Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
10

Pavel își apără slujba

101Eu însumi

10:1
Rom. 12:1
, Pavel, vă rog, pentru blândețea și bunătatea lui Hristos – eu, cel
10:1
Vers. 10. Cap. 12:5,7,9.
smerit când sunt de față în mijlocul vostru, dar plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe – 2vă rog să nu mă faceți ca, atunci când voi fi de față, să
10:2
Cap. 13:2,10.
apelez la îndrăzneala aceea pe care am de gând s‑o întrebuințez împotriva unora care consideră că noi umblăm potrivit firii pământești. 3Deși trăim în firea pământească, nu ne luptăm potrivit firii pământești, 4căci
10:4
Ef. 6:131Tes. 5:8
armele cu care luptăm
10:4
1Tim. 1:182Tim. 2:3
noi nu sunt pământești, ci
10:4
Cap. 6:7;
sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să
10:4
Ier. 1:10
nimicească întăriturile. Noi nimicim
10:4
1Cor. 1:19
3:19
izvodirile minții 5și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 6Mai mult, suntem gata să pedepsim orice neascultare, de îndată
10:6
Cap. 13:2,10.
ce ascultarea voastră va ajunge
10:6
Cap. 2:9;
deplină.

7Voi vă uitați la

10:7
Cap. 5:12;
înfățișare.10:7 Sau: „Uitați‑vă la ceea ce este în fața voastră!” Dacă
10:7
1Cor. 14:37In. 4:6
cineva crede că „este al lui Hristos”, să aibă în vedere că, după cum el este al lui Hristos, tot așa suntem și noi
10:7
Cap. 11:23.
. 8Și chiar dacă m‑aș lăuda ceva mai mult cu
10:8
Cap. 13:10.
autoritatea pe care ne‑a dat‑o Domnul pentru zidirea voastră, nu pentru nimicirea voastră, tot nu
10:8
Cap. 7:14;
mi‑ar fi rușine. 9Nu vreau să par că urmăresc să vă înfricoșez prin epistolele mele. 10„De fapt”, zic ei, „epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar
10:10
Vers. 1. Cap. 12:5,7,9.
prezența lui trupească este moale, iar cuvântul
10:10
Cap. 11:6.
lui este vrednic de dispreț.” 11Cine gândește așa să aibă în vedere că, așa cum suntem în cuvânt, prin epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă, când vom fi de față!

12Negreșit

10:12
Cap. 3:1;
, nu avem îndrăzneala să ne comparăm ori să ne punem în rând cu unii dintre cei care se vorbesc singuri de bine. Dar ei, fiindcă se măsoară cu ei înșiși și tot cu ei înșiși se compară, sunt fără pricepere. 13Noi
10:13
Vers. 15.
însă nu ne lăudăm fără măsură, ci după măsura câmpului de lucru pe care ni l‑a însemnat Dumnezeu, încât am putut să ajungem până la voi. 14Nu ne întindem prea mult, ca și când n‑am fi ajuns până la voi, căci
10:14
1Cor. 3:3,5,10
4:15
9:1
până la voi am ajuns cu Evanghelia lui Hristos. 15N‑am întrecut măsura, încât să ne lăudăm cu
10:15
Rom. 15:20
ostenelile altora, ci avem nădejdea că, pe măsură ce credința voastră crește, va spori nespus de mult între voi și lucrarea noastră, potrivit câmpului nostru de lucru. 16Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de voi, ca să nu ne lăudăm cu lucrări gata făcute, din câmpul altuia. 17Cine
10:17
Is. 65:161Cor. 1:31
se laudă să se laude în Domnul.10:17 Ier. 9:24. 18Pentru că nu
10:18
Pr. 27:2
cine se vorbește singur de bine va fi primit, ci acela pe
10:18
Rom. 2:291Cor. 4:5
care Domnul îl vorbește de bine.

11

Pavel și apostolii falși

111O, de ați putea suferi puțintică nebunie

11:1
Vers. 16. Cap. 5:13.
din partea mea! Așadar, răbdați‑mă! 2Căci gelozia
11:2
Gal. 4:17,18
mea pentru voi este ca gelozia lui Dumnezeu, pentru că v‑am
11:2
Os. 2:19,201Cor. 4:15
logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea
11:2
Col. 1:28
lui Hristos ca pe o fecioară curată
11:2
Lev. 21:13
. 3Dar mă tem că, după cum șarpele
11:3
Gen. 3:4In. 8:44
a amăgit‑o pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre s‑ar putea abate
11:3
Ef. 6:24Col. 2:4,8,181Tim. 1:3
4:1Evr. 13:92Pt. 3:17
de la sinceritatea și curăția pentru Hristos. 4Căci, dacă vine cineva și vă propovăduiește un alt Isus, pe care noi nu L‑am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh decât cel primit sau o altă evanghelie
11:4
Gal. 1:7,8
decât cea primită11:4 Lit. „un alt duh pe care nu l‑ați primit sau o altă evanghelie pe care n‑ați primit‑o”., multă răbdare mai aveți cu el!

