Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
12

Revelațiile primite de Pavel

121E nevoie să mă laud; nu că ar fi de vreun folos, dar voi trece totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. 2Cunosc un om în

12:2
Cap. 5:17.
Hristos care, acum paisprezece ani, a fost
12:2
Fap. 22:17
răpit până în al treilea cer (dacă a fost cu trupul, nu știu; dacă a fost fără trup, nu știu – Dumnezeu știe). 3Și știu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu – Dumnezeu știe) 4a fost răpit în rai
12:4
Lc. 23:43
și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu‑i este îngăduit unui om să le rostească. 5Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar
12:5
Cap. 11:30.
, în ce mă privește, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile. 6Și dacă aș vrea
12:6
Cap. 10:8;
să mă laud, n‑aș părea nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc, ca să nu‑mi pună nimeni în seamă altceva decât ce vede la mine sau ce aude de la mine, 7dată fiind strălucirea acestor descoperiri. De aceea, ca să nu mă umflu de mândrie, mi s‑a dat o țepușă
12:7
Ez. 28:24Gal. 4:13,14
în trup, un trimis
12:7
Iov 2:7Lc. 13:16
al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâmf. 8De trei
12:8
Dt. 3:23‑27Mt. 26:44
ori L‑am rugat pe Domnul să o înlăture de la mine, 9dar El mi‑a zis: „Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” Deci mă
12:9
Cap. 11:30.
voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să locuiască în mine. 10De aceea mă bucur
12:10
Cap. 7:4.
în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Când sunt slab, atunci sunt tare.

Grija lui Pavel pentru biserica din Corint

11Am ajuns nebun

12:11
Cap. 11:1,16,17.
, voi m‑ați silit. Se cuvenea să primesc aprecieri din partea voastră, căci, deși nu sunt
12:11
Cap. 11:5.
nimic, n‑am
12:11
1Cor. 15:8,9Ef. 3:8
fost deloc mai prejos de acești minunați apostoli. 12Semnele
12:12
Rom. 15:18
unui apostol au fost săvârșite între voi cu toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni. 13Într‑adevăr, cu ce ați fost voi puși mai prejos decât celelalte biserici, în afara faptului că eu
12:13
Cap. 11:9.
unul nu v‑am fost povară? O, iertați‑mi nedreptatea aceasta!

14Iată,

12:14
Cap. 13:1.
sunt gata să vin la voi a treia oară, dar nu vă voi fi povară, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă! De altfel, nu
12:14
1Cor. 4:14
copiii sunt datori să agonisească pentru părinți, ci părinții pentru copii. 15Și eu voi
12:15
Flp. 2:171Tes. 2:8
cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui cu totul pe mine însumi pentru
12:15
Col. 1:242Tim. 2:10
sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, să fiu iubit mai puțin
12:15
Cap. 6:12,13.
? 16Fie și‑așa! Eu, unul, nu
12:16
Cap. 11:9.
v‑am împovărat deloc. Dar, zic ei, ca un om șiret ce sunt, v‑am luat prin vicleșug. 17Dar
12:17
Cap. 7:2.
am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din cei pe care i‑am trimis la voi? 18L‑am
12:18
Cap. 8:6,16,22.
rugat pe Tit să meargă, iar împreună cu el l‑am trimis pe
12:18
Cap. 8:18.
fratele nostru; a tras Tit vreun folos de la voi? N‑am umblat noi în același duh și pe aceleași urme?

19De multă vreme

12:19
Cap. 5:12.
vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea
12:19
Cap. 11:31.
lui Dumnezeu în Hristos și toate
12:19
1Cor. 10:33
aceste lucruri, preaiubiților, le spunem pentru zidirea voastră! 20Căci mă tem ca nu cumva, la venirea mea, să vă găsesc cum n‑aș vrea, iar eu
12:20
Cap. 10:2;
să fiu găsit de voi cum n‑ați vrea. Mă tem să nu găsesc ceartă, invidie, mânii, ambiții, defăimări, bârfeli, îngâmfări, tulburări. 21Mă tem ca, atunci când voi veni din nou, să
12:21
Cap. 2:1,4.
nu mă smerească Dumnezeul meu cu privire la voi și să nu ajung să‑i plâng pe mulți din cei ce
12:21
Cap. 13:2.
au păcătuit mai înainte și nu s‑au pocăit de necurăția, desfrâul
12:21
1Cor. 5:1
și dezmățul la care s‑au dedat.

13

Cuvinte de încheiere

131Vin la voi pentru a

13:1
Cap. 12:14.
treia oară. Pe mărturia a doi
13:1
Num. 35:30Dt. 17:6Mt. 18:16In. 8:17Evr. 10:28
sau trei martori să fie întemeiată orice pricină.13:1 Dt. 19:15. 2După cum am spus
13:2
Cap. 10:2.
deja când am fost de față a doua oară, la fel și azi, când nu sunt de față, le spun dinainte
13:2
Cap. 12:21.
celor ce au păcătuit și tuturor celorlalți că, dacă mă voi întoarce, voi fi
13:2
Cap. 1:23.
necruțător, 3fiindcă cereți o dovadă că prin mine vorbește
13:3
Cap. 2:10.
Hristos, care nu este slab față de
13:3
1Cor. 9:2
voi, ci este plin de putere între voi; 4căci
13:4
Flp. 2:7,81Pt. 3:8
a fost răstignit în slăbiciune, dar trăiește
13:4
Rom. 6:4
prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel, și noi
13:4
Cap. 10:3,4.
suntem slabi în El, dar vom trăi cu El, prin puterea lui Dumnezeu față de voi.

5Pe voi înșivă încercați‑vă

13:5
1Cor. 11:28
dacă sunteți în credință! Pe voi înșivă puneți‑vă la încercare! Nu recunoașteți, în ce vă privește, că
13:5
Rom. 8:10Gal. 4:19
Isus Hristos este în voi? Doar dacă nu cumva sunteți
13:5
1Cor. 9:27
lepădați13:5 Gr. adókimos, întâlnit aici și în vers. 6‑7, poate fi folosit pentru a descrie un obiect sau un om care, în urma supunerii la probă, a fost respins, fiind socotit nepotrivit, inapt sau incompatibil cu un anumit scop.! 6Însă nădăjduiesc că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați. 7Ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău; nu ca să ne
13:7
Cap. 6:9.
arătăm noi înșine buni13:7 Gr. dókimos este folosit pentru a descrie un obiect sau un om care a fost supus la probă și s‑a dovedit fiabil. În funcție de context, poate fi tradus prin „aprobat”, „încercat”, „bun”, „autentic”., ci ca să faceți binele, chiar dacă noi am ajunge să fim lepădați. 8Căci nu putem face nimic împotriva adevărului, ci numai pentru adevăr. 9Ne bucurăm când
13:9
Cap. 11:30;
noi suntem slabi, iar voi sunteți tari. Tocmai pentru aceasta ne rugăm – pentru desăvârșirea
13:9
1Tes. 3:10
voastră. 10De aceea
13:10
Cap. 2:3;
vă scriu aceste lucruri când nu sunt de față, pentru ca, atunci când voi fi de față, să
13:10
Tit 1:13
nu mă port aspru, potrivit cu
13:10
Cap. 10:8.
autoritatea pe care mi‑a dat‑o Domnul pentru zidire, nu pentru nimicire.

Salutări

11Încolo, fraților, bucurați‑vă

13:11
Rom. 12:16,18
15:51Cor. 1:10Flp. 2:2
3:161Pt. 3:8
, desăvârșiți‑vă, îmbărbătați‑vă, aveți aceleași gânduri, trăiți în
13:11
Rom. 15:33
pace, și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi! 12Spuneți‑vă salutări unii altora
13:12
Rom. 16:161Cor. 16:201Tes. 5:261Pt. 5:14
cu o sfântă sărutare!

13Toți sfinții vă trimit salutări. 14Harul

13:14
Rom. 16:24
Domnului Isus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea
13:14
Flp. 2:1
Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! [Amin!]