Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
13

Cuvinte de încheiere

131Vin la voi pentru a

13:1
2Cor. 12:14
treia oară. Pe mărturia a doi
13:1
Num. 35:30Dt. 17:6Mt. 18:16In. 8:17Evr. 10:28
sau trei martori să fie întemeiată orice pricină.13:1 Dt. 19:15. 2După cum am spus
13:2
2Cor. 10:2
deja când am fost de față a doua oară, la fel și azi, când nu sunt de față, le spun dinainte
13:2
2Cor. 12:21
celor ce au păcătuit și tuturor celorlalți că, dacă mă voi întoarce, voi fi
13:2
2Cor. 1:23
necruțător, 3fiindcă cereți o dovadă că prin mine vorbește
13:3
2Cor. 2:10Mt. 10:201Cor. 5:4
Hristos, care nu este slab față de
13:3
1Cor. 9:2
voi, ci este plin de putere între voi; 4căci
13:4
Flp. 2:7,81Pt. 3:8
a fost răstignit în slăbiciune, dar trăiește
13:4
Rom. 6:4
prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel, și noi
13:4
2Cor. 10:3,4
suntem slabi în El, dar vom trăi cu El, prin puterea lui Dumnezeu față de voi.

5Pe voi înșivă încercați‑vă

13:5
1Cor. 11:28
dacă sunteți în credință! Pe voi înșivă puneți‑vă la încercare! Nu recunoașteți, în ce vă privește, că
13:5
Rom. 8:10Gal. 4:19
Isus Hristos este în voi? Doar dacă nu cumva sunteți
13:5
1Cor. 9:27
lepădați13:5 Gr. adókimos, întâlnit aici și în 2Cor. 13:6‑7, poate fi folosit pentru a descrie un obiect sau un om care, în urma supunerii la probă, a fost respins, fiind socotit nepotrivit, inapt sau incompatibil cu un anumit scop.! 6Însă nădăjduiesc că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați. 7Ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău; nu ca să ne
13:7
2Cor. 6:9
arătăm noi înșine buni13:7 Gr. dókimos este folosit pentru a descrie un obiect sau un om care a fost supus la probă și s‑a dovedit fiabil. În funcție de context, poate fi tradus prin „aprobat”, „încercat”, „bun”, „autentic”., ci ca să faceți binele, chiar dacă noi am ajunge să fim lepădați. 8Căci nu putem face nimic împotriva adevărului, ci numai pentru adevăr. 9Ne bucurăm când
13:9
2Cor. 11:30
12:5,9,101Cor. 4:10
noi suntem slabi, iar voi sunteți tari. Tocmai pentru aceasta ne rugăm – pentru desăvârșirea
13:9
1Tes. 3:10
voastră. 10De aceea
13:10
2Cor. 2:3
10:2
12:20,211Cor. 4:21
vă scriu aceste lucruri când nu sunt de față, pentru ca, atunci când voi fi de față, să
13:10
Tit 1:13
nu mă port aspru, potrivit cu
13:10
2Cor. 10:8
autoritatea pe care mi‑a dat‑o Domnul pentru zidire, nu pentru nimicire.

Salutări

11Încolo, fraților, bucurați‑vă

13:11
Rom. 12:16,18
15:51Cor. 1:10Flp. 2:2
3:161Pt. 3:8
, desăvârșiți‑vă, îmbărbătați‑vă, aveți aceleași gânduri, trăiți în
13:11
Rom. 15:33
pace, și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi! 12Spuneți‑vă salutări unii altora
13:12
Rom. 16:161Cor. 16:201Tes. 5:261Pt. 5:14
cu o sfântă sărutare!

13Toți sfinții vă trimit salutări. 14Harul

13:14
Rom. 16:24
Domnului Isus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea
13:14
Flp. 2:1
Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! [Amin!]