Ce spun în
11:17
1Cor. 7:6,12
această încercare de a mă lăuda, nu
11:17
Cap. 9:4.
spun după Domnul, ci ca și cum aș vorbi din nebunie. 18De vreme ce
11:18
Flp. 3:3,4
mulți se laudă cu lucruri care țin de firea pământească, mă voi lăuda și eu. 19De altfel, voi îi răbdați cu plăcere pe nebuni, voi
11:19
1Cor. 4:10
, care sunteți înțelepți. 20Dacă
11:20
Gal. 2:4
4:9
vă înrobește cineva, dacă vă mănâncă cineva de vii, dacă vă exploatează cineva, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, iată că răbdați. 21Spre rușinea mea o spun: în această privințăam
11:21
Cap. 10:10.
fost slabi!

Totuși, oricare

11:21
Flp. 3:4
ar fi lucrurile despre care îndrăznește cineva să se laude – vorbesc din nebunie – îndrăznesc și eu. 22Sunt ei evrei? Și eu sunt! Sunt ei israeliți? Și eu sunt! Sunt ei sămânța lui Avraam? Și
11:22
Fap. 22:3Rom. 1:11Flp. 3:5
eu sunt! 23Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți: eu și mai mult. În osteneli
11:23
1Cor. 15:10
, și mai mult; în temnițe, și mai mult; în bătăi
11:23
Cap. 6:4,5.
, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte
11:23
Cap. 1:9,10;
! 24De cinci ori am primit de la iudei patruzeci
11:24
Dt. 25:3
de lovituri fără una; 25de trei ori am fost bătut
11:25
Fap. 16:22
cu nuiele; o dată am fost împroșcat
11:25
Fap. 14:19
cu pietre; de trei ori am suferit
11:25
Fap. 27:41
naufragiu; o noapte și o zi am fost în largul mării. 26Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în
11:26
Fap. 9:23
13:50
14:5
17:5
20:3
21:31
23:10,11
25:3
primejdii din partea celor din neamul meu, în
11:26
Fap. 14:5
19:23
primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetate, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între cei care se prefac că sunt frați, 27în osteneli și necazuri, în nopți albe
11:27
Cap. 6:5.
adesea, în foame
11:27
1Cor. 4:11
și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte! 28Și, pe lângă aceste lucruri, în fiecare zi mă apasă grija
11:28
Fap. 20:18Rom. 1:14
pentru toate bisericile. 29Cine
11:29
1Cor. 8:13
9:22
este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard?

30Dacă trebuie să mă laud, mă

11:30
Cap. 12:5,9,10.
voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. 31Dumnezeu
11:31
Cap. 1:23.
și Tatăl Domnului nostru Isus [Hristos], care
11:31
Rom. 9:5
este binecuvântat în veci, știe că nu mint! 32În
11:32
Fap. 9:24,25
Damasc, dregătorul regelui Areta11:32 Aretas IV Philopatris, regele Arabiei Nabateene (9 î.H.–40 d.H.), tatăl primei soții a lui Irod Antipa. păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, 33însă am fost dat jos într‑o coșniță, printr‑o fereastră din zid, și am scăpat din mâinile lui.