Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
7

71Deci

7:1
Cap. 6:17,18.
, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preaiubiților, să ne curățim de orice întinare a cărnii și a duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, cu frică de Dumnezeu!

Bucuria lui Pavel

2Faceți‑ne loc în inima voastră! N‑am nedreptățit pe

7:2
Cap. 12:17.
nimeni, n‑am păgubit pe nimeni, n‑am înșelat pe nimeni. 3Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci
7:3
Cap. 6:11,12.
am spus deja că sunteți în inimile noastre, ca să murim împreună și să trăim împreună. 4Am o mare
7:4
Cap. 3:12.
încredere în voi. Mă laud cu voi în multe privințe. Sunt plin
7:4
Cap. 1:14.
de mângâiere
7:4
Cap. 1:4.
, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre.

5Căci și după venirea

7:5
Cap. 2:13.
noastră în Macedonia, trupul nostru n‑a avut nicio odihnă. Am
7:5
Cap. 4:8.
avut tot felul de necazuri: din
7:5
Dt. 32:25
afară lupte, dinăuntru temeri. 6Dar Dumnezeu
7:6
Cap. 1:4.
, care îi mângâie pe cei smeriți, ne‑a mângâiat prin venirea lui Tit. 7Și nu numai prin venirea
7:7
Cap. 2:13.
lui, ci și prin mângâierea cu care a fost el însuși mângâiat la voi. El ne‑a adus vești despre dorința voastră arzătoare, despre mâhnirea voastră și despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. 8Cu toate
7:8
Cap. 2:4.
că v‑am întristat prin epistola mea, nu‑mi pare rău, dar și dacă mi‑ar fi părut rău – căci văd că epistola aceea v‑a întristat (fie și pentru scurtă vreme) – 9acum mă bucur, nu pentru că v‑ați întristat, ci pentru că v‑ați întristat spre pocăință. Căci v‑ați întristat
7:9
2Sam. 12:13Mt. 26:75
după voia lui Dumnezeu, ca să nu aveți nicio pagubă din partea noastră. 10Într‑adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care nu‑ți pare rău, pe când
7:10
Pr. 17:22
întristarea lumii aduce moarte. 11Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu ce însuflețire a trezit în voi! Și ce cuvinte de dezvinovățire! Ce indignare! Ce frică! Ce dorință arzătoare! Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate ați dovedit că sunteți nevinovați în privința aceasta. 12Așa că, dacă v‑am scris, nu v‑am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara7:12 Gr. adikéō înseamnă, în context, „a vătăma”, „a leza”, „a prejudicia”. Pavel nu are în vedere doar jignirea verbală, ci un rău mai larg, care se răsfrânge asupra întregii comunități., nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci
7:12
Cap. 2:4.
ca să se arate marea voastră însuflețire pentru noi înaintea lui Dumnezeu. 13De aceea am fost mângâiați.

Dar, pe lângă mângâierea aceasta a noastră, ne‑am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a

7:13
Rom. 15:32
fost răcorit de voi toți. 14Și dacă m‑am lăudat cu voi înaintea lui în vreo privință, n‑am fost dat de rușine. Ci, după cum în orice lucru v‑am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit a fost adevărată. 15El are o și mai mare dragoste pentru voi când își aduce aminte de ascultarea
7:15
Cap. 2:9.
voastră, a tuturor, și de primirea pe care i‑ați făcut‑o cu frică și cutremur. 16Mă bucur că mă pot încrede în voi în
7:16
2Tes. 3:4Flm. 1:8,21
toate privințele.

8

Dărnicie peste așteptări

81Fraților, vă facem cunoscut harul pe care l‑a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. 2În mijlocul multor încercări și necazuri, bucuria lor nespus de mare și sărăcia lor lucie

8:2
Mc. 12:44
au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. 3Vă mărturisesc că au dăruit de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. 4Și ne‑au cerut cu mari stăruințe favoarea de a lua parte la strângerea
8:4
Cap. 9:1.
de ajutoare8:4 Lit. diakonía, „slujire”, termen folosit de Pavel pentru a face referire la colecta de bani destinată creștinilor din Ierusalim. pentru sfinți. 5Și, peste așteptările noastre, s‑au dăruit pe ei înșiși mai întâi Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. 6Astfel
8:6
Vers. 17. Cap. 12:18.
, l‑am rugat pe Tit ca, după cum a început această binefacere8:6 Lit. cháris, „dar”, „favoare”, „binefacere”. În context, face referire la colecta pentru biserica din Ierusalim., tot astfel să o ducă la bun sfârșit. 7După cum sporiți în
8:7
1Cor. 1:5
12:13
toate lucrurile – în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi – căutați să
8:7
Cap. 9:8.
sporiți și în această binefacere!

8Nu

8:8
1Cor. 7:6
spun lucrul acesta ca pe o poruncă, ci ca să pun la încercare, prin râvna altora, temeinicia dragostei voastre. 9Căci cunoașteți harul8:9 Gr. cháris, același termen tradus prin „binefacere” în vers. 6 și 7. Apostolul Pavel le cere corintenilor să dea dovadă de cháris, „generozitate”, folosind exemplul lui Hristos. Domnului nostru Isus Hristos. El
8:9
Mt. 8:20Lc. 9:58Flp. 2:6,7
, măcar că era bogat, S‑a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți. 10În această privință am
8:10
1Cor. 7:25
un sfat
8:10
Pr. 19:17Mt. 10:421Tim. 6:18,19Evr. 13:16
folositor pentru voi, cei care, încă de acum un an, ați început nu numai să faceți, ci să și
8:10
Cap. 9:2.
vreți aceasta: 11duceți la bun sfârșit ce mai rămâne de făcut, pentru ca pe măsura bunăvoinței să fie și înfăptuirea, potrivit cu ceea ce aveți! 12Pentru că
8:12
Mc. 12:43,44Lc. 21:3
, dacă există bunăvoință, darul este primit avându‑se în vedere ce are cineva, nu ce n‑are. 13Nu că alții ar trebui să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de un echilibru: 14în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere lipsurile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere lipsurile voastre, și astfel să fie un echilibru, 15după cum este scris:

Cel ce strânsese mult n‑avea nimic de prisos,

și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă.8:15 Ex. 16:18.

Tit și însoțitorii săi

16Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi! 17Căci el nu doar a primit îndemnul

8:17
Vers. 6.
nostru, ci, cuprins de o mare însuflețire, a și pornit de bunăvoie spre voi. 18L‑am trimis cu el și pe fratele
8:18
Cap. 12:18.
a cărui laudă în Evanghelie este răspândită în toate bisericile. 19Mai mult, el a fost ales
8:19
1Cor. 16:3,4
de biserici să ne fie însoțitor în această lucrare de binefacere, pe care o săvârșim spre
8:19
Cap. 4:15.
slava Domnului și ca o dovadă a bunăvoinței noastre. 20Vrem să ne ferim în felul acesta, ca să nu fim criticați cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim. 21Căci suntem
8:21
Rom. 12:17Flp. 4:81Pt. 2:12
preocupați de ceea ce este bine nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor8:21 Pr. 3:4.. 22L‑am trimis cu ei pe fratele nostru a cărui râvnă am pus‑o adesea la încercare, în multe împrejurări, și care, de data aceasta, arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încrederi în voi. 23Astfel, fie că e vorba de Tit, părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie că e vorba de frații noștri, care sunt trimișii8:23 Gr. apóstoloi, același termen folosit pentru a‑i denumi pe cei doisprezece ucenici ai lui Isus. bisericilor
8:23
Flp. 2:25
și slava lui Hristos, 24dovediți‑vă dragostea față de ei în fața bisericilor și arătați‑le că avem motive să ne lăudăm
8:24
Cap. 7:14;
cu voi!

9

Dărnicia pentru sfinți

91Cu privire la strângerea

9:1
Cap. 8:4.
de ajutoare pentru sfinți, este de prisos să vă mai scriu. 2Cunosc, într‑adevăr, bunăvoința
9:2
Cap. 8:19.
voastră, motiv pentru care mă laud cu
9:2
Cap. 8:24.
voi la macedoneni și le spun că Ahaia
9:2
Cap. 8:10.
este pregătită de acum un an. Și râvna voastră i‑a îmbărbătat pe cei mai mulți dintre ei. 3I‑am
9:3
Cap. 8:6,17,18,22.
trimis totuși pe frați, pentru ca vorbele noastre de laudă cu privire la voi să nu fie zadarnice în această privință, ci să fiți gata, cum am spus; 4ca nu cumva, dacă vin cu mine macedonenii și vă găsesc nepregătiți, să pățim rușine noi – ca să nu zic voi – în această privință. 5De aceea, am socotit necesar să‑i rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea binecuvântării9:5 Gr. eulogía, „binecuvântare”, denumește în acest context colecta de bani pe care urmează să o facă bisericile din Ahaia. promise de voi, ca ea să fie gata, înțeleasă ca binecuvântare, nu ca ceva stors cu sila.

6

9:6
Pr. 11:24
19:17
22:9Gal. 6:7,9
știți: cine seamănă puțin9:6 Gr. pheidoménōs se poate traduce prin „cu zgârcenie” sau „în mod reținut”. puțin va secera, iar cine seamănă mult9:6 Sau: „cu generozitate”, „în mod îmbelșugat”. mult va secera. 7Fiecare să dea după cum a hotărât în inimă, nu
9:7
Dt. 15:7
cu părere de rău sau din obligație, căci pe cine dă
9:7
Cap. 8:12.
cu bucurie îl iubește Dumnezeu9:7 Pr. 22:8 (Septuaginta). Citatul nu are corespondent în textul ebraic.. 8Și Dumnezeu poate
9:8
Pr. 11:24,25
28:27Flp. 4:19
să vă dea din belșug orice har, pentru ca, având totdeauna destul din toate lucrurile, să faceți din belșug fapte bune, 9după cum este scris:

A împărțit, a dat săracilor,

dreptatea lui rămâne în veac.9:9 Ps. 112:9.

10Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană9:10 Is. 55:10. vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele dreptății
9:10
Os. 10:12Mt. 6:1
voastre. 11În felul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie, care
9:11
Cap. 1:11;
, prin noi, va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. 12Căci îndeplinirea acestei slujbe nu numai că acoperă
9:12
Cap. 8:14.
nevoile sfinților, ci duce și la un belșug de mulțumiri către Dumnezeu. 13Dovada dată de voi sub forma acestui ajutor îi face să‑L slăvească
9:13
Mt. 5:16
pe Dumnezeu pentru supunerea voastră care însoțește mărturisirea Evangheliei lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru
9:13
Evr. 13:16
față de ei și față de toți.9:13 Mărturisirea de către corinteni a Evangheliei este dublată de supunerea față de exigențele Evangheliei. În cazul de față, supunerea își găsește expresia în sprijinul financiar generos trimis de corinteni credincioșilor din biserica‑mamă de la Ierusalim. 14În tot acest timp, ei se gândesc cu dor la voi, în rugăciune, pentru harul
9:14
Cap. 8:1.
nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. 15Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru
9:15
Iac. 1:17
darul Lui nemaipomenit!