Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
11

Pavel și apostolii falși

111O, de ați putea suferi puțintică nebunie

11:1
2Cor. 11:162Cor. 5:13
din partea mea! Așadar, răbdați‑mă! 2Căci gelozia
11:2
Gal. 4:17,18
mea pentru voi este ca gelozia lui Dumnezeu, pentru că v‑am
11:2
Os. 2:19,201Cor. 4:15
logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea
11:2
Col. 1:28
lui Hristos ca pe o fecioară curată
11:2
Lev. 21:13
. 3Dar mă tem că, după cum șarpele
11:3
Gen. 3:4In. 8:44
a amăgit‑o pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre s‑ar putea abate
11:3
Ef. 6:24Col. 2:4,8,181Tim. 1:3
4:1Evr. 13:92Pt. 3:17
de la sinceritatea și curăția pentru Hristos. 4Căci, dacă vine cineva și vă propovăduiește un alt Isus, pe care noi nu L‑am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh decât cel primit sau o altă evanghelie
11:4
Gal. 1:7,8
decât cea primită11:4 Lit. „un alt duh pe care nu l‑ați primit sau o altă evanghelie pe care n‑ați primit‑o”., multă răbdare mai aveți cu el!

5Dar consider că nici eu nu sunt cu

11:5
2Cor. 12:111Cor. 15:10Gal. 2:6
nimic mai prejos de acești minunați apostoli! 6Chiar dacă sunt
11:6
2Cor. 10:101Cor. 1:17
2:1,13
nepriceput în vorbire, nu sunt și în
11:6
Ef. 3:4
cunoaștere, și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate
11:6
2Cor. 4:2
5:11
12:12
privințele. 7Sau am făcut un păcat când m‑am smerit pe mine însumi
11:7
2Cor. 10:1Fap. 18:31Cor. 9:6,12
ca să fiți înălțați voi, fiindcă v‑am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? 8Am jefuit alte biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. 9Și când eram la voi și m‑am găsit în lipsuri, n‑am
11:9
2Cor. 12:13Fap. 20:331Tes. 2:92Tes. 3:8,9
fost povară nimănui, căci de lipsurile mele s‑au îngrijit frații
11:9
Flp. 4:10,15,16
care veniseră din Macedonia. În toate m‑am ferit și mă voi feri să
11:9
2Cor. 12:14,16
vă fiu în vreun fel povară. 10Pe adevărul lui Hristos care este în
11:10
Rom. 9:1
mine, această
11:10
1Cor. 9:15
pricină de laudă pe care o am nu va fi trecută sub tăcere în ținuturile Ahaiei! 11De ce
11:11
2Cor. 6:11
7:3
12:15
? Pentru că nu v‑aș iubi? Dumnezeu știe!

12Dar ceea ce am făcut voi face și mai departe, ca

11:12
1Cor. 9:12
să tai orice prilej celor ce caută un prilej de a fi considerați deopotrivă cu noi în lucrurile cu care se laudă. 13Astfel de oameni sunt
11:13
Fap. 15:24Rom. 16:18Gal. 1:7
6:12Flp. 1:152Pt. 2:11In. 4:1Ap. 2:2
apostoli mincinoși, lucrători
11:13
2Cor. 2:17Flp. 3:2Tit 1:10,11
înșelători, care se dau drept apostoli ai lui Hristos. 14Și nu este de mirare, căci Satana însuși se dă drept înger
11:14
Gal. 1:8
de lumină. 15Nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se dau drept slujitori
11:15
2Cor. 3:9
ai dreptății. Sfârșitul lor
11:15
Flp. 3:19
va fi după faptele lor.

Necazurile apostolului

16Iarăși

11:16
2Cor. 11:12Cor. 12:6,11
spun: să nu mă creadă nimeni nebun! Dacă nu, suferiți‑mă cel puțin ca nebun, ca să mă laud și eu un pic! 17Ce spun în
11:17
1Cor. 7:6,12
această încercare de a mă lăuda, nu
11:17
2Cor. 9:4
spun după Domnul, ci ca și cum aș vorbi din nebunie. 18De vreme ce
11:18
Flp. 3:3,4
mulți se laudă cu lucruri care țin de firea pământească, mă voi lăuda și eu. 19De altfel, voi îi răbdați cu plăcere pe nebuni, voi
11:19
1Cor. 4:10
, care sunteți înțelepți. 20Dacă
11:20
Gal. 2:4
4:9
vă înrobește cineva, dacă vă mănâncă cineva de vii, dacă vă exploatează cineva, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, iată că răbdați. 21Spre rușinea mea o spun: în această privințăam
11:21
2Cor. 10:10
fost slabi!

Totuși, oricare

11:21
Flp. 3:4
ar fi lucrurile despre care îndrăznește cineva să se laude – vorbesc din nebunie – îndrăznesc și eu. 22Sunt ei evrei? Și eu sunt! Sunt ei israeliți? Și eu sunt! Sunt ei sămânța lui Avraam? Și
11:22
Fap. 22:3Rom. 1:11Flp. 3:5
eu sunt! 23Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți: eu și mai mult. În osteneli
11:23
1Cor. 15:10
, și mai mult; în temnițe, și mai mult; în bătăi
11:23
2Cor. 6:4,5Fap. 9:16
20:23
21:11
, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte
11:23
2Cor. 1:9,10
4:11
6:91Cor. 15:30‑32
! 24De cinci ori am primit de la iudei patruzeci
11:24
Dt. 25:3
de lovituri fără una; 25de trei ori am fost bătut
11:25
Fap. 16:22
cu nuiele; o dată am fost împroșcat
11:25
Fap. 14:19
cu pietre; de trei ori am suferit
11:25
Fap. 27:41
naufragiu; o noapte și o zi am fost în largul mării. 26Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în
11:26
Fap. 9:23
13:50
14:5
17:5
20:3
21:31
23:10,11
25:3
primejdii din partea celor din neamul meu, în
11:26
Fap. 14:5
19:23
primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetate, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între cei care se prefac că sunt frați, 27în osteneli și necazuri, în nopți albe
11:27
2Cor. 6:5Fap. 20:31
adesea, în foame
11:27
1Cor. 4:11
și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte! 28Și, pe lângă aceste lucruri, în fiecare zi mă apasă grija
11:28
Fap. 20:18Rom. 1:14
pentru toate bisericile. 29Cine
11:29
1Cor. 8:13
9:22
este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard?

30Dacă trebuie să mă laud, mă

11:30
2Cor. 12:5,9,10
voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. 31Dumnezeu
11:31
2Cor. 1:23Rom. 1:9
9:1Gal. 1:201Tes. 2:5
și Tatăl Domnului nostru Isus [Hristos], care
11:31
Rom. 9:5
este binecuvântat în veci, știe că nu mint! 32În
11:32
Fap. 9:24,25
Damasc, dregătorul regelui Areta11:32 Aretas IV Philopatris, regele Arabiei Nabateene (9 î.H.–40 d.H.), tatăl primei soții a lui Irod Antipa. păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, 33însă am fost dat jos într‑o coșniță, printr‑o fereastră din zid, și am scăpat din mâinile lui.