5Dar consider că nici eu nu sunt cu

11:5
Cap. 12:11.
nimic mai prejos de acești minunați apostoli! 6Chiar dacă sunt
11:6
Cap. 10:10.
nepriceput în vorbire, nu sunt și în
11:6
Ef. 3:4
cunoaștere, și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate
11:6
Cap. 4:2;
privințele. 7Sau am făcut un păcat când m‑am smerit pe mine însumi
11:7
Cap. 10:1.
ca să fiți înălțați voi, fiindcă v‑am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? 8Am jefuit alte biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. 9Și când eram la voi și m‑am găsit în lipsuri, n‑am
11:9
Cap. 12:13.
fost povară nimănui, căci de lipsurile mele s‑au îngrijit frații
11:9
Flp. 4:10,15,16
care veniseră din Macedonia. În toate m‑am ferit și mă voi feri să
11:9
Cap. 12:14,16.
vă fiu în vreun fel povară. 10Pe adevărul lui Hristos care este în
11:10
Rom. 9:1
mine, această
11:10
1Cor. 9:15
pricină de laudă pe care o am nu va fi trecută sub tăcere în ținuturile Ahaiei! 11De ce
11:11
Cap. 6:11;
? Pentru că nu v‑aș iubi? Dumnezeu știe!

12Dar ceea ce am făcut voi face și mai departe, ca

11:12
1Cor. 9:12
să tai orice prilej celor ce caută un prilej de a fi considerați deopotrivă cu noi în lucrurile cu care se laudă. 13Astfel de oameni sunt
11:13
Fap. 15:24Rom. 16:18Gal. 1:7
6:12Flp. 1:152Pt. 2:11In. 4:1Ap. 2:2
apostoli mincinoși, lucrători
11:13
Cap. 2:17.
înșelători, care se dau drept apostoli ai lui Hristos. 14Și nu este de mirare, căci Satana însuși se dă drept înger
11:14
Gal. 1:8
de lumină. 15Nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se dau drept slujitori
11:15
Cap. 3:9.
ai dreptății. Sfârșitul lor
11:15
Flp. 3:19
va fi după faptele lor.

Necazurile apostolului

16Iarăși

11:16
Vers. 1. Cap. 12:6,11.
spun: să nu mă creadă nimeni nebun! Dacă nu, suferiți‑mă cel puțin ca nebun, ca să mă laud și eu un pic! 17Ce spun în
11:17
1Cor. 7:6,12
această încercare de a mă lăuda, nu
11:17
Cap. 9:4.
spun după Domnul, ci ca și cum aș vorbi din nebunie. 18De vreme ce
11:18
Flp. 3:3,4
mulți se laudă cu lucruri care țin de firea pământească, mă voi lăuda și eu. 19De altfel, voi îi răbdați cu plăcere pe nebuni, voi
11:19
1Cor. 4:10
, care sunteți înțelepți. 20Dacă
11:20
Gal. 2:4
4:9
vă înrobește cineva, dacă vă mănâncă cineva de vii, dacă vă exploatează cineva, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, iată că răbdați. 21Spre rușinea mea o spun: în această privințăam
11:21
Cap. 10:10.
fost slabi!

Totuși, oricare

11:21
Flp. 3:4
ar fi lucrurile despre care îndrăznește cineva să se laude – vorbesc din nebunie – îndrăznesc și eu. 22Sunt ei evrei? Și eu sunt! Sunt ei israeliți? Și eu sunt! Sunt ei sămânța lui Avraam? Și
11:22
Fap. 22:3Rom. 1:11Flp. 3:5
eu sunt! 23Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți: eu și mai mult. În osteneli
11:23
1Cor. 15:10
, și mai mult; în temnițe, și mai mult; în bătăi
11:23
Cap. 6:4,5.
, fără număr; de multe ori în primejdii de moarte
11:23
Cap. 1:9,10;
! 24De cinci ori am primit de la iudei patruzeci
11:24
Dt. 25:3
de lovituri fără una; 25de trei ori am fost bătut
11:25
Fap. 16:22
cu nuiele; o dată am fost împroșcat
11:25
Fap. 14:19
cu pietre; de trei ori am suferit
11:25
Fap. 27:41
naufragiu; o noapte și o zi am fost în largul mării. 26Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în
11:26
Fap. 9:23
13:50
14:5
17:5
20:3
21:31
23:10,11
25:3
primejdii din partea celor din neamul meu, în
11:26
Fap. 14:5
19:23
primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetate, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între cei care se prefac că sunt frați, 27în osteneli și necazuri, în nopți albe
11:27
Cap. 6:5.
adesea, în foame
11:27
1Cor. 4:11
și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte! 28Și, pe lângă aceste lucruri, în fiecare zi mă apasă grija
11:28
Fap. 20:18Rom. 1:14
pentru toate bisericile. 29Cine
11:29
1Cor. 8:13
9:22
este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard?

30Dacă trebuie să mă laud, mă

11:30
Cap. 12:5,9,10.
voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. 31Dumnezeu
11:31
Cap. 1:23.
și Tatăl Domnului nostru Isus [Hristos], care
11:31
Rom. 9:5
este binecuvântat în veci, știe că nu mint! 32În
11:32
Fap. 9:24,25
Damasc, dregătorul regelui Areta11:32 Aretas IV Philopatris, regele Arabiei Nabateene (9 î.H.–40 d.H.), tatăl primei soții a lui Irod Antipa. păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, 33însă am fost dat jos într‑o coșniță, printr‑o fereastră din zid, și am scăpat din mâinile lui.

12

Revelațiile primite de Pavel

121E nevoie să mă laud; nu că ar fi de vreun folos, dar voi trece totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. 2Cunosc un om în

12:2
Cap. 5:17.
Hristos care, acum paisprezece ani, a fost
12:2
Fap. 22:17
răpit până în al treilea cer (dacă a fost cu trupul, nu știu; dacă a fost fără trup, nu știu – Dumnezeu știe). 3Și știu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu – Dumnezeu știe) 4a fost răpit în rai
12:4
Lc. 23:43
și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu‑i este îngăduit unui om să le rostească. 5Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar
12:5
Cap. 11:30.
, în ce mă privește, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile. 6Și dacă aș vrea
12:6
Cap. 10:8;
să mă laud, n‑aș părea nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc, ca să nu‑mi pună nimeni în seamă altceva decât ce vede la mine sau ce aude de la mine, 7dată fiind strălucirea acestor descoperiri. De aceea, ca să nu mă umflu de mândrie, mi s‑a dat o țepușă
12:7
Ez. 28:24Gal. 4:13,14
în trup, un trimis
12:7
Iov 2:7Lc. 13:16
al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâmf. 8De trei
12:8
Dt. 3:23‑27Mt. 26:44
ori L‑am rugat pe Domnul să o înlăture de la mine, 9dar El mi‑a zis: „Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” Deci mă
12:9
Cap. 11:30.
voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să locuiască în mine. 10De aceea mă bucur
12:10
Cap. 7:4.
în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Când sunt slab, atunci sunt tare.

Grija lui Pavel pentru biserica din Corint

11Am ajuns nebun

12:11
Cap. 11:1,16,17.
, voi m‑ați silit. Se cuvenea să primesc aprecieri din partea voastră, căci, deși nu sunt
12:11
Cap. 11:5.
nimic, n‑am
12:11
1Cor. 15:8,9Ef. 3:8
fost deloc mai prejos de acești minunați apostoli. 12Semnele
12:12
Rom. 15:18
unui apostol au fost săvârșite între voi cu toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni. 13Într‑adevăr, cu ce ați fost voi puși mai prejos decât celelalte biserici, în afara faptului că eu
12:13
Cap. 11:9.
unul nu v‑am fost povară? O, iertați‑mi nedreptatea aceasta!

14Iată,

12:14
Cap. 13:1.
sunt gata să vin la voi a treia oară, dar nu vă voi fi povară, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă! De altfel, nu
12:14
1Cor. 4:14
copiii sunt datori să agonisească pentru părinți, ci părinții pentru copii. 15Și eu voi
12:15
Flp. 2:171Tes. 2:8
cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui cu totul pe mine însumi pentru
12:15
Col. 1:242Tim. 2:10
sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, să fiu iubit mai puțin
12:15
Cap. 6:12,13.
? 16Fie și‑așa! Eu, unul, nu
12:16
Cap. 11:9.
v‑am împovărat deloc. Dar, zic ei, ca un om șiret ce sunt, v‑am luat prin vicleșug. 17Dar
12:17
Cap. 7:2.
am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din cei pe care i‑am trimis la voi? 18L‑am
12:18
Cap. 8:6,16,22.
rugat pe Tit să meargă, iar împreună cu el l‑am trimis pe
12:18
Cap. 8:18.
fratele nostru; a tras Tit vreun folos de la voi? N‑am umblat noi în același duh și pe aceleași urme?

19De multă vreme

12:19
Cap. 5:12.
vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea
12:19
Cap. 11:31.
lui Dumnezeu în Hristos și toate
12:19
1Cor. 10:33
aceste lucruri, preaiubiților, le spunem pentru zidirea voastră! 20Căci mă tem ca nu cumva, la venirea mea, să vă găsesc cum n‑aș vrea, iar eu
12:20
Cap. 10:2;
să fiu găsit de voi cum n‑ați vrea. Mă tem să nu găsesc ceartă, invidie, mânii, ambiții, defăimări, bârfeli, îngâmfări, tulburări. 21Mă tem ca, atunci când voi veni din nou, să
12:21
Cap. 2:1,4.
nu mă smerească Dumnezeul meu cu privire la voi și să nu ajung să‑i plâng pe mulți din cei ce
12:21
Cap. 13:2.
au păcătuit mai înainte și nu s‑au pocăit de necurăția, desfrâul
12:21
1Cor. 5:1
și dezmățul la care s‑au dedat.