Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
5

51Știm că, dacă se desface

5:1
Cap. 4:7.
Iov 4:192Pt. 1:13,14
cortul care este locuința noastră pământească5:1 Termenul „cort” este folosit în mod metaforic pentru a face referire la trup., avem o clădire de la Dumnezeu, o locuință veșnică, nefăcută de mână omenească, în ceruri. 2Și suspinăm
5:2
Rom. 8:23
în cortul acesta, dornici să ne îmbrăcăm cu locașul nostru ceresc 3(desigur, dacă nu cumva vom fi găsiți goi
5:3
Ap. 3:18
atunci când ne vom dezbrăca de cel vechi5:3 Sau: „desigur, dacă nu cumva vom fi găsiți goi atunci când îl vom îmbrăca [pe cel nou]”. Traducerea adoptată în text urmează lecțiunea ekdysámenoi „după ce ne‑am dezbrăcat”, din NA28. În acest caz, apostolul afirmă că va „îmbrăca” trupul de slavă dacă nu va fi găsit într‑o stare nepotrivită (în limbaj biblic, goliciunea este o metaforă pentru rușine; vezi Ap. 16:15).). 4Într‑adevăr, câtă vreme suntem în cortul pământesc, suspinăm sub povară, fiindcă nu dorim să ne dezbrăcăm de trupul acesta, ci să ne îmbrăcăm
5:4
1Cor. 15:53
cu celălalt trup peste acesta, pentru ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață5:4 Pavel își exprimă dorința de a rămâne viu până la venirea Domnului, pentru a nu mai vedea moartea (vezi 1Cor. 15:51‑54. 1Tes. 4:15).. 5Iar Cel
5:5
Is. 29:23Ef. 2:10
ce ne‑a pregătit chiar în vederea acestui lucru este Dumnezeu, care ne‑a
5:5
Cap. 1:22.
Ef. 1:14
4:30
dat Duhul ca arvună.

6Așadar, suntem întotdeauna plini de încredere și știm că, dacă suntem acasă în trup, suntem în pribegie, departe de Domnul, 7pentru că umblăm

5:7
Cap. 4:18.
Rom. 8:24,251Cor. 13:12Evr. 11:1
prin credință, nu prin vedere. 8Suntem plini de încredere și am prefera
5:8
Flp. 1:23
să nu mai fim acasă în acest trup, ci să fim acasă la Domnul. 9De aceea ne și străduim să‑I fim plăcuți, fie că suntem acasă, fie că pribegim departe de casă. 10Căci
5:10
Mt. 25:31,32Rom. 14:10
toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca
5:10
Rom. 2:6Gal. 6:7Ef. 6:8Col. 3:24,25Ap. 22:12
fiecare să‑și primească răsplata după binele sau răul pe care‑l va fi făcut când trăia în trup.

Slujba reconcilierii

11Fiindcă știm ce este frica

5:11
Iov 31:23Evr. 10:31Iuda 1:23
de Domnul, căutăm să‑i înduplecăm pe oameni, dar Dumnezeu
5:11
Cap. 4:2.

ne cunoaște bine și sper că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. 12Nu
5:12
Cap. 3:1.

vrem să ne vorbim iarăși de bine înaintea voastră, ci să vă dăm un temei de laudă
5:12
Cap. 1:14.

cu privire la noi, ca să aveți ce să răspundeți celor care se laudă cu înfățișarea, nu cu ce este în inimă. 13Dacă
5:13
Cap. 11:1,16,17;
12:6,11
ne‑am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne‑am ieșit; dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. 14Căci dragostea lui Hristos ne constrânge5:14 Sau: „ne strânge laolaltă”, „ne ține strâns”, „ne susține”., fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit
5:14
Rom. 5:15
pentru toți, atunci toți au murit. 15El a murit pentru toți, pentru ca
5:15
Rom. 6:11,12
14:7,81Cor. 6:19Gal. 2:201Tes. 5:101Pt. 4:2
cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei.

16Așa că

5:16
Mt. 12:50In. 15:14Gal. 5:6Flp. 3:7,8Col. 3:11
, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii; chiar dacă L‑am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși
5:16
In. 6:63
acum nu‑L mai cunoaștem în felul acesta. 17Căci, dacă este
5:17
Rom. 8:9
16:7Gal. 6:15
cineva în Hristos, este
5:17
Gal. 5:6
6:15
o creație nouă. Cele
5:17
Is. 43:18,19
65:17Ef. 2:15Ap. 21:5
vechi s‑au dus, iată că toate s‑au făcut noi. 18Și toate acestea sunt de la Dumnezeu, care
5:18
Rom. 5:10Ef. 2:16Col. 1:201In. 2:2
4:10
ne‑a împăcat cu El prin Hristos și ne‑a încredințat slujba împăcării: 19că, adică, Dumnezeu
5:19
Rom. 3:24,25
era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, fără să țină seama de abaterile ei, și ne‑a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. 20Noi, așadar, suntem
5:20
Cap. 3:6.
Iov 33:23Mal. 2:7Ef. 6:20
ambasadori ai lui Hristos; și, ca și cum
5:20
Cap. 6:1.

Dumnezeu ar îndemna prin noi, rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați‑vă cu Dumnezeu! 21Pe
5:21
Is. 53:6,9,12Gal. 3:131Pt. 2:22,241In. 3:5
Cel ce n‑a cunoscut niciun păcat, El L‑a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în El
5:21
Rom. 1:17
5:19
10:3
.