Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
6

61Ca unii care lucrează împreună cu Dumnezeu

6:1
1Cor. 3:9
, vă
6:1
2Cor. 5:20
sfătuim să
6:1
Evr. 12:15
faceți în așa fel încât să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. 2Căci El zice:

La vremea potrivită, te‑am ascultat;

în ziua mântuirii, te‑am ajutat.6:2 Is. 49:8.

Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii. 3Noi
6:3
Rom. 14:131Cor. 9:12
10:32
nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să nu fie criticată. 4Ci, în toate, arătăm că suntem slujitori
6:4
1Cor. 4:1
ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, 5în
6:5
2Cor. 11:23
bătăi, în temnițe, în mijlocul tulburărilor din cetăți, în osteneli, în nopți de nesomn, în posturi, 6în curăție, în cunoaștere, cu îndelungă răbdare, cu bunătate, prin Duhul Sfânt, cu o dragoste neprefăcută, 7prin
6:7
2Cor. 4:2
7:14
cuvântul adevărului, prin puterea
6:7
1Cor. 2:4
lui Dumnezeu, cu armele
6:7
2Cor. 10:4Ef. 6:11,132Tim. 4:7
dreptății, cele de atac și de apărare, 8în slavă și în ocară, defăimați sau vorbiți de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, cu toate
6:8
2Cor. 4:2
5:11
11:6
că spunem adevărul; 9ca niște necunoscuți, cu toate că suntem bine cunoscuți; ca
6:9
2Cor. 1:9
4:10,111Cor. 4:9
unii care mor, și iată că trăim; ca
6:9
Ps. 118:18
niște pedepsiți, dar nu omorâți; 10ca niște întristați, dar totdeauna veseli; ca niște săraci, deși îmbogățim pe mulți; ca neavând nimic, dar stăpânind toate lucrurile.

11Am vorbit deschis cu voi, corintenilor! Ni s‑a lărgit inima

6:11
2Cor. 7:3
. 12Nu simțămintele noastre față de voi au slăbit
6:12
2Cor. 12:15
, ci ale voastre față de noi. 13Faceți și voi la fel ca răsplată – ca unor copii ai mei vă vorbesc
6:13
1Cor. 4:14
– lărgiți‑vă și voi!

Templul Dumnezeului celui viu

14Nu

6:14
Dt. 7:2,31Cor. 5:9
7:39
vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși! Căci ce
6:14
1Sam. 5:2,31Rg. 18:211Cor. 10:21Ef. 5:7,11
asociere poate fi între dreptate și fărădelege? Sau ce au în comun lumina și întunericul? 15Ce înțelegere poate fi între Hristos și Beliar6:15 Ebr. beliyyaˁal înseamnă „netrebnic” (vezi Iov 34:18). Forma grecizată (Beliál sau Beliár) a ajuns să fie folosită eufemistic pentru a‑l denumi pe Satana.? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 16Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi
6:16
1Cor. 3:16
6:19Ef. 2:21,22Evr. 3:6
suntem templul Dumnezeului celui viu, după cum a zis Dumnezeu:

Eu voi

6:16
Ex. 29:45Ier. 31:33Ez. 11:20
36:28Zah. 8:8
13:9
locui și voi umbla în mijlocul lor;

Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.6:16 Lev. 26:12. Vezi Ier. 32:38. Ez. 37:27.

17De aceea

6:17
2Cor. 7:1Ap. 18:4
: Ieșiți din mijlocul lor

și despărțiți‑vă de ei, zice Domnul.

Nu vă atingeți de ce este necurat,6:17 Is. 52:11.

și vă voi primi!6:17 Ez. 20:41.

18Eu vă

6:18
Ier. 31:1,9Ap. 21:7
voi fi Tată,

și voi Îmi veți fi fii și fiice,6:18 Adaptare a promisiunii din 2Sam. 7:8.

zice Domnul cel Atotputernic.6:18 2Sam. 7:8.