Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
8

Dărnicie peste așteptări

81Fraților, vă facem cunoscut harul pe care l‑a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. 2În mijlocul multor încercări și necazuri, bucuria lor nespus de mare și sărăcia lor lucie

8:2
Mc. 12:44
au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. 3Vă mărturisesc că au dăruit de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. 4Și ne‑au cerut cu mari stăruințe favoarea de a lua parte la strângerea
8:4
2Cor. 9:1Fap. 11:29
24:17Rom. 15:25,261Cor. 16:1,3,4
de ajutoare8:4 Lit. diakonía, „slujire”, termen folosit de Pavel pentru a face referire la colecta de bani destinată creștinilor din Ierusalim. pentru sfinți. 5Și, peste așteptările noastre, s‑au dăruit pe ei înșiși mai întâi Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. 6Astfel
8:6
2Cor. 8:172Cor. 12:18
, l‑am rugat pe Tit ca, după cum a început această binefacere8:6 Lit. cháris, „dar”, „favoare”, „binefacere”. În context, face referire la colecta pentru biserica din Ierusalim., tot astfel să o ducă la bun sfârșit. 7După cum sporiți în
8:7
1Cor. 1:5
12:13
toate lucrurile – în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi – căutați să
8:7
2Cor. 9:8
sporiți și în această binefacere!

8Nu

8:8
1Cor. 7:6
spun lucrul acesta ca pe o poruncă, ci ca să pun la încercare, prin râvna altora, temeinicia dragostei voastre. 9Căci cunoașteți harul8:9 Gr. cháris, același termen tradus prin „binefacere” în vers. 6 și 7. Apostolul Pavel le cere corintenilor să dea dovadă de cháris, „generozitate”, folosind exemplul lui Hristos. Domnului nostru Isus Hristos. El
8:9
Mt. 8:20Lc. 9:58Flp. 2:6,7
, măcar că era bogat, S‑a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți. 10În această privință am
8:10
1Cor. 7:25
un sfat
8:10
Pr. 19:17Mt. 10:421Tim. 6:18,19Evr. 13:16
folositor pentru voi, cei care, încă de acum un an, ați început nu numai să faceți, ci să și
8:10
2Cor. 9:2
vreți aceasta: 11duceți la bun sfârșit ce mai rămâne de făcut, pentru ca pe măsura bunăvoinței să fie și înfăptuirea, potrivit cu ceea ce aveți! 12Pentru că
8:12
Mc. 12:43,44Lc. 21:3
, dacă există bunăvoință, darul este primit avându‑se în vedere ce are cineva, nu ce n‑are. 13Nu că alții ar trebui să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de un echilibru: 14în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere lipsurile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere lipsurile voastre, și astfel să fie un echilibru, 15după cum este scris:

Cel ce strânsese mult n‑avea nimic de prisos,

și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă.8:15 Ex. 16:18.

Tit și însoțitorii săi

16Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi! 17Căci el nu doar a primit îndemnul

8:17
2Cor. 8:6
nostru, ci, cuprins de o mare însuflețire, a și pornit de bunăvoie spre voi. 18L‑am trimis cu el și pe fratele
8:18
2Cor. 12:18
a cărui laudă în Evanghelie este răspândită în toate bisericile. 19Mai mult, el a fost ales
8:19
1Cor. 16:3,4
de biserici să ne fie însoțitor în această lucrare de binefacere, pe care o săvârșim spre
8:19
2Cor. 4:15
slava Domnului și ca o dovadă a bunăvoinței noastre. 20Vrem să ne ferim în felul acesta, ca să nu fim criticați cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim. 21Căci suntem
8:21
Rom. 12:17Flp. 4:81Pt. 2:12
preocupați de ceea ce este bine nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor8:21 Pr. 3:4.. 22L‑am trimis cu ei pe fratele nostru a cărui râvnă am pus‑o adesea la încercare, în multe împrejurări, și care, de data aceasta, arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încrederi în voi. 23Astfel, fie că e vorba de Tit, părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie că e vorba de frații noștri, care sunt trimișii8:23 Gr. apóstoloi, același termen folosit pentru a‑i denumi pe cei doisprezece ucenici ai lui Isus. bisericilor
8:23
Flp. 2:25
și slava lui Hristos, 24dovediți‑vă dragostea față de ei în fața bisericilor și arătați‑le că avem motive să ne lăudăm
8:24
2Cor. 7:14
9:2
cu voi